LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  האם בני זוג בני אותו מין יכולים להיחשב כידועים בציבור? (מדריך משפטי)

  על אף חלוף העתים, וההכרה ההולכת וגדלה בזוגות מאותו המין, בני זוג מאותו המין עדיין אינם רשאים להתחתן בישראל, ועל מנת לקבל הכרה כנשואים, עליהם להנשא בנישואין אזרחיים בחו"ל.

  אך האם בני זוג מאותו המין שלא נישאו, יכולים להיחשב כידועים בציבור? מה התנאים להכרה בזוגות חד מיניים כידועים בציבור? מה הזכויות ומה הקשיים של בני זוג גאים שהינם ידועים בציבור? ולמה מומלץ לבני זוג להט"ב לערוך הסכם ידועים בציבור?

  תוכן עניינים

  מה התנאים להכרה בבני זוג מאותו המין כידועים בציבור?

  התנאים להכרה בבני זוג מאותו המין כידועים בציבור הם קיום חיי משפחה במשק בית משותף. בית המשפט בוחן את כוונתם של בני הזוג, ואת מכלול הנסיבות של כל מקרה לגופו, על מנת ללמוד האם בני הזוג קיימו חיי משפחה במשק בית משותף והתכוונו לחיות כזוג נשוי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כך למשל בני זוג הגרים במשותף, מנהלים חשבון בנק משותף, משקיעים יחד במניות, מגדלים יחד ילדים וכו', עשויים להיחשב כבני זוג ידועים בציבור.

   יחד עם זאת, אין רשימה סגורה של תנאים המוכיחים קיום חיי משפחה במשק בית משותף. כך למשל אין דרישה מחייבת של מגורים משותפים, וגם אין דרישה מחייבת של פרק זמן מינימלי לקיום מערכת היחסים הזוגית, על מנת להוכיח שבני זוג הם ידועים בציבור. מנגד גם מגורים משותפים וקיום מערכת זוגית ארוכה, אינם מבטיחים כי בני הזוג יוכרו בהכרח כידועים בציבור.

   מה הם הקשיים של בני זוג ידועים בציבור בני אותו המין?

   על אף ההכרה ההולכת וגדלה במעמדם של בני זוג ידועים בציבור מאותו המין, מוסד הידועים בציבור אצל בני זוג בני אותו מין, מעורר קשיים שונים.

   הקושי העיקרי הוא להוכיח כי בני הזוג היו ידועים בציבור, והתכוונו לחיות חיי משפחה במשק בית משותף. בנוסף ישנו קושי להוכיח מתי התחיל הקשר המשותף, מועד שעשוי להשפיע באופן ניכר על חלוקת הרכוש בין בני הזוג.

   קושי נוסף הוא במקרה בו בן זוג לא הוכר כהורהו של הילד של בן זוגו, למשל במקרים בהם ישנו הורה ביולוגי נוסף.

   כיצד בני זוג ידועים בציבור בני אותו המין מחלקים את הרכוש?

   בני זוג בני אותו המין שהוכח כי קיימו חיי משפחה במשק בית משותף, יחשבו לידועים בציבור. איזון הרכוש ביניהם יתבצע בהתאם להלכת השיתוף הקובעת כי הרכוש המשותף שצברו בני הזוג בחייהם המשותפים יחולק ביניהם באופן שווה, אלא אם הצדדים הסכימו ביניהם אחרת.

   כיצד בני זוג ידועים בציבור בני אותו המין מחלקים את המשמורת והמזונות?

   בן הזוג אימץ או הוכר כהורה של הילד של בן זוגו

   חלוקת נטל המשמורת והמזונות על הילדים אצל בני זוג מאותו המין שלא נישאו, תהיה דומה לזו של בני זוג הטרוסקסואליים ידועים בציבור. החלוקה תקבע בהתאם לטובת הילד, מתוך נקודת הנחה שילד זקוק לשני הוריו.

   בן הזוג לא הוכר כהורה של הילד של בן זוגו

   כאשר בן זוג לא הוכר כהורה המצב יהיה מורכב יותר ושונה ממקרה של בני זוג ידועים בציבור שהם גבר ואישה. בן זוג מאותו המין לא מוכר כהורה של ילדו של בן הזוג, עד שלא אימץ את הילד או הוציא צו הורות פסיקתי. כמו כן במקרים בהם יש הורה ביולוגי נוסף לילד, בן הזוג לא יוכל להחשב כהורה נוסף ולא יהיה זכאי לזכויות הוריות כגון משמורת.

   יחד עם זאת, ישנן מספר אפשרויות במקרה של בן זוג שלא הוכר כהורה:

   • להוציא צו הורות פסיקתי גם לאחר הפרידה, במקרים המתאימים, ולחלק את המשמורת והמוזנות בהתאם לכך.
   • לבקש להכיר בהורה כהורה פסיכולוגי של הילד במקרים מסויימים, ולחייב אותו בחובות הוריות מכוח הורותו הפסיכולוגית.
   • לעגן את הזכויות והחובות של בן הזוג באמצעות הסכם הורות, גם במקרים בהם לילד יש הורה ביולוגי נוסף.

   האם בני זוג בני אותו המין רשאים לאמץ מכוח היותם ידועים בציבור?

   חוק האימוץ קובע כי הכשירים לאמץ הם איש ואשתו. בית המשפט קבע שלאור השינויים החברתיים ובהתאם לחוק האומנה שמאפשר לידועים בציבור לשמש הורי אומנה, בני זוג ידועים בציבור כשירים לאמץ.

   על אף שבני זוג בני אותו המין נחשבים ידועים בציבור, קיים הבדל בין בני זוג ידועים בציבור שהם גבר ואישה לבני זוג מאותו המין, והמדינה נותנת עדיפות לזוגות ידועים בציבור שהם גבר ואישה, על פני בני זוג מאותו המין. בפועל, לבני זוג ידועים בציבור מאותו המין יש סיכוי נמוך ביותר להצליח לאמץ בישראל.

   מה הזכויות של בן זוג ידוע בציבור מאותו המין, בירושה של בן זוגו?

   חוק הירושה קובע כי "איש ואשה" המקיימים חיי זוגיות של ידועים בציבור ואינם נשואים לאדם אחר, רואים בהם כאילו היו נשואים, ובן הזוג זכאי לירושה, כאשר אין הוראה אחרת בצוואה.

   אף על פי כן, בית המשפט קבע כי הוראה זו אינה חלה רק על בני זוג ידועים בציבור גבר ואישה, אלא גם על בני זוג מאותו המין, שנחשבים גם הם לידועים בציבור, וזכאים גם הם לרשת את בן זוגם הידוע בציבור.

   מדוע מומלץ לבני זוג מאותו המין לערוך הסכם ידועים בציבור?

   בשורה התחתונה, בני זוג מאותו המין יכולים להיחשב כידועים בציבור. הדרך הטובה ביותר לעגן את הקשר הזוגי של ידועים בציבור מאותו המין על מנת שיזכו בכלל הזכויות המגיעות להם, היא באמצעות עריכת הסכם ידועים בציבור שיכלול את כל הסוגיות הרלוונטיות לבני הזוג מאותו המין.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף