LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  עיכוב יציאה מן הארץ במסגרת הליכי גירושין (מדריך משפטי)

  חופש התנועה, לרבות זכות היציאה מהארץ הוא זכות חוקתית הנגזרת מזכותו של אדם לחירות. הזכות ליציאה מהארץ מעוגנת בפסיקה ומחייבת מכוח המשפט הבינלאומי הנוהג לפיו לכל אדם הזכות לעזוב כל מדינה, לרבות המדינה בה הוא אזרח.

  יחד עם זאת, כמו כל זכות, ניתן לסייג את זכות התנועה בנסיבות ראויות, אחת הדרכים לסייג את זכות היציאה של אדם מהארץ, היא באמצעות מתן צו עיכוב יציאה מן הארץ. חשוב שתכירו את הדין הנוגע למתן צו עיכוב יציאה מהארץ, במסגרת הליכי גירושין.

  תוכן עניינים

  התנאים למתן צו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת הליכי גירושין

  בית המשפט או בית הדין הרבני יתנו צו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת הליכי גירושין, במקרים בהם הם ישתכנעו כי:

  1. קיים חשש סביר שאחד הצדדים ימלט מהארץ.
  2. היציאה מהארץ תכביד באופן ממשי על קיום הליך הגירושין התקין בין הצדדים או על ביצוע פסק הדין.
  3. מתן הסעד (צו עיכוב היציאה מהארץ) אינו פוגע במידה שעולה על הנדרש, בצד שניתן כנגדו הצו, ואין כל חלופה ראויה אחרת שניתן באמצעותה לפגוע במידה פחות במי שניתן כנגדו הצו.
  4. מתן הסעד צודק וראוי בנסיבות.
  5. הבקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ הוגשה בתום לב.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה הם המקרים בהם ניתן להגיש בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת הליכי גירושין?

   ישנם מספר מקרים בהם ניתן להגיש בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת הליכי גירושין:

   צו עיכוב יציאה מהארץ בשל חוב מזונות

   במקרים בהם יש חשש ממשי כי מי שעתיד להיות חייב במזונות או מי שניתן כנגדו פסק דין המחייב אותו במזונות עשוי לברוח מהארץ בטרם מתן פסק הדין, ניתן להגיש בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

   לאחר מתן פסק דין מזונות, במקרים בהם החייב אינו משלם, ניתן לפנות ללשכת הוצאה לפועל, ולפתוח הליך מזונות. לשכת הוצאה לפועל עשוייה להוציא נגד החייב צו עיכוב יציאה מהארץ במקרים בהם ישנו חשש כי החייב ימלט מהארץ על מנת להמנע מתשלום המזונות.

   צו עיכוב יציאה מהארץ לצורך הבטחת חלוקת רכוש הוגנת

   במקרים שיש חשש ממשי כי אחד הצדדים יבריח נכסים לחו"ל ויסכל את איזון המשאבים ההוגן,  ניתן להגיש בקשה לבית המשפט שיעכב את יציאתו מהארת לצורך הבטחת חלוקת רכוש הוגנת.

   גם במקרה זה, אם ניתן פסק דין המחלק את הרכוש בין בני הזוג, ויש חשש ממשי כי הצד השני יסכל את ביצועו על ידי המלטות לחו"ל, ניתן לפנות להוצאה לפועל ולבקש צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד הצד השני.

   צו עיכוב יציאה מהארץ לסרבן גט

   במקרים בהם אחד הצדדים חושש כי הצד השני ימלט מהארץ על מנת להמנע ממתן גט, ניתן להגיש בקשה לבית הדין הרבני שמוסמך להטיל הגבלות על יציאה מהארץ של סרבני גט, ואף על קבלת דרכון או הארכת תוקף דרכון (למעט לצורך חזרה לישראל).

   צו עיכוב יציאה מהארץ לקטין

   במקרים בהם לאחד ההורים יש חשש ממשי מכך שההורה השני יוציא את הילדים ללא הסכמה ויחטוף אותם לחו"ל, ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ.

   איך מגישים בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת הליכי גירושין

   בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ תוגש לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. הבקשה תפרט את כלל העובדות המעלות את החשש הסביר בגינו מבוקש צו עיכוב היציאה מהארץ, לרבות ראיות שיצורפו לבקשה (אם ישנן ראיות) ותצהיר אימות עובדות חתום על ידי עורך דין לענייני משפחה, של מבקש הבקשה.

   מהו תוקף צו עיכוב יציאה מן הארץ במסגרת הליכי גירושין?

   צו עיכוב יציאה מהארץ יהיה בתוקף למשך שנה מהיום בו הוצא הצו, למעט צו עיכוב יציאה מהארץ שמטרתו הבטחת תשלום מזונות שלא כפוף למגבלת זמן.

   עיכוב יציאה מהארץ רק במקרים של חשש ממשי

   בשורה התחתונה, צו עיכוב יציאה מהארץ פוגע בזכותו של אדם לצאת מהארץ כאוות נפשו. בית המשפט יורה על מתן צו עיכוב יציאה מהארץ רק במקרים בהם יתרשם כי יש חשש ממשי שהיציאה מהארץ תכביד על קיום ההליך, ואין אמצעי חלופי שישיג את מטרת הצו.

   עורך דין לענייני משפחה יסייע לכם בהגשת הבקשה המתאימה, צירוף הראיות הרלוונטיות וביסוס עובדות המקרה שיעידו על החשש הממשי, כך שיציאתו מהארץ של הצד השני תעוכב ולא תותיר אתכם בסכנה מפני איון הליך הגירושין.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף