פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב 677786

טלפון: 077-9974772

מידע חשוב נוסף

מזונות – תן לעו”ד המומחה בגירושין להילחם עבורך

מזונות – תן לעו"ד המומחה בגירושין להילחם עבורך

דיני המזונות בישראל הם נושא משפטי מורכב ולכן, חשוב מאוד כי עורך הדין אליו פונים, יהיה מומחה לגירושין.

זהו אחד העניינים בהם בא לידי ביטוי השוני המובהק שבין בתי הדין הרבניים לביו בתי המשפט לענייני משפחה. שתי הערכאות הללו מפרשות באופן שונה לגמרי את נושא המזונות.

בתי הדין הרבניים רואים בחובתו של האב, לשלם את מזונות הילדים עד גיל 18, כאשר רמת ההכנסה של האב, איננה פקטור מרכזי בקביעת גובה המזונות.

לעומת זאת, על פי הדין האזרחי, על פיו פוסקים בתי המשפט לענייני משפחה, ישולמו מזונות עד גיל 21. כמו כן, אלו מתחשבים יותר ברמת ההכנסה של האב וכן בוחנים את רמת החיים לה הורגלו הילדים.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

משנקבע שיעור המזונות, קשה מאוד לשנותו ולכן, עורכי דין לגירושין, נלחמים עבור הלקוח בעניין זה, בין אם במסגרת מו”מ בין הצדדים אשר החליטו להתגרש ובין אם בין כותלי בית המשפט או בית הדין הרבני.

תשלום מזונות עד גיל 21

על פי הדין העברי, ישלם אב מזונות לילדיו, עד הגיעם לגיל 18. זאת בהנחה כי מרגע הפיכתו של הילד לבגיר, יכול הוא לדאוג לצרכיו. לעומת זאת, הדין האזרחי מכיר בכך כי בשל השירות הצבאי, נמנע מן הילד, באופן חלקי, לדאוג לעצמו ולכן, החובה של תשלום מזונות נמשכת עד לתום השירות הצבאי, או עד גיל 21.

אולם, חשוב לציין כי מגיל 18 ועד גיל 21, עומד שיעור המזונות על שליש בלבד, מן הסכום הראשוני שנקבע למזונות, כאשר הילד היה קטין.

כיצד נקבע שיעור המזונות

שיעור המזונות נקבע על פי מספר פרמטרים ולכן, כאשר טוען עו”ד גירושין, טענות לעניין גובה המזונות, יכלול בטיעוניו, התייחסות לגורמים הללו:

  1. רמת החיים: בתי המשפט לענייני משפחה, לוקחים בחשבון, ראשית לכל, את רמת החיים אליה הורגלו הילדים. הנחת המוצא היא ההחלטה להתגרש, אינה צריכה לפגוע בילדים ולכן, יש לשמור על אורח החיים שלהם.

למשל, אם הילדים הורגלו להשתתף בשני חוגים בשבוע, ייטה בית המשפט לחייב את ההורים להמשיך לשאת בעלות זו, בדרך כלל במשותף.

  1. צרכים מיוחדים: במקרים בהם יש לילד צרכים מיוחדים, למשל, תרופות, שיעורים פרטיים וכיו”ב, יילקחו אלו בחשבון, בפסיקת המזונות. עו”ד גירושין, יביא לעניין זה עדויות בכתב, המבהירות מהו גובהן של הוצאות אלו.
  2. רמת הכנסה: גובה ההכנסה של ההורים הוא פקטור מרכזי בקביעת גובה המזונות. בעבר, הכנסתה של האם, לא נלקחה בחשבון בקביעת המזונות, אך כיום, נתפסת האם כאחראית גם היא לצרכי הילדים.
  3. כושר השתכרות: בתי המשפט בודקים היטב את פוטנציאל ההשתכרות של ההורים ולא את הכנסתם בפועל בלבד.

מזונות – מלחמה של עו”ד גירושין

נושא גובה המזונות, הוא אחד מן הנושאים אשר נמצאים, לרוב, במחלוקת, בין בני הזוג אשר החליטו להתגרש. על כן, אף כאשר מתנהל משא ומתן בין הצדדים מחוץ לבית המשפט, צפויה לעורך הדין, מלאכה לא פשוטה.

תפקידו של עו”ד גירושין הוא לוודא כי גובה המזונות שייקבע לתשלום, משקף את רמת ההכנסה של ההורה ואינו גורם לו לקושי כלכלי. כמו כן, על המזונות להתאים לרמת החיים של הילדים ואין מטרתו של תשלום זה, להיות להכנסה נוספת עבור ההורה המקבל את המזונות.

היה ושכרו בפועל של ההורה, גבוה מכושר השתכרותו, יציג עו”ד גירושין, טענות לעניין זה, על מנת שלא ייקבעו דמי מזונות, הגבוהים משמעותית מהכנסתו הנוכחית.

אי תשלום מזונות עלול להוביל למאסר, לעיכוב יציאה מן הארץ ולסנקציות נוספות. על כן, עו”ד גירושין יעשה את כל המאמצים עבור הלקוח, כי סכום המזונות שייפסק בבית המשפט או יוחלט עליו במסגרת מו”מ שבין הצדדים, יהיה סכום שיוכל הלקוח לעמוד בו לאורך זמן.

שינוי גובה המזונות

עורכי דין המייצגים לקוחות, לעניין תשלום מזונות, יילחמו בכל הכלים, בכדי להגיע לסכום מזונות סביר והגיוני.

היה ועורך הדין מייצג את האם, עליו לדאוג לכך כי דמי המזונות שישלם האב, מספיקים לצרכי הילדים.

עו”ד גירושין המייצג את האב, מוכרח לוודא כי סכום המזונות החודשי, יהיה סכום בו יוכל האב לעמוד, ללא קושי.

החשיבות שבקביעת סכום מזונות מתאים, נעוצה בעובדה כי שינוי בגובה המזונות, איננו עניין של מה בכך. המבקש להגדיל או להפחית את גובה המזונות, עליו מוטל נטל ההוכחה, להראות כי ישנו שינוי מהותי בנסיבות, מן התקופה שבה נקבע גובה המזונות.

מה ייחשב כשינו מהותי? כל שינוי משמעותי אשר פגע בכושר ההשתכרות של ההורה, למשל, מחלה או פיטורין.

תשלום המזונות נועד כדי לספק את צרכי הילדים. עליו לשקף את רמת ההכנסה ופוטנציאל ההשתכרות של ההורה וכן את רמת החיים אליה הורגלו הילדים. משנקבע שיעור המזונות, קשה מאוד לשנותו ולכן, עורכי דין לגירושין, מעלים את כל הטענות לעניין מזונות, בכדי שהסכום שייקבע, יהיה כזה שניתן לעמוד בו לאורך זמן.

האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף