LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  נדחתה טענת אישה לפיה בעלה האברך לא תרם למשק הבית ולכן לא זכאי למחצית מהרכוש המשותף

  אישה ביקשה לחלק את הרכוש המשותף לה ולבעלה באופן לא שוויוני מאחר והבעל הוא אברך, שלא תרם מאום למשק הבית.

  בית הדין הרבני האזורי בתל אביב דחה את טענותיה וקבע שהרכוש יחולק באופן שוויוני. האישה ערערה על החלטה זו לבית הדין הרבני הגדול בירושלים, שדחה את הערעור ופסק לה הוצאות משפט בסך 5,000 ₪.

  תוכן עניינים

  בית הדין דחה את הטענה לפיה בעל אברך לא זכאי לחלק שווה ברכוש המשותף

  במהלך נישואיהם של בני הזוג הבעל היה "אברך" והקדיש חלק ניכר מזמנו ללימוד תורה ועל כן לא נשא בעול פרנסת הבית. נישואיהם של בני הזוג עלו על שירטון והם ביקשו להתגרש ולחלק את הרכוש ביניהם. האישה טענה שיש לחלק את הרכוש באופן לא שוויוני, בהתאם לחריג בחוק יחסי ממון המאפשר חלוקה לא שוויונית, לאור כך שהבעל היה אברך ולא תרם דבר למשק הבית.

  בית הדין הרבני האזורי בתל אביב לא קיבל את טענות האישה לחלוקה לא שוויונית, וקבע שהרכוש יחולק בין הצדדים באופן שוויוני. על פסק דין זה ערערה האישה לבית הדין הרבני הגדול בירושלים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האישה הסכימה לאורח החיים לפיו הבעל הוא אברך והיא נושאת בנטל הפרנסה

   הרכב הדיינים, הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא והרב ציון לוז-אילוז, קבע שחלוקת הרכוש תעשה בהתאם לחוק יחסי ממון, המחייב גם את בתי הדין הרבניים. הדיינים ציינו שהחוק מותיר מקום לשיקול דעת לחלק את הרכוש באופן לא שוויוני, בנסיבות שמצדיקות זאת, במקרים חריגים בלבד.

   הדיינים קבעו כי אכן מצב בו אחד הצדדים לא תורם דבר לתא המשפחתי בפן הכלכלי עשוי להיות עילה לחלוקת רכוש לא שוויונית, אך כאשר אחד הצדדים לא תורם כלכלית, בהסכמה של הצדדים, כמו במקרים בהם הבעל הוא אברך והאישה נושאת בנטל הפרנסה, המצב אינו מצדיק חלוקת רכוש לא שוויונית.

   לפיכך דחו הדיינים את הערעור, קבעו שהחריג לחלוקת הרכוש לא מתקיים, פסקו לחלק את הרכוש בין הצדדים באופן שוויוני, וחייבו את האישה בהוצאות משפט בסך 5,000 ₪.

   חלוקת רכוש באופן לא שוויוני במקרים חריגים בלבד

   חוק יחסי ממון בין בני זוג, קובע כלל לפיו הרכוש המשותף של בני הזוג יחולק ביניהם באופן שווה. סעיף 8 לחוק, מותיר לערכאה השיפוטית מקום לשיקול דעת לחלק את הרכוש באופן שונה בין בני הזוג, רק במקרים חריגים ביותר שמצדיקים חלוקה לא שוויונית.

   כך דחה בית הדין הרבני הגדול טענה של אישה שבעלה האברך לא תרם לכלכלת משק הבית ולכן אינו זכאי למחצית הרכוש, וקבע שלא מדובר במקרה חריג המצדיק חלוקה לא שוויונית, אלא במקרה בו האישה הסכימה לאורח חיים זה, ולפיכך יש לחלק את הרכוש באופן שוויוני.

   לקריאת פסק הדין ראו 1251154-4 פלונית נ' פלוני

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש – LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף