LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  רבו על המזונות: בית המשפט המחוזי הותיר את שנקבע בהסכם הגירושין

  בני זוג חתמו על הסכם גירושין בו הוסכם בין היתר סכום מזונות הילדות. בחלוף כ-6 שנים, בני הזוג לא היו מרוצים מהקבוע בהסכם: האם ביקשה להגדיל את סכום המזונות, ואילו האב ביקש להקטין את הסכום.

  בית המשפט לענייני משפחה דחה את בקשת האם להגדלת המזונות, וקיבל את בקשת האב להקטנת סכום המזונות. האם לא קיבלה את רוע הגזירה והגישה ערעור לבית המשפט המחוזי.

  תוכן עניינים

  בית המשפט המחוזי בנצרת קיבל את הערעור והשיב את המצב לקדמותו. השופטים קבעו שלא היה שינוי נסיבות מהותי שהצדיק את שינוי המזונות, והשיב את חיוב המזונות כפי שנקבע על ידי הצדדים בהסכם הגירושין.

  הסכם הגירושין חייב את האב בתשלום מזונות בסך 3,500 ש"ח

  בני זוג שהתגרשו, חתמו על הסכם גירושין כולל, שקיבל תוקף של פסק דין. בהסכם הגירושין הסכימו הצדדים שמשמורת שתי הילדות תהיה אצל האם, ונקבעו זמני שהות מצומצמים עם האב פעם בשבוע, ובכל שבת שנייה. בנוסף הצדדים הסכימו שהאב חייב בדמי מזונות עבור שתי הילדות, בסך של 3,500 ₪ בחודש.

  לאחר כ-6 שנים הצדדים לא היו מרוצים מההסכם וביקשו לשנות אותו, כל אחד בדרכו, האם ביקשה להגדיל את תשלום המזונות ואילו האב ביקש להקטין את התשלום.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בית המשפט לענייני משפחה הפחית את תשלום המזונות לסך של 2,600 ₪

   בית המשפט לענייני משפחה קבע שהסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין, לא ישונה בקלות, הצדדים הסתמכו על ההסכם וקיימת להם זכות לוודאות. על כן ההסכם ישונה רק במקרים של שינוי נסיבות מהותי, בהתחשב בטובת הילדים.

   השופט קבע שבמקרה שלפניו, חל שינוי נסיבות מהותי בשכר של הצדדים שמצדיק את שינוי ההסכם. בעוד משכורתה של האם עלתה בסך של כ-2,500 ₪ וכיום היא עומדת על סך של 16,730 ₪, משכורתו של האב הופחתה בסך של כ-4,000 ₪ וכיום היא עומדת על סך 13,150 ₪ בלבד. לפיכך השופט פסק שסכום המזונות יופחת לסך של 2,600 ₪ בחודש.

   האם לא השלימה עם הפחתת המזונות, והגישה ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי.

   בית המשפט המחוזי קבע שלא היה שינוי נסיבות מהותי והשיב את המזונות בהתאם לקבוע בהסכם

   הרכב השופטים סגן הנשיאה אשר קולה, השופט דני צרפתי והשופטת רננה גלפז-מוקדי, קבע שאכן נדרש שינוי נסיבות מהותי על מנת לשנות הסכם גירושין, אך במקרה זה, לא התרחש שינוי מהותי שלא ניתן היה לצפות בעת אישור ההסכם בבית המשפט. אמנם שכרה של האם עלה במהלך השנים, אך מדובר בעליה צפוייה שבקושי משקפת את עליית המדד מאז נחתם ההסכם, ולכל הפחות היה על האב לצפות עליית שכר זו.

   בנוסף נקבע ששכרו של האב הופחת באופן משמעותי, אך לא מדובר בשינוי נסיבות מהותי שמצדיק התערבות בהסכם הגירושין. טבע הדברים שלעיתים אדם מפוטר ממקום עבודתו ועד שהוא מוצא עבודה חדשה, שכרו מצומצם לזמן מוגבל, וסביר שהאב יוכל בעתיד לשוב לעבוד בשכר הקודם אותו הרוויח.

   לבסוף קיבלו השופטים את הערעור וקבעו שעל האב להמשיך לשלם לאם סך מזונות של 3,500 ₪ בחודש, בהתאם לקבוע בהסכם הגירושין שנחתם בין הצדדים.

   מזונות שנקבעו בהסכם גירושין ישונו רק במקרים חריגים

   הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין, לא ישונה בקלות, אלא במקרים חריגים וקיצוניים בלבד של שינוי נסיבות מהותי ומשמעותי שלא ניתן היה לצפות אותו בעת אישור ההסכם בבית המשפט. כך התחוור לאם שביקשה להגדיל את המזונות שנקבעו בהסכם ולאב שביקש להקטין אותם, כאשר בית המשפט המחוזי קבע שהמזונות ישארו כפי שנקבעו בהסכם.

   לקריאת פסק הדין המלא ראו 41640-10-22 פלונית נ' אלמוני

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף