LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  האם אב חייב במזונות בנו שנולד מחוץ לנישואין (מדריך משפטי)

  על פי ההלכה היהודית, אב חייב במזונות ילדיו. כיום, בניגוד לעבר, ילדים רבים יותר נולדים מחוץ למסגרת הנישואין. אנשים רבים תוהים, האם זכאותו של ילד למזונות ילדים מאביו, נותרת שרירה וקיימת, גם כאשר הילד נולד מחוץ לנישואין.

  האם ילד שנולד מחוץ לנישואין זכאי למזונות? מה חובת האב במזונות ילדיו? והאם אב נשוי יכול להוכיח שאינו אביו של הילד, ובכך להפטר מחובת תשלום המזונות? לפניכם, כל מה שחשוב שתדעו על חיוב תשלום אב במזונות בנו שנולד מחוץ לנישואין.

  תוכן עניינים

  האם ילד שנולד מחוץ לנישואין זכאי למזונות?

  בהחלט. כל ילד שנולד, זכאי לקבל מזונות, לרבות ילד שנולד מחוץ לנישואין. זכותו של ילד במזונות היא קבועה מתוך היותו בנו של האב, והיא אינה תלויה במצבם הזוגי של הוריו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה הן חובות האב במזונות ילדיו?

   חובת האב במזונות היא מן הדין הדתי, והוא חייב בכל מזונותיו של הילד עד גיל 6. לאחר גיל 6, האב חייב יחד עם האם במזונות הילד. כלומר, חובת המזונות מעל גיל 6, מתחלקת בין ההורים במשותף, בהתאם לזמני השהות של הילד עם כל אחד מההורים, ובאופן יחסי לפערי ההשתכרות בין ההורים.

   מה הן חובות האב במזונות ילדיו כאשר הצדדים לא נשואים?

   חובת אב יהודי במזונות ילדיו הקטינים, אינה תלויה בנישואי ההורים, וכל עוד הוא אבי הילד הוא חייב במזונות ילדיו. חובת המזונות עד גיל 6 נשארת חובה אבסולוטית גם כאשר ההורים לא נישאו, ומעל גיל 6 חובת המזונות היא מדין צדקה ומתחלקת בין ההורים.

   מה הן חובות האב במזונות ילדיו כאשר הצדדים לא יהודים?

   על פי החוק אדם חייב במזונות על פי דינו האישי. מי שהדין האישי לא חל עליו, יחוב במזונות  בהתאם לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) התשי"ט-1959. מי שהדין האישי לא חל עליו הם חסרי דת, ובני עדות דתיות לא מוכרות אחרות.

   על פי הקבוע בחוק,  כאשר אחד מבני הזוג או שניהם לא בני עדה דתית מוכרת, חובת המזונות תתחלק בין שני ההורים, בהתאם לזמני השהות ובכפוף לפערי השכר בין ההורים, בכל גיל, ולא רק מעל גיל 6. המשמעות היא ששני ההורים חבים בחות מזונות ילדיהם הקטינים, החל מגיל לידה.

   כיצד ניתן להוכיח שהאב חייב במזונות?

   אב חב במזונות ילדיו מכוח הורותו, כלומר כל עוד הוא הורה של הילד הוא חייב במזונותיו. במקרים בהם האב מטיל ספק באבהותו על הילד, הוא רשאי לבקש לערוך בדיקת רקמות.

   יחד עם זאת, בית המשפט לא יעתר לכל בקשה של בדיקת רקמות. הדין היהודי קובע כי ילד שנולד לאישה יהודייה הנשואה ליהודי, מחוץ לנישואין, הוא ממזר. הכרזה על ילד כממזר היא הכרזה בעלת השלכות קשות, ומערכת המשפט מבקשת להמנע ממנה.

   לפיכך, במקרים בהם הגבר והאישה הנשואים הם יהודים, ויש חשש לממזרות, בית המשפט לא יאפשר לערוך בדיקת רקמות. המשמעות היא, שלא ניתן יהיה להוכיח שהבעל אינו האב, והוא יהיה חייב אוטומטית במזונות בנה של אשתו.

   לעומת זאת במקרים בהם אין חשש ממזרות, בית המשפט יעתר לבדיקת הרקמות. ניתן יהיה להוכיח שהאב חייב במזונות, רק אם הבדיקה תקבע כי הוא אבי הילד. מקרים בהם אין חשש ממזרות הם כאשר האישה רווקה, כאשר האישה נשואה לגבר שאינו יהודי, אישה גרושה או אלמנה למעלה מ-300 ימים וכו'.

   מתי לא צריך לשלם מזונות?

   ככלל, כל אב חייב במזונות ילדיו הקטינים עד הגיעם לגיל בגרות. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם נפסק כי האב לא חייב לשלם את המזונות, אלא עליו לשאת בהם באופן ישיר בזמן שהילד שוהה אצלו.

   כך למשל, במקרה של משמורת משותפת על ילד מעל גיל 6, כשהאב שוהה עם ילדו כמחצית מהזמן, והמשכורות של ההורים הן דומות, האב לא יצטרך לשלם מזונות, או שהמזונות שיפסקו יהיו נמוכים מאוד.

   חובת תשלום מזונות מכוח ההורות

   בשורה התחתונה, מזונות ילדים אינם תלויים בקשר הנישואין של הוריהם, ואב חייב במזונות ילדיו מכוח הורותו, בין אם הוא נשוי לאם ובין אם לא.

   בעל החושד שאשתו ניהלה רומן מחוץ לנישואין, והילד שנולד אינו בנו, יאלץ גם כן לשלם את מזונות הילד, שכן בית המשפט בישראל לא מתיר לערוך בדיקת רקמות, במקרה של חשש ממזרות.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף