LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  מתי את זכאית למזונות אישה? (מדריך משפטי)

  נישאת תחת חופה וקידושין? בעלך עזב את הבית ונותרת ללא כל הכנסה? דעי לך כי ברגע הנישואין, בעלך נטל על עצמו את החובה לדאוג לכל הצרכים שלך במהלך הנישואין, וכי יתכן ואת זכאית למזונות אישה.

  באילו מקרים תהיי זכאית למזונות אישה ובאילו מקרים נשללת זכותך? האם עבודתך תשפיע על המזונות להם את זכאית? וכיצד ניתן לקבל מזונות דחופים? חשוב לנו שתקבלי את כל המידע הנחוץ לך על מזונות אישה.

  תוכן עניינים

  באילו מקרים את זכאית למזונות אישה?

  ככלל, כל אישה יהודייה שנישאה כדת משה וישראל זכאית לקבל מזונות אישה, כל עוד בני הזוג נשואים. לעומת זאת, נשים יהודיות, שנישאו בנישואין אזרחיים, ככלל, אינן זכאיות למזונות אישה.

  יחד עם זאת, במקרים חריגים, בהן האישה נשארת במצב כלכלי קשה ביותר לאור הפרידה, בית המשפט לענייני משפחה עשוי לחייב את הגבר, במזונות משקמים לתקופת זמן מוגבלת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מזונות אישה ישולמו במקרים בהם בן הזוג הפסיק לכלכל את האישה, כל עוד אין עילה לשלול את מזונותיה, ועד למתן הגט.

   מקרה נוסף בו גבר יחוייב בתשלום מזונות אישה, הוא כאשר הגבר הוא סרבן גט. במקרה שהגבר מסרב לתת גט לאישה על אף שחוייב בכך, בית הדין הרבני עשוי להטיל עליו סנקציה, ולחייב אותו בתשלום "מזונות מעוכבת" לאישה.

   מתי נשללת זכותך למזונות אישה?

   ישנן מספר עילות השוללות את זכויותיה של האישה לקבל מזונות מהגבר עד לגירושין:

   אישה בוגדת

   אישה שהוכח כי בגדה, ישללו מזונותיה. כמו כן גם במקרים בהם לא יוכח באופן ברור כי האישה בגדה, אך תוכח התנהגות לא הולמת, יתכן וישללו מזונותיה.

   אישה מורדת

   אישה מורדת היא אישה המסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה, ללא כל נסיבה המצדיקה זאת. נסיבות מוצדקות יכולות להיות למשל במקרים בהם הבעל בגד באישה, עזב את הבית, השפיל וביזה אותה וכו'.

   אישה תחשב כמורדת רק לאחר שבית הדין הרבני יכריז עליה כעל מורדת, ויזהיר אותה מפני ההשלכות הכלכליות של המשך התנהלותה.

   האישה עזבה את הבית

   במקרים בהם אישה עוזבת את הבית, ללא כל סיבה מוצדקת, בית הדין הרבני ישלול את מזונותיה.

   האישה עוברת על דת משה

   במקרים בהם האישה גורמת לבעל שלא לקיים מצוות, או לא מקיימת מצוות בעצמה, למרות אזהרותיו של הבעל שתחדל מכך, בית הדין הרבני עשוי לשלול את מזונותיה.

   עילה זו שוללת מזונות אישה, במקרים בהם בני הזוג נוהגים על פי הדין הדתי, בדרך שגרה. במקרים בהם בני הזוג לא נהגו לפי דין הדתי במהלך נישואיהם, עילה זו לא תשלול את זכותה של האישה למזונות.

   האם אישה עובדת זכאית למזונות אישה?

   ככלל, במקרים בהם האישה עובדת, הכנסותיה יקוזזו מדמי מזונות האישה להם היא זכאית. כך אם האישה עובדת ומפרנסת את עצמה באופן המספק את כל צרכיה, הבעל לא יחוייב כלל בתשלום מזונות אישה.

   יחד עם זאת, הכלל בחיוב מזונות אישה הוא כי האישה "עולה עמו ולא יורדת". משמעות הדבר היא, כי על הבעל להמשיך לספק לאישה, את הצרכים אליהם הורגלה במהלך הנישואין. לפיכך, אם הכנסותיה של האישה בלבד, לא מספקות את צרכיה במהלך הנישואין, על הבעל יהיה לשלם לאישה את ההפרש.

   יצויין כי במקרים בהם מדובר, בתשלום "מזונות מעוכבת" שהם מזונות עונשיים לסרבן גט, בית הדין הרבני רשאי שלא לקזז את שכר עבודתה של האישה מחיוב המזונות.

   האם ניתן לחייב אישה לעבוד?

   ככלל, לא ניתן לחייב אישה שבמהלך הנישואין לא עבדה, לצאת לעבוד רק במטרה שהבעל לא ידרש לשלם לה מזונות אישה.

   יחד עם זאת, כאשר האישה נהגה לעבוד במהלך הנישואין, ולעת הפרידה היא פתאום הפסיקה לעבוד, ללא כל נסיבות המצדיקות זאת, בית הדין הרבני עשוי להעריך את פוטנציאל ההשתכרות שלה, ולקזז את הסכום ,מסכום המזונות בהם יחוייב הבעל.

   האם ניתן לקבל מזונות אישה זמניים?

   כן. ניתן להגיש בקשה למזונות אישה זמניים, עוד בטרם לבירור התביעה ולמתן פסק הדין. על מנת לזכות בתשלום מזונות זמניים, על האישה להוכיח כי נדרש לה סעד דחוף למזונות אישה. למשל במקרים בהם האישה נמצאת במצב כלכלי קשה, וזקוקה בדחיפות לסיוע כספי.

   מזונות אישה עד הגירושין

   בשורה התחתונה, אישה יהודייה שנישאה כדת וכדין, זכאית לתשלום מזונות אישה מבעלה כל עוד הם נשואים, על פי רמת החיים אליה היא הורגלה, בתנאי שהיא לא אשמה בפירוק הנישואין, וזאת עד למתן הגט. לאחר הגירושין, הבעל אינו חייב עוד במזונות גרושתו.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש – LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף