LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  חלוקת חסכון פנסיוני בגירושין [מדריך משפטי]

  עבדתם במשך שנים רבות וחסכתם לעת זקנה את מיטב כספכם בקרן הפנסיה, בין לבין גם נישאתם לבחיר ליבכם, חייתם יחד וכעת אתם מבקשים להתגרש. שימו לב שהחסכון הפנסיוני שלכם עשוי להתחלק עם בן הזוג בעת הפרידה.

  החוק קובע כי בעת פרידה מבן הזוג, יתכן ותאלצו לחלק את החיסכון הפנסיוני שעל שמכם, עם בן הזוג. כיצד מתבצעת חלוקת החסכון הפנסיוני בגירושין? והאם החוסך יכול לשמור לעצמו את הכסף בקרן הפנסיה?

  תוכן עניינים

  האם חסכון פנסיוני מתחלק בגירושין בין בני הזוג?

  כן, במסגרת חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים בין בני הזוג, החסכון הפנסיוני מתחלק גם הוא בחלקים שווים בין בני הזוג, לרבות בן זוג ידוע בציבור. שימו לב שלא כל החסכון הפנסיוני שצברתם מאז ומעולם מתחלקת עם בן הזוג, אלא אך ורק החלק היחסי של החסכון שנצבר במהלך חייכם המשותפים.

  מועד תחילת החיים המשותפים נקבע אצל זוגות נשואים ביום הנישואין. זוגות ידועים בציבור לעומת זאת ידרשו להוכיח מתי החלו חייהם המשותפים. על כן מומלץ לידועים בציבור לערוך הסכם חיים משותפים ולקבוע בו את מועד תחילת חייהם המשותפים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מועד סיום החיים המשותפים יכול להקבע בהסכמה בין בני הזוג, או בהתאם להחלטת בית המשפט. המועד עשוי להיות, יום הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, מועד עזיבת הבית, מועד מתן הגט וכדומה.

   כיצד חולק החסכון הפנסיוני עד לשנת 2015?

   בטרם לחקיקת החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד-2014, לאחר הגירושין הפנסיה הייתה נותרת של בן הזוג החוסך בלבד, ולבן הזוג השני לא הייתה כל שליטה בחסכון. מעמדו של בן הזוג היה כשל נושה בפנסיה, כך שהפנסיה הייתה בשליטתו של החוסך בלבד, ובמקרים בהם בעל הפנסיה נקלע לחובות, בן הזוג היה עשוי להפסיד את חלקו בחסכון.

   כיצד שינה החוק לחלוקת חסכון פנסיוני את אופן חלוקת הפנסיה בגירושין?

   החוק לחלוקת חסכון פנסיוני שינה את המצב משפטי, באמצעות פיצול הפנסיה לאחר הגירושין. כך בן הזוג החוסך ממשיך להיות בעלים על חלקו בפנסיה, ואילו לבן הזוג השני נפתחת קופת פנסיה על שמו, והוא מקבל את הכסף ישירות מהביטוח הפנסיוני לקופה הרשומה על שמו. כלומר הוא בעל השליטה בחסכון הפנסיוני, הוא אינו תלוי בבן הזוג החוסך, ובמקרה שישנם נושים, יש לו יתרון על הנושים.

   יתרון נוסף בחקיקת החוק, הוא באופן חלוקת הפנסיה. חקיקת החוק הפכה את האפשרות של חלוקת הפנסיה באמצעות מימושה העתידי, לאפשרות טובה יותר שלא דורשת מבני הזוג לקיים ביניהם שותפות כלכלית עתידית, ולא מעמידה את בן הזוג בסכנה מפני מקרים של ירידה בנכסים.

   כיצד מחלקים כיום את החיסכון הפנסיוני בגירושין?

   החיסכון הפנסיוני שנצבר הוא חסכון מיוחד ושונה משאר החסכונות של בני הזוג, שכן מימוש הפנסיה באופן מיידי וחלוקת השווי שלה כרוך בתשלום מס גבוה במיוחד. במטרה למנוע את מימושה המיידי של הפנסיה, ישנן מספר דרכים לחלוקת החיסכון הפנסיוני בגירושין:

   1. מימוש עתידי של החיסכון הפנסיוני – בית המשפט יקבע שהפנסיה תחולק בין בני הזוג במועד הפרישה, והחסכון הפנסיוני יחולק בין שתי קופות בבעלות כל אחד מבני הזוג, בהתאם לחוק חלוקת חסכון פנסיוני.
   2. חישוב שווי הפנסיה העתידי (היוון) – באמצעות תחשיב שווי הפנסיה העתיד. החסכון הפנסיוני יוותר כולו של בן הזוג בעל החסכון, והוא יעביר את מחצית שווי החסכון לבן הזוג השני. אפשרות זאת היא הערכה שאינה תמיד מדוייקת של שוויה העתידי של הפנסיה, כמו כן היא מצריכה מבעל החסכון להעביר סכום כסף נכבד באופן מיידי, דבר שהוא לא תמיד אפשרי.
   3. מימוש מיידי של החסכון הפנסיוני – בני הזוג יתחלקו באופן שווה בכספי החסכון הפנסיוני נכון לערכו כיום לאחר קיזוז תשלום המס הגבוה שיוטל על פעולה זו.

   כיצד ניתן להמנע מחלוקת החסכון הפנסיוני בגירושין?

   אם אינכם מעוניינים שהחסכון הפנסיוני שלכם יגיע לידי בן הזוג, באפשרותכם לפעול באחת מהאפשרויות שלהלן:

   ערכו הסכם ממון

   הדרך הטובה ביותר להמנע מחלוקת החסכון הפנסיוני בעת הגירושין, היא לקבוע זאת מראש בהסכם ממון שיאושר ויקבל תוקף של פסק דין. קבעו בהסכם הממון כי כל צד ישאר עם זכויותיו בחסכון הפנסיוני שלו, וכך לא תאלצו לחלוק עם הגרוש את כל הכספים שצברתם בעבודתכם הקשה.

   ערכו הסכם גירושין

   אם לא ערכתם הסכם ממון, שקלו לערוך הסכם גירושין בו תסכימו שכל אחד ישאר עם החסכון הפנסיוני שבידיו. שימו לב שבהסכם גירושין הסיכוי שבן הזוג יסכים לסעיף המונע את זכויותיו בחסכון הפנסיוני שעל שמכם הוא נמוך יותר, וסביר להניח שתאלצו לאזן את רצונכם לשמור על החסכון הפנסיוני בידיכם, באמצעות סעיף שיעניק לבן הזוג זכויות כלכליות אחרות.

   חלוקה לא שוויונית של הרכוש

   במקרים חריגים בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, בית המשפט רשאי להורות על חלוקה לא שוויונית של הרכוש בעת איזון המשאבים. כך למשל בית המשפט רשאי להורות ששווי החסכון הפנסיוני לא יחולק באופן שווה בין שני בני הזוג, או לקבוע שאיזון שווי הפנסיה לא יהיה לפי השווי במועד הגירושין, אלא במועד מוקדם יותר שיקבע בהתאם לנסיבות.

   כיצד כדאי לחלק את החסכון הפנסיוני בגירושין?

   בשורה התחתונה, בעת פרידה החסכון הפנסיוני מתחלק בין בני הזוג, אלא אם הם ערכו ביניהם הסכם הקובע אחרת.

   התשובה לשאלה כיצד כדאי להסכים לחלק את החסכון הפנסיוני היא מורכבת ותוכל להתקבל רק בהתאם לנסיבות ולאחר עריכת תחשיב אקטוארי של הזכויות בחסכונות הפנסיונים. אך בקווים כלליים, לאחר חקיקת חוק חלוקת חסכון פנסיוני, ברוב המקרים האפשרות המועדפת לחלוקת הפנסיה תהיה באמצעות מימוש עתידי של החסכון הפנסיוני וחלוקתו לשתי קופות חסכון נפרדות.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף