LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  האב עזב את הארץ, בית הדין הגדיל את חיוב המזונות

  בית הדין הרבני האזורי באשקלון קבע שיש להגדיל את חיוב המזונות של אב שעזב את הארץ והפסיק את זמני השהות שנקבעו בינו לבין הילדים, ולחייב אותו בתוספת תשלום עבור "עלות" כל מפגש שהוא לא מקיים עם הילדים.

  תוכן עניינים

  האב טס לחו"ל והפסיק לחלוטין את המפגשים עם הילדים

  בני הזוג התגרשו וחתמו על הסכם גירושין לפיו האב ישלם לאם מזונות בסך 1,500 ₪ עבור כל ילד, ובסך הכל 4,500 ₪. בנוסף נקבע בהסכם שזמני השהות של האב עם שלושת הילדים יתקיימו פעמיים בשבוע למשך שעתיים כל מפגש, ולינה בכל שבת שנייה.

  כמה שבועות לאחר אישור ההסכם, האב טס לחו"ל ומאז לא שב ארצה. בחלוף כשנתיים וחצי מעזיבתו, ביקשה האם להגדיל את חיוב המזונות שהוטל על האב לסך של 10,000 ₪ עבור כל הילדים. לטענת האם, האב טס לחו"ל והוא אינו רואה את הילדים כלל, ועל כן היכולת שלה לעבוד נפגעת, והיא זו שנושאת בכל הנטל הכלכלי של גידול הילדים, גם בזמנים שנקבעו שהאב ישהה איתם.

  לטענת האב, הסכם המזונות נחתם על ידי הצדדים בהסכמה, ואין נסיבות שמצדיקות את שינוי ההסכם לאחר שהוא קיבל תוקף של פסק דין. בנוסף טען האב שהוריו מתגוררים בארץ ומארחים ככל יכולתם את הילדים בשבתות וחגים, ועל כן אין להגדיל את סכום המזונות שהוא משלם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   יש לחייב את האב בתוספת דמי מזונות עבור כל מפגש עם הילדים שלא מתקיים

   בית הדין הרבני קבע שנסיעת האב לחו"ל והיעדרותו המוחלטת למשך למעלה משנתיים משנה את הנסיבות באופן מהותי וקיצוני, ועל כן ניתן לשנות את ההסכם למרות שקיבל תוקף של פסק דין.

   הרכב הדיינים, אב בית הדין הרב מאיר כהנא, הרב שלמה צרור והרב דניאל גודיס קבע שלאחר שהאב טס לחו"ל, הנטל הכלכלי של גידול הילדים, נופל כולו על האם, והיא זו שדואגת להם כלכלית בזמני השהות שלא מתקיימים עם האב.

   הדיינים קבעו שעל האב לשלם לאם את ההוצאות שהיא מוציאה עבור זמני השהות שנקבעו לו עם הילדים. סכום תוספת המזונות שעל האב לשלם, יחושב באופן ריאלי לפי אומדן העלות של כל מפגש שלא מתקיים. הדיינים אמדו את הסכום של כל מפגש, והגיעו לכלל מסקנה שיש לחייב את האב בתוספת מזונות חודשית לשלושת הילדים בסך של 1,100 ₪, ובסך הכל 5,600 ₪ בחודש בעבור כל הילדים.

   ניתן להגדיל מזונות שנקבעו בהסכם גירושין, רק במקרים של שינוי נסיבות מהותי

   לא ניתן לשנות בקלות הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין, אלא רק במקרים חריגים בהם מתקיים שינוי נסיבות מהותי, שלא ניתן היה לצפות במועד אישור ההסכם בערכאה השיפוטית.

   יחד עם זאת, לא מדובר במשימה בלתי אפשרית, החיים הם דינאמיים, והסכם הגירושין הוא לא דרקוני. הנה לפנינו מקרה בו אב חתם על הסכם גירושין, הפסיק לקיים זמני שהות עם הילדים, ושילם על כך בהגדלת חיוב המזונות שהוטלו עליו.

   לקריאת פסק הדין המלא ראו 1248293-5 פלונית נ' פלוני

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף