LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  למי פונים כשרוצים להתגרש

  החלטתם שהגיעה העת לפרק את הקשר שלכם ולצאת כל אחד מכם לדרכו, אתם מעוניינים להתגרש, אבל לא יודעים לאן לפנות, הרבנות? בית המשפט? ואולי כדאי לפנות לערוך הסכם דווקא? מדובר בהחלטה קשה שמעלה שאלות רבות שיש לבחון בטרם פונים להתגרש.

  תוכן עניינים

  מהי הסטטיסטיקה של הגירושין בישראל

  בעשורים האחרונים חלה עלייה באחוז הגירושין בישראל. עלייה זו הינה חלק ממגמה כלל עולמית כאשר במדינות ה-OECD העלייה באחוזי הגירושין הינה חדה יותר.

  אם בעבר אחוז הגירושין בישראל עמד על כ-2% מהזוגות הנשואים, החל משנות ה-2,000 אחוז הגירושין עלה לכ-13% ובשנת 2022 הוא עומד על כ-14% מתגרשים ביחס למי שנישא באותה שנה.

  כיצד מתנהל הליך הגירושין בישראל

  בישראל, יש שתי ערכאות שיפוטיות להן סמכויות בענייני משפחה:

  1. בית הדין הרבני
  2. בית המשפט לענייני משפחה

  לבית הדין הרבני ולבית המשפט לענייני משפחה תהיינה סמכויות מקבילות בנושאים:

  1. חלוקת רכוש (איזון משאבים)
  2. אחריות הורית וזמני שהות (משמורת)
  3. החזר הוצאות בגין מזונות קטין

  על מנת שאחת מהערכאות השיפוטיות תקנה סמכות בעניינים שנתונים לסמכות מקבילה עליך "לזכות" ב"מרוץ הסמכויות".

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מרוץ הסמכויות מתחיל בכך שאחד הצדדים פונה להגיש ראשון בקשה ליישוב סכסוך בערכאה המועדפת מבחינתו. לאחר שניתן פסק דין בבקשה ליישוב סכסוך, הצד שהגיש את הבקשה מקבל 15 ימים לבחור לאיזו ערכאה שיפוטית הוא מגיש את התביעה, ואילו הצד השני מנוע בתקופה זו להגיש בקשה.

   ככל שהצד שהגיש את הבקשה לא מנצל את תקופת 15 הימים שלו להגשת תביעה, "מרוץ הסמכויות" חוזר לנקודת הפתיחה, וכל צד רשאי להגיש תביעות לערכאה המתאימה לו, וזאת לתקופה של שנה. כשלאחר מכן תדרשו להגיש בקשה חדשה ליישוב סכסוך לצורך פתיחת ההליכים.

   בנוסף ישנן סמכויות ייחודיות לכל אחד מערכאות השיפוטיות:

   • בית הדין הרבני הוא בעל סמכות בלעדית לדון בעניין הגירושין – מתן הגט ותביעת הכתובה.
   • בית המשפט לענייני משפחה הוא בעל הסמכות לדון בענייני מזונות קטינים, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.

   נשאלת השאלה לאיזו ערכאה כדאי לפנות ולפתוח את ההליך?

   ודאי שמעתם שבית הדין הרבני טוב לגברים ובית המשפט לענייני משפחה טוב לנשים. מדובר בסברה מוטעית והשיקולים הינם שיקולים של כל מקרה לגופו שכן הם תלויי נסיבות.

   מתי פונים לבית הדין הרבני?

   ההחלטה אם לפנות לבית הדין הרבני הינה החלטה אסטרטגית ויש לשקול בכובד ראש את הסיכויים אל מול הסיכונים שלכם.

   ככלל בית הדין הרבני בוחן עילות מן הדין הדתי בבואו ליתן החלטות וישנה חשיבות רבה לשאלת האשם בפירוק הקשר, בית הדין יבחן האם העילה שלכם לגירושין הינה מוצדקת או לא.

   אז מתי כדאי לפנות לבית הדין הרבני?

   1. הרכוש רשום על שמך בלבד – בית הדין לא יחלק רכוש שרשום על שם אחד הצדדים בלבד בעת איזון המשאבים, בניגוד לבית המשפט לענייני משפחה שיחלק את הרכוש בהתאם לחזקת השיתוף או לחוק יחסי ממון.
    הכלל חל כמובן גם כאשר הרכוש רשום על שם האישה בלבד, ועל כן אם הרכוש רשום על שם האישה בלבד, מדובר באחד המקרים בו עדיף לאישה לפנות לבית הדין הרבני.
   2. אישה המבקשת צו מדור ספציפי במסגרת תביעה לשלום בית – במסגרת תביעה לשלום בית, אישה יכולה להשאר בדירה בה היא מתגוררת ולא ניתן יהא להוציאה משם במסגרת הליכי פירוק השיתוף בדירה עד שהצו יבוטל. על האישה יהא להוכיח כי אין לגבר עילה מספקת לגירושין או שהגבר עזב את הבית.
   3. תביעת כתובהגבר שיכול להוכיח עילה השוללת מאשתו את כתובתה, ואישה שיכולה להוכיח עילה המזכה אותה בכתובתה, מומלץ להם לפנות לבית הדין הרבני בתביעת כתובה. יצויין כי הסמכות לדון בתביעת הכתובה שהינה חלק מתביעת הגירושין הינה של בית הדין הרבני בלבד.אישה תהא זכאית לכתובתה כשהגבר מגרש אותה, בהתאם לדין הדתי וככל שאין עילה שוללת ממנה את כתובתה.העילות שיכולות לשלול כתובה הן עילות דתיות כגון: בגידה, התנהגות לא הולמת ("מעשה כיעור"), עבירות על הדת במקרים מסויימים, אי קיום יחסי אישות במקרים מסויימים, ועזיבת אישה את הבית, כשמנגד כאשר גבר עוזב את הבית, האישה לא תאבד את הזכות לכתובתה.
   4. תביעת מזונות אישה – אישה שיכולה להוכיח עילה המזכה אותה במזונות אישה מומלץ שתפנה לבית הדין הרבני. ככלל גבר חייב במזונות אישה בכל תקופת הנישואין, ועד למתן הגט. העילות המזכות והעילות השוללות הינן דומות לעילות שפורטו בעניין הכתובה.
   5. בעלי נכסי קריירה ומוניטין – ככל שיש פערי השתכרות גדולים בין הצדדים, בתי המשפט לענייני משפחה מכירים בנכסי קריירה שנצברו לאחד הצדדים בזמן שהצד השני ויתר על שיפור כושר ההשתכרות האישי שלו.
    בית הדין הרבני לא מכיר במוניטין כנכס בר חלוקה ועל כן אם אחד הצדדים צבר מוניטין כדאי לו לפנות לבית הדין הרבני.
   6. גבר שנישא לפני שנת 1974ככל שיש לו עילה מוצדקת לגירושין. יצויין כי זה לא גורף ויש לבחון את הנסיבות לעומקן, אך ככלל העדיפות במקרה זה היא לפנות לבית הדין הרבני. חוק יחסי ממון חל על מי שנישא לאחר 1.1.1974. בבית המשפט לענייני משפחה תחול על מי שנישא בטרם למועד זה הלכת השיתוף, לעומת זאת בית הדין הרבני לא מכיר בהלכה זו ועל כן על פי רוב החלוקה בבית הדין הרבני במקרה זה תטיב עם הגבר וככל שהגבר יספק עילה מוצדקת לגירושין.

   איך פונים לבית הדין הרבני?

   כאמור בית הדין הרבני הוא בעל סמכות שיפוט בלעדית בענייני נישואין וגירושין בין יהודים. על מנת להתגרש ולקבל גט פיטורין שיכריז עליכם כעל גרושים, תהיו חייבים לפנות לבית הדין הרבני, אבל אין זה אומר שכלל התביעות בנוגע לגירושין חייבות להתנהל בבית הדין הרבני.

   על מנת לנהל תביעה בבית הדין הרבני תצטרכו לפנות ראשונים בבקשה ליישוב סכסוך, ולאחר מכן להגיש בתוך תקופת 15 הימים תביעה לבית הדין הרבני לגירושין ואליה לכרוך את התביעות בנושאים שאתם מעוניינים לכרוך.

   כדי לכרוך את התביעות תצטרכו להוכיח:

   1. תביעת הגירושין הינה כנה – אתם באמת רוצים להתגרש.
   2. הכריכה הינה כנה – אתם באמת רוצים שהעניין הכרוך יוכרע בבית הדין הרבני.
   3. הכריכה נעשתה כדין – כרכתם את הנושא באופן ברור ומפורש.

   הנושאים שניתן לכרוך הינם הנושאים שבסמכות המקבילה לשתי הערכאות:

   1. חלוקת רכוש (איזון משאבים)
   2. אחריות הורית וזמני שהות (משמורת)
   3. החזר הוצאות בגין מזונות קטין

   יצויין כי תביעת כתובה הינה חלק מתביעת הגירושין ואין כורכים אותה. כמו כן אין צורך לכרוך תביעה לזמני השהות וזה ידון יחד עם תביעת הגירושין. כמו כן לא ניתן לכרוך תביעה למזונות קטינים, אלא אם הצדדים הסכימו שהיא תידון בפני בית הדין הרבני.

   מתי פונים לבית המשפט לענייני משפחה?

   בית המשפט לענייני משפחה פוסק בהתאם לחוק יחסי ממון בכל הנוגע לזוגות שנישאו לאחר 1.1.1974 ובהתאם להלכת השיתוף בכל הזוגות שנישאו בטרם לשנת 1974 ובזוגות שהינם ידועים בציבור, והוא אינו בוחן את עילות הגירושין, אלא מספיק שאחד מבני הזוג הגיש תביעה על מנת שבית המשפט ידון בה.

   אז מתי כדאי לפנות לבית המשפט לענייני משפחה?

   1. זוגות ידועים בציבור – באופן טבעי זוגות שלא נישאו לא יכולים לפנות לבית הדין הרבני שידון בתביעת גירושין והכרוך בה.
   2. על דרך הכלל כדאי לפנות לבית המשפט לענייני משפחה וכל עוד אין עדיפות אסטרטגית לבית הדין הרבני – כדאי לפנות לבית המשפט לענייני משפחה שיפסוק ללא רלוונטיות ל"אשמה" שגרמה לפירוק חיי הנישואין, אלא בהתאם לדין של חלוקה שוויונית, ולא לבית הדין הרבני שישקול עילות גירושין ויבחן על מי מוטלת האשמה בגירושין.

   איך פונים לבית המשפט?

   על מנת לנהל תביעה בבית המשפט לענייני משפחה תצטרכו לפנות ראשונים בבקשה ליישוב סכסוך, ולאחר מכן להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בתוך תקופת 15 הימים תביעה לאיזון משאבים, תביעה לזמני שהות וחלוקת אחריות הורית (משמורת).

   בנוסף מומלץ לא להתמהמה גם עם הגשת תביעה למזונות קטינים, שאמנם היא אינה מצוייה בסמכות מקבילה של בית הדין הרבני, ואינכם חייבים להגישה במסגרת מירוץ הסמכויות, אך כדאי שהתביעה תידון במקביל לתביעות האחרות ולא תתעכב יתר על המידה, במיוחד ככל שאתם זקוקים לתשלום דחוף של מזונות קטינים.

   חשוב לציין שלאחר שתפתחו את התביעות הרלוונטיות בבית המשפט, תצטרכו לפנות לבית הדין הרבני גם בתביעת גירושין וכתובה – שמצויים בסמכותו הבלעדית.

   בית הדין הרבני יטה לחכות עם תביעת הגירושין והכתובה עד לאחר סיום ההליך בבית המשפט לענייני משפחה, אך לעיתים ניתן להפעיל לחץ להגעה להסכם בבית המשפט לענייני משפחה, בפנייה מוקדמת יותר לבית הדין הרבני (לאחר פתיחת התביעות).

   מתי נכון להתייעץ עם עורך דין

   ברגע שאתם שוקלים להתחיל בהליך הגירושין ובטרם לפתיחת הליכים. ההחלטה היכן להגיש את ההליך היא החלטה אסטרטגית כבדת משקל שיכולה להשפיע על ההליך כולו.

   על כן מומלץ להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה מוקדם ככל הניתן, במיוחד כשיש חשש שהצד השני יקדים אתכם ב"מרוץ הסמכויות". דיון בערכאה שלא תתאים לכם יכול לעלות לכם ביוקר בהמשך ההליך ולגרום לכם לצאת מופסדים. עורך דין לענייני משפחה יידע לייעץ ולהתאים לצרכים שלכם את הערכאה המשפטית בה ידון ההליך בהתאם לנסיבות המתאימות לכם.

   האם נכון לפנות למגשר כשרוצים להתגרש?

   גירושין בהסכמה הם דרך המלך. ככל שאתם יכולים להגיע להסכמות ביניכם ולחסוך לעצמכם מאבק משפטי ממושך, בחרו בדרך הזו בשתי ידיים. יחד עם זאת חשוב להכיר את הנפשות הפועלות, ולבחון שגם הם מעוניינים באמת ובתמים להגיע להסכם גירושין ולא מנצלים את תקופת הגישור כדי להקדים אתכם ב"מרוץ הסמכויות".

   על כן ככל שאתם פונים למגשר אל תוותרו גם על פנייה לעורך דין לענייני משפחה. ניתן כמובן לפנות גם לעורך דין בתחום המשפחה שהינו מגשר מוסמך.

   לסיכום

   בישראל ישנן שתי ערכאות שיפוטיות להן יש סמכות מקבילה לדון במספר נושאים הכרוכים בגירושין, וישנה חשיבות מכרעת לבחירה בערכאה המתאימה. אל תשארו לבד עם הבחירה הזו, ופנו להיוועץ בעורך דין שידע לעשות את ההחלטה האסטרטגית הנכונה בפתיחת הליך הגירושין.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש – LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף