LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  5 עילות לביטול ופסילת צוואה (מדריך משפטי)

  צוואה היא רצונו האישי והכנה שהותיר אחריו המנוח באשר לחלוקת נכסיו. האם ניתן לפסול צוואה?

  כן, על ידי הגשת התנגדות לקיום הצוואה לרשם הירושה. איך? קיימות מספר עילות המאפשרות התנגדות לקיום הצוואה. במאמר הבא תגלו על חמש העילות המרכזיות ביותר.

  5 עילות לביטול ופסילת צוואה (מדריך משפטי)

  תוכן עניינים

  פגם מהותי בצוואה

  חוק הירושה הגדיר ארבע צורות לעריכת צוואה – בכתב, בעדים, נוטריונית ובעל פה.

  המשותף ביניהם הוא מרכיבי היסוד שצריכים להתקיים בכל אחת מהן, בהעדר מרכיב, הצוואה עלולה להיפסל. דוגמאות לפגמים מהותיים שמקימים עילה לביטול צוואה:

  • בצוואה בעדים, על המצווה לערוך צוואתו בפני שני עדים, במידה והמצווה ערך צוואתו בפני עד אחד, מדובר בפגם מהותי.
  • צוואה שבכתב יד נדרשת להיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, במקרה בו הצוואה נכתבה חלקית בכתב ידו, מדובר בפגם מהותי.
  • צוואה נוטריונית שלא נערכה בהתאם לתקנות הנוטריונים, היא עילה לפסילה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בכל אופן, אלה רק דוגמאות, קיימים פגמים רבים ומהותיים העלולים להקים עילה לביטול צוואה. סעיף 25 לחוק הירושה מאפשר לבית המשפט לתקן את אותו פגם, אולם ככל שהוא התרשם שלא ניתן לתקנו וכי הצוואה לא משקפת רצונו האמיתי של המצווה- הצוואה תיפסל.

   זכרו – לא כל פגם יעלה בכדי פגם מהותי. חוק הירושה מגדיר באופן ברור את התנאים לכתיבת צוואה ורק פגיעה בהם תיחשב כפגם מהותי.

   כשרותו של המצווה לערוך צוואתו באופן אישי

   כשרות המצווה

   תנאי בסיסי וראשוני בעת עריכת צוואה, הוא כי המצווה כשיר מבחינה בריאותית, שכלית וחוקית לערוך צוואתו. כשירותו תיבחן על ידי גורם רפואי במועד עריכת הצוואה. לכן, כשעורכים צוואה מומלץ ביותר לצרף אישור רפואי למצב הקוגניטיבי של המצווה ואף לצרף עדים שיהיו נוכחים במעמד.

   ככל שהוכח כי הצוואה נערכה בשעה שהמצווה לא הבין את משמעותה – תקום עילה לביטול הצוואה. הדבר נכון, גם כשמדובר בקטין או פסול דין- הצוואה תבוטל.

   הצוואה היא מעשה אישי

   עריכת הצוואה צריכה להיות על ידי המצווה בלבד. ככל שקיים חשש כי הצוואה לא נערכה על ידי המצווה עצמו או צוואה שתוקפה תלוי ברצון של אדם אחר או שכללה הוראה המגבילה את זכות המצווה לשנות צוואתו- תבוטל!

   צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, אונס, איומים ותרמית

   צוואה שנערכה שעה שהמצווה היה מצוי תחת השפעת אחד המצבים שלעיל – צוואתו תבוטל. עקרון חופש לצוות כרצונך הוא עקרון על בדיני הצוואות, במידה וקיים חשש כי אותו עקרון נפגע- הצוואה תבוטל.

   אחת מהעילות הנפוצות ביותר היא השפעה בלתי הוגנת על המצווה, מדובר במקרים בהם המצווה תלוי באחר המנצל זאת ומשפיע בצורה מאיימת או מניפולטיבית על החלטת המצווה.

   טעות בצוואה

   על הצוואה להיות מדויקת ומפורטת ככל האפשר, כאשר קיימת טעות בתיאור העיזבון של המצווה, הדבר יתוקן על ידי רשם הירושה או בית המשפט, אולם ככל ומדובר בטעות מהותית שלא מאפשרת להבין את כוונתו האמיתית של המצווה, תתקיים עילה לפסילת הצוואה.

   על הצוואה להיות מדויקת ומפורטת ככל האפשר

   מה עם טעות סופר?

   כשמדובר בטעויות קלילות, כמו שגיאת כתיב או מילה לא נכונה, אבל רצון המצווה ברור בהחלט, אין כל הצדקה לפסילתה של הצוואה. מעורבות היורשים בעת עריכת הצוואה סעיף 35 לחוק הירושה עוסק בכל מעורבות שהיא, ישירה או עקיפה של היורש בעת עריכת הצוואה. ככל שמוכחת מעורבות היורש בעת עריכת הצוואה, תתקיים עילה חד משמעית לביטולה ואף לבית המשפט אין שיקול דעת בעניין.

   מתי מעורבות תיחשב כעילה לביטול?

   מעורבות שמביאה לפסילת צוואה תהיה בכל מצב בו היא משפיעה על שיקול דעתו של המצווה, בחירת עורך דין ירושה על ידי היורש, נוכחות היורש במועד עריכת הצוואה, הוראות צוואה שעוברות בין העורך דין ליורש וכדומה.
   שימו לב! החוק מכיר גם בבן זוג של יורש על פי צוואה. כלומר, ככל שבן זוג של יורש התערב בעריכת הצוואה, הצוואה תיפסל.

   בסיכומו של דבר, למצווה הזכות לבחור ולצוות כפי שעולה על דעתו, קיימות עילות ספציפיות בהן החוק יבטל או יפסול את הצוואה.

   קחו בחשבון, כי בית המשפט תמיד יעדיף לקיים את הצוואה מאשר לבטלה, עם זאת ככל שאתם חושבים שנפלו פגמים בעריכת הצוואה, הסתמכו על חמש העילות המרכזיות שלעיל ותפנו לבית המשפט.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף