LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  תביעת הפרת הבטחת נישואין [מדריך משפטי 2024]

  הצעת נישואין יכולה להיות דבר מרגש מאוד, כרזות ענק, מטוסי סילון, פרחים ופרפרים מרחפים באוויר. אך האם ידעתם שההצעה עשוייה לשמש כחוזה משפטי תקף לכל דבר ועניין, ואף לחייב אתכם בפיצוי כספי אם תפרו את הבטחתכם?

  הפסיקה הישראלית הכירה בעילת הפרת הבטחת נישואין כעילה חוזית לתביעה כנגד אדם שהבטיח לאדם אחר להינשא לו, אך חזר בו מהבטחתו, ללא עילה שמצדיקה זאת. במאמר המקצועי שלפניכם סקרנו עבורכם את כל מה שחשוב לדעת על תביעת הפרת הבטחת נישואין.

  תוכן עניינים

  האם ניתן לתבוע את מי שהבטיח נישואין והפר הבטחתו?

  כן. הפסיקה קבעה כי בדומה לכל הפרת התחייבות חוזית אחרת, הבטחת נישואין הינה חוזה משפטי ולפיכך ניתן לתבוע את הצד שהפר את החוזה, בגין הפרת הבטחת נישואין, אם נגרם נזק לצד שביקש לקיים את החוזה.

  מה הם התנאים לתביעת הפרת הבטחת נישואין?

  הוכחת הבטחת הנישואין

  ראשית על התובע להוכיח כי ניתנה הבטחה להינשא וכי לא היה מדובר בדיבורים בעלמא. הנטל המוטל על הטוען שהייתה הבטחת נישואין הוא גדול, ולא ניתן לראות בכל אמירה שנזרקה באוויר ככריתת חוזה להינשא.

  על התובע להוכיח שההבטחה העידה על גמירות דעתו של המציע, עד שהצד השני באמת הסתמך על ההבטחה. במערכת יחסים זוגית, הקושי בהוכחת כוונה אמיתית ומוגמרת גדול, ולא כל הבעת תקווה עתידית בנוגע לקשר הזוגי מצביעה על הבטחה מחייבת לנישואין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הפרת ההבטחה

   על התובע להוכיח שהם לא נישאו, ושזה נגרם בשל התנהלות הצד שנטען כי הפר את ההבטחה.

   הוכחת הנזק שנגרם

   על התובע להוכיח את הנזק שנגרם לו. עליו להוכיח נזק ממשי על מנת לזכות בהשבת הכספים שהוצאו. נזק ממשי עשוי להיות כספים שהוצאו על הזמנת אורחים, הזמנת אולם, הזמנות לחתונה, קייטרינג, אנשי מקצוע וכדומה.

   בנוסף ניתן לתבוע גם בגין נזק לא ממוני, על עוגמת נפש וסבל שנגרם בעקבות ההפרה. אך בשל הקושי בכימות הנזק והרתיעה מיציקת כלים משפטיים על דברים שבלב, בית המשפט לא פוסק סכומים גבוהים בגין הנזק הלא ממוני שנגרם מהפרת הבטחת נישואין.

   הפר הבטחת נישואין לאישה וישלם לה 22,000 ₪

   במקרה שנדון בבית המשפט בהליך 26477-05, בני הזוג חיו יחד במשך כ-4 שנים במהלכם החליטו להינשא זה לזו, וקבעו מועד לרישום הנישואין ברבנות. יומיים טרם המועד שנקבע לרישום הנישואין, עזב האיש את הבית והנישואין בוטלו. האישה תבעה אותו על הפרת הבטחת נישואין וביקשה כי יפצה אותה בסך של 500,000 ₪.

   בית המשפט הבהיר כי הפרת הבטחת נישואין הוכרה בפסיקה כעילה לתביעה בגין הפרת חוזה, ופסק כי אין עילה שמצדיקה את הפרת הבטחתו של האיש להינשא לאישה, ועל כן תביעתה של האישה מתקבלת.

   יחד עם זאת בית המשפט הדגיש כי הפיצוי על הפרת הבטחת נישואין צריך להיות צנוע ביותר. הפיצוי בגין הנזק הממוני שנגרם, יהיה בכפוף להוכחות הנזק הכלכלי שנגרם. הנזק הלא ממוני עבור סבל, עוגמת נפש וצער לא יהיה גבוה.

   בית המשפט קבע כי במקרה הנדון, לא נגרם נזק ממוני כבד, שכן בני הזוג לא תכננו מסיבת חתונה, לא הזמינו אורחים או אולם, אלא קבעו להירשם ברבנות. לבסוף פסק בית המשפט להעמיד את הפיצוי כולו על סכום צנוע של 22,000 ₪.

   האם ניתן לתבוע צד שלישי שגרם להפרת הבטחת נישואין?

   לא, בית המשפט פסק כי לא ניתן לתבוע צד שלישי בגין עוולה של גרם הפרת חוזה. כך למשל במקרה בו הגבר ברח עם המאהבת יום טרם לחתונה, ניתן יהיה לתבוע את הגבר שהתחייב להינשא והפר את הבטחתו החוזית, אך לא ניתן יהיה לתבוע את המאהבת בעוולה הנזיקית.

   בניגוד לתביעה חוזית, לתביעה נזיקית של עוולת גרם הפרת חוזה יש חריג בחוק הקובע כי נישואין לא ייחשבו כחוזה לעניין עוולה זו. הפסיקה הבהירה, שאם במקרה של נישואין המחוקק אמר את דברו וקבע כי אין עוולה נזיקית, מקל וחומר שגם במקרה של אירוסין, לא נולדת עוולה נזיקית של גרם הפרת חוזה.

   פיצוי סמלי וצנוע על הפרת הבטחת נישואין

   בשורה התחתונה, הבטחת נישואין היא חוזה של ממש שעשוי אף לחייב אתכם בתשלום פיצויים אם הוא יופר. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שמטרת החיוב הכספי אינה התעשרות שלא כדין על חשבון מי שהפר את ההתחייבות, אלא הפיצוי יהיה סמלי, ומטרתו לרפא את הנזקים שנגרמו בעקבות ההפרה ולהשיבם לקדמותם.

   לא חויב בפיצויים למרות שאמירותיו שיינשא לה, לא קוימו

   במקרה אחר שנדון בבית המשפט בהליך 19680-07, בני זוג, אלמנים שניהם, בשנות החמישים לחייהם, הכירו והחלו לנהל קשר זוגי. במהלך הזוגיות, הגבר אמר מפעם לפעם לאישה שהוא יישא אותה לאישה, אך אמירתו לא קוימה, ובני הזוג נפרדו מבלי שהם נישאו.

   האישה הפגועה תבעה את הגבר בגין הפרת הבטחת הנישואין, וביקשה לחייב אותו בסך של 150,000 ₪. לטענתה נגרמו לה נזקים כספיים במשך השנים בהם התגוררו יחד, והיא הוציאה מכספה עבור שכר דירה, דמי מחייה, מוצרים שרכשה לילדיו וכו'.

   בנוסף טענה האישה שנגרמו לה נזקים לא ממוניים, שכן היא איבדה את סיכוייה להינשא מחדש ולהקים משפחה, ונגרמה לה עוגמת נפש בשל כך שהיא הולכה שולל אחר הבטחתו של הגבר, שלבסוף הופרה.

   בית המשפט קבע שעל מנת לזכות בפיצוי על הפרת הבטחת נישואין יש לעמוד ברף הוכחה גבוה במיוחד להוכחה של הבטחה מחייבת, ולהוכיח שההבטחה אינה אמירה סתמית בין בני זוג, אלא היא מחייבת ובעלת השלכות, כך שאחד הצדדים הסתמך עליה, ונגרם לו נזק בגלל הפרתה.

   השופט קבע שלא הייתה הבטחת נישואין מחייבת. גם אם הייתה שיחה על כוונה להינשא, אין בכך כדי להעיד על הבטחת נישואין שהפרתה מחייבת בפיצויים. השופט הבהיר שהאישה לא הוכיחה שההבטחה העידה על גמירות דעתו של הגבר, עד שהיא באמת הסתמכה על ההבטחה. בנוסף האישה לא הוכיח שכוונתם הייתה ליצור ביניהם קשר משפטי מחייב.

   השופט הוסיף שגם לא הוכח שהאישה שינתה לרעה את מצבה לאחר ההבטחה, או שנגרם לה נזק עקב הפרת ההבטחה.

   לבסוף פסק בית המשפט שלמרות שבני הזוג לא נישאו, אין לחייב את הגבר בפיצויים לטובת האישה, ודחה את תביעת הפרת הבטחת נישואין, שהגישה האישה.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף