LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  מה משמעותה של בגידה במהלך הגירושין

  לבגידה רומנטית בבן הזוג עשויה להיות משמעות רבה במהלך הגירושין. במאמר הנוכחי נעמוד על ההבדלים בין הגישות של בית הדין הרבני ושל בית המשפט לענייני משפחה ביחס לבגידה וננסה לענות על השאלה לאיזו ערכאה כדאי לפנות במקרה של בגידה.

   

  תוכן עניינים

  בית הדין הרבני מחמיר עם אשה שבגדה

  גירושין של בני זוג יהודים במדינת ישראל נתונים לסמכותם הבלעדית של בית הדין הרבני. בית הדין עורך את טקס הגירושין לפי ההלכה והמסורת היהודית, ושואב את פסיקותיו בכל הנושאים הקשורים לגירושין מן הדין העברי.

  ההלכה היהודית אינה מאפשרת גירושין ללא 'עילה', כלומר סיבה מיוחדת. אולם כאשר מדובר באשה שבגדה בבעלה, בית הדין רואה זאת כעילה מספקת לגירושין.

  בנוסף, לפי ההלכה היהודית אשה שבגדה בבעלה מפסידה את מזונותיה ואת כתובתה. משום כך, במידה ויוכח לבית הדין כי האשה בגדה בבעלה, בית הדין ינשל את האשה ממזונותיה וכתובתה.

  יתירה מכך: בית הדין עלול להורות על חלוקת רכוש לא שוויונית כנגד אשה שבגדה בבעלה. אמנם בית הדין הרבני מחויב לפסוק לפי חוק יחסי הממון שקובע כי הנכסים מתחלקים שווה בשווה, אך החוק עצמו קובע כי בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, לבית הדין נתונה הסמכות לקבוע חלוקה לא שוויונית. בית הדין, אפוא, רואה בבגידה נסיבות מיוחדות המצדיקות חריגה מן החלוקה השוויונית.

  מנגד, כשמדובר בבעל שבגד באשתו, בית הדין אינו רואה זאת כל כך בחומרה. לפי ההלכה היהודית, בגידה של הבעל אינה מהווה עילה אוטומטית לגירושין וחלקו של בעל בוגד לא ייפגע בחלוקת הרכוש.

  מאמרים פופולריים נוספים:האם בגידה משפיעה על חלוקת הרכוש בגירושין ◄ ההשלכות המשפטיות שיש לבגידה בגירושין

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בית המשפט סלחני כלפי בגידה

   לעומת בית הדין הרבני ששואב את פסיקותיו מן ההלכה היהודית ומחמיר עם אשה שבגדה, בית המשפט לענייני משפחה פוסק על פי עקרונות ליברליים ומתייחס לבגידה בסלחנות יחסית.

   מבחינת בית המשפט אין משמעות ל'מי אשם' בפירוק הנישואין כאשר דנים בזכויות של הצדדים בזמן הגירושין. משום כך, בית המשפט מורה על חלוקה שוויונית גם במקרה של בגידה, הן כאשר הבעל הוא הבוגד והן כאשר האשה היא הבוגדת.

   בנוסף, בית המשפט לא ממהר לנשל אשה שבגדה ממזונותיה. אמנם על בית המשפט לפסוק במזונות אשה לפי הדין העברי, ולפי הדין העברי אשה שבגדה אינה זכאית למזונות, אך בית המשפט דורש להוכיח את הבגידה ברמת הוכחה גבוהה. כל עוד לא הוכחה הבגידה בוודאות, בית המשפט יפסוק לאשה מזונות.

   לפי הדין העברי אשה שבגדה אינה זכאית למזונות, אך בית המשפט דורש להוכיח את הבגידה ברמת הוכחה גבוהה

   ישנה חשיבות רבה לאיזו ערכאה פונים בתביעת הגירושין

   כידוע, בתביעות גירושין הכלל הוא כי מי שפונה ראשון לאחת מן הערכאות ומגיש בה תביעת גירושין 'רוכש' סמכות בלעדית לאותה ערכאה מכאן ואילך. משמעות הדבר היא כי הערכאה השנייה מנועה מלדון בכל הסוגיות שנכללו בתביעה שהוגשה לערכאה הראשונה.

   במקרה רגיל של גירושין ההבדלים בין שתי הערכאות אינם משמעותיים כל כך. אולם בגירושין במקרה של בגידה ההבדל הוא משמעותי מאד. כאמור, ישנם הבדלי גישות מהותיים ביחסיהן של שתי הערכאות לבגידה, וממילא ישנה חשיבות רבה לכך שתגישו את תביעת הגירושין לערכאה שתיטיב עמכם.

   בשורה התחתונה:

   מקובל לומר שבמקרה בו הגבר בגד מוטב לו לפנות לבית הדין הרבני, ואילו במקרה בו האשה בגדה מוטב לה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה. הסיבה: בית הדין הרבני מחמיר עם אשה שבגדה ומקל עם גבר שבגד, ואילו בית המשפט לענייני משפחה מתייחס בצורה שוויונית לבגידות משני הצדדים.

   אולם, חשוב להדגיש כי אין לסמוך על הכלל הזה ללא היוועצות בעורך דין לדיני משפחה. לכל מקרה גירושין יש את המאפיינים שלו, ולא ניתן ללמוד מן הכלל אל הפרט ללא הכוונה של עורך דין המתמחה בתחום.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף