LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  גירושין: מתי הגבר חייב לשלם מזונות?

  הגיע רגע הגירושין ואתה מבין שמרחפת מעליך חובת תשלום המזונות. חובת המזונות מגיעה אלינו מן הדין הדתי, אך במשך השנים היא עברה מספר התפתחויות, וכיום חובת המזונות מוטלת גם מן הדין האזרחי, המחייב גבר בתשלום מזונות.

  מתי גבר חייב לשלם מזונות? כיצד נקבע גובה התשלום? האם יש דרך לפטור גבר מחובת תשלום המזונות? ומתי דווקא האישה תחוייב בתשלום המזונות? התשובות לשאלות אלה ואחרות, במדריך הגירושין המשפטי שלפניך.

  גירושין: מתי הגבר חייב לשלם מזונות?

  תוכן עניינים

  מתי הגבר חייב לשלם מזונות קטינים?

  גבר חייב בתשלום מזונות ילדיו הקטינים החל מרגע לידתם ועד בגרותם. אך נטל החיוב מושפע בין היתר גם מגילם של הילדים:

  מזונות קטינים מתחת לגיל 6

  עד גיל 6 חייב האב לבדו בנטל המזונות, והאם אינה מחוייבת בנטל התשלום. יחד עם זאת, לזמני השהות של הילד עם האב ישנה השפעה על גובה חיוב המזונות, וככל שהילדים שוהים אצל האב זמן רב יותר, כך יופחת סכום המזונות.

  מזונות קטינים מעל גיל 6

  בהתאם להלכת בע"מ 919/15, נטל המזונות על ילדים מעל גיל 6 מתחלק בין ההורים, בהתאם לפערי השכר ביניהם, ולזמני השהות של הילדים עם כל אחד מהם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי יש פטור ממזונות?

   במקרים בהם ההכנסה של ההורים היא דומה או שווה, וזמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים הם דומים או שווים, יתכן ויקבע כי כל צד ישא בהוצאותיו של הילד בזמני השהות שלו עמם.

   יחד עם זאת, יש לזכור כי בנוסף להוצאות שתלויות בזמני השהות של הילד עם ההורה, ישנן הוצאות נוספות עבור הילד, שאינן תלויות בזמני השהות, כגון רכישת ביגוד, הנעלה וכו'.

   פעמים רבות בית המשפט קובע כי אחד ההורים הוא אחראי על רכישות אלה (במרבית המקרים מדובר באם), וההורה השני מחוייב להעביר סכום מזונות קבוע בעבור הוצאות אלה. לפיכך, בסופו של יום, בית המשפט עשוי לחייב גבר בתשלום מזונות (נמוך יחסית), גם במקרים בהם השכר וזמני השהות שווים.

   כמו כן, יש לקחת בחשבון כי לתשלום המזונות, מתווסף גם תשלום מחציות, עבור הוצאות חריגות חד פעמיות בתחום הרפואה והחינוך, כגון מעונות, צהרון, חוגים, שיעורי עזר וכו'. בנטל תשלום המחציות נושאים ההורים יחד, בחלקים שווים, או על פי יחס ההכנסות ביניהם.

   עד איזה גיל הגבר חייב לשלם מזונות?

   על אף שחובת המזונות היא עד גיל 18, לרוב נהוג לקבוע את מזונות הקטינים עד גיל 21 או עד תום השירות הצבאי, השירות הלאומי או לימודי העתודה, על פי המאוחר.

   על פי הנוהג, לאחר גיל 18 או לאחר סיום בית הספר (על פי המאוחר), תשלום המזונות מופחת לשליש מתשלום המזונות שנקבע עד לאותה העת.

   לרוב נהוג לקבוע את מזונות הקטינים עד גיל 21 או עד תום השירות הצבאי

   מתי הגבר חייב לשלם מזונות אישה?

   גבר יהודי שנישא כדת משה וישראל, מתחייב במעמד החופה והקידושין לדאוג לכל צרכיה של אשתו. לפיכך הגבר מחוייב במזונות אשתו, כל עוד הם נשואים, ועד למתן הגט.

   מתי הגבר פטור מתשלום מזונות אישה?

   1. הגבר מוכיח עילת גירושין מוצדקת – למשל אם האישה בגדה בגבר, עזבה את הבית, מסרבת לקיים איתו יחסי אישות וכו', זכות האישה למזונות עשויה להשלל, והגבר יהיה פטור מחובתו לשלם לאשתו מזונות.
   2. האישה עובדת – אם האישה עובדת, יקוזז שכרה של האישה מתשלום מזונות אותו חייב הגבר לשלם לה.
   3. בהסכמת בני הזוג – בני הזוג יכולים להסכים ביניהם בהסכם ממון או בהסכם גירושין, שהגבר לא יהיה חייב כלל במזונותיה של האישה, או שהגבר יחוייב בסכום עליו יסכימו.

   האם האישה משלמת מזונות?

   אישה חייבת בנטל תשלום המזונות עבור ילדיה מעל גיל 6.

   לרוב חובה זו מתבטאת בהפחתת גובה תשלום המזונות אותו חייב הגבר. יחד עם זאת במקרים בהם שכרה של האישה גבוה במיוחד או במקרים בהם נקבעו לאישה זמני שהות מצומצמים עם הילדים, יתכן ויקבע כי האישה תשלם לגבר מזונות עבור הילדים.

   חלוקת נטל המזונות בין הגבר והאישה

   בשורה התחתונה, גבר חייב בתשלום מזונות אישה עד לרגע הגירושין, ובתשלום מזונות ילדיו עד גיל 6. לאחר מכן, נטל המזונות על הילדים מתחלק בין הגבר והאישה, בהתאם ליחס ההכנסות ביניהם, וליחס זמני השהות של הילדים, עם כל אחד מההורים.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף