LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  האם חשוב שידועים בציבור יחתמו על הסכם ממון? (מדריך משפטי)

  חוק יחסי ממון המעגן את זכויותיהם הכלכליות של בני זוג, חל רק על בני זוג שנישאו. מוסד הידועים בציבור אמנם מעניק לבני זוג ידועים בציבור זכויות רבות להן זכאים בני זוג נשואים, אך מעמדם לא שווה לשל בני זוג נשואים, והם נדרשים לעמוד בחובות הוכחה רבות, במטרה להוכיח את זוגיותם.

  מה התוקף המשפטי של הסכם ממון בין ידועים בציבור? האם חשוב שידועים בציבור יחתמו על הסכם ממון? וכיצד הסכם ממון מגן על זכויות כלכליות של ידועים בציבור? לפניכם מדריך משפטי שיעמוד על חשיבותו הרבה של הסכם ממון בחייהם של בני זוג ידועים בציבור.

  תוכן עניינים

  האם יש תוקף להסכם ממון של ידועים בציבור?

  חוק יחסי ממון לא חל על זוגות ידועים בציבור, והדרך להסדיר את מערכת היחסים בין בני זוג ידועים בציבור באופן רשמי היא באמצעות הסכם ממון בין ידועים בציבור.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לאור כך שחוק יחסי ממון לא חל על בני זוג ידועים בציבור, ההסכם לא יאושר מכוח חוק יחסי ממון, והוא יכונה הסכם חיים משותפים, או הסכם ידועים בציבור.

   יחד עם זאת, מדובר בהסכם בין בני זוג, הדומה להסכם ממון בין בני זוג נשואים, ובני הזוג רשאים לקבוע בו כיצד ינהגו ברכוש שלהם, ולאשר אותו בבית המשפט לענייני משפחה, על מנת לתת לו תוקף.

   האם חייבים לאשר הסכם ממון בין ידועים בציבור בבית המשפט?

   בניגוד לבני זוג נשואים החייבים לאשר הסכם ממון על מנת שינתן לו תוקף, בני זוג ידועים בציבור לא חייבים לאשר הסכם ממון בבית המשפט, והוא עשוי להיות תקף גם ללא אישור בית המשפט.

   יחד עם זאת, מומלץ לאשר את הסכם הממון בין ידועים בציבור בבית המשפט, על מנת שינתן לו תוקף של פסק דין ועל מנת למזער סכסוכים עתידיים בין בני הזוג.

   מה יכלול הסכם ממון של ידועים בציבור?

   הסכם ממון בין ידועים בציבור יכלול את כל הנושאים הרלוונטיים לחייהם המשותפים של בני הזוג, ובין היתר את הנושאים שלהלן:

   • הגדרת הקשר הזוגי
   • מועד תחילת הקשר הזוגי
   • אופן סיום הקשר הזוגי
   • הגדרת הרכוש המשותף והגדרת הרכוש הנפרד
   • התנהגות כלכלית לגבי רכוש שיתווסף בעתיד
   • מנגנוני יישוב סכסוכים

   מדוע חשוב שידועים בציבור יערכו הסכם ממון?

   הוכחת הקשר הזוגי

   אחד הקשיים הגדולים ביותר של זוגות ידועים בציבור שמבקשים להפרד, הוא להוכיח את עצם הקשר הזוגי ביניהם, במקרה שבן הזוג השני כופר באופי הקשר.

   על מנת להוכיח קיום קשר זוגי יש צורך להוכיח חיי משפחה במשק בית משותף. נטל זה הוא לא פשוט, במיוחד לאור כך שכל מערכת זוגית מתנהלת באופן שונה, ואין תנאים אחידים וברורים להוכחתה.

   הסכם ממון בין ידועים בציבור פותר את הבעיה בקלות, בהינף קולמוס, וקובע במפורש כי בני הזוג נמצאים במערכת יחסים זוגית. טענה שיהיה קשה מאוד לכפור בה, לאחר שהסכם הממון נחתם ואושר על ידי בית המשפט.

   הוכחת כוונת השיתוף או ההפרדה הרכושית בנכסים:

   קושי נוסף של ידועים בציבור הוא להוכיח כי הם התכוונו לשתף את נכסיהם. עצם היותם של בני הזוג ידועים בציבור אינו בהכרח מעיד כי הייתה להם כוונה לשתף את כלל נכסיהם. כל מקרה יבחן לגופו, בהתאם לנסיבות ולבחינת כוונת הצדדים לשתף את הנכסים.

   הסכם ממון בין ידועים בציבור שנערך בתבונה, יפתור או לכל הפחות יקל על הקושי להוכיח את המשטר הרכושי לפיו נהגו בני הזוג. הסכם הממון יקבע אילו נכסים התכוונו בני הזוג לשתף ואילו נכסים התכוונו בני הזוג להפריד. נכסים שלא הוגדרו במפורש בהסכם הממון, יבחנו על פי אופי ההסכם כולו ונסיבותיו.

   הוכחת תחילת מועד השיתוף

   מועד השיתוף הוא המועד בו התכוונו בני הזוג להתחיל לשתף את הנכסים ביניהם. למועד זה עשויה להיות משמעות כלכלית רבה, והוא עשוי להשפיע באופן ניכר על אופן חלוקת הרכוש.

   כשמדובר בבני זוג נשואים, מועד תחילת הקשר הוא קבוע – מועד הנישואין. אך כשמדובר בידועים בציבור, מועד תחילת הקשר יכול להיות רחב ביותר, ולנוע בין היום הראשון בו ראו לראשונה בני הזוג זה את זו, ועד לזמן מועט ביותר לפני החלטתם להפרד.

   הסכם ממון בין ידועים בציבור, שיקבע את מועד תחילת החיים המשותפים, יפתור את הקושי ויתן נקודת תחילה לשיתוף הכלכלי בין בני הזוג.

   הגנה על זכויות כלכליות של בני זוג ידועים בציבור

   בשורה התחתונה, מוסד הידועים בציבור אינו מעוגן בחקיקה, ועל מנת לזכות בזכויות המגיעות לבני הזוג מוטל עליהם נטל הוכחה לא פשוט. הסכם ממון בין ידועים בציבור, מטרתו לתת תוקף רשמי ליחסיהם הזוגיים והכלכליים של בני הזוג, ולהגן על זכויותיהם של כל אחד מבני הזוג, מכוח הקשר הזוגי.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף