LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  מהי תביעת גירושין כרוכה? (מדריך משפטי)

  הליך הגירושין הוא הליך ארוך ומורכב, בשל היותו כזה, במקרים רבים בני זוג יעדיפו לכרוך נושאים נוספים לתביעת הגירושין ובכך לקצר את ההליך המשפטי.

  האם ניתן לעשות זאת? מה הם הנושאים הניתנים לכריכה? ולאיזו ערכאה ניתן לכרוך? על כל אלה נדון כעת.

  מהי תביעת גירושין כרוכה? (מדריך משפטי)

  תוכן עניינים

  מהי תביעת גירושין כרוכה?

  בעוד שלבית משפט לענייני משפחה סמכות לדון בשלל נושאים בין בני הזוג, לבית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין בלבד. לכן, על מנת שבית הדין הרבני יוכל לדון בתביעת הגירושין ובמקביל לדון בנושאים נוספים, יש לכרוך אותם לתביעת הגירושין עצמה.

  מהם הנושאים הניתנים לכריכה?

  • תביעה למזונות אישה.
  • ענייני רכוש.
  • תביעת חוב מזונות קטינים.
  • מזונות – רק בהסכמת הצדדים (שכן לבית משפט לענייני משפחה סמכות שיפוט ייחודית בעניין זה).

  חשוב לציין, כי אין צורך לכרוך תביעת כתובה ותביעה לזמני שהות מאחר והן נדונות כחלק מהליך הגירושין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהם התנאים לכריכת התביעה?

   כנות התביעה – תביעה לגירושין תוגש בצורה כנה, כלומר על ידי בן זוג המעוניין לסיים את חיי נישואיו. המבחן שייבחן הינו מבחן תום הלב של המגיש ומטרתו היא למנוע מצב בו בן זוג מגיש את התביעה לבית הדין הרבני משיקולי כדאיות בלבד ובכדי למנוע מבת הזוג להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה.

   הכריכה צריכה להיות כדין – על הכריכה להופיע באופן מפורש תוך כוונה ממשית לדון בנושאים הכרוכים. בנוסף, רק נושאים הניתנים לכריכה יכולים להופיע בתביעה, כלומר ככל שנושא לא בר כריכה נכרך לתביעה, הכריכה לא תהיה כדין.

   מה קורה כשהכריכה אינה כדין? בית הדין הרבני לא ידון בנושא הכרוך ויאבד סמכותו לדון בתביעת הגירושין כולה.

   כנות הכריכה – בית הדין יבדוק אם בקשת הכריכה הוגשה תוך כוונה אמיתית לדון בה ולא בכדי למנוע דיונים באותם נושאים בבית המשפט לענייני משפחה. בקביעתו בנושא, ייבחן בית הדין את כתב התביעה והתנהלות התובע.

   מתי ואיך יש להגיש את התביעה הכרוכה?

   הכריכה לא חייבת להיעשות באותה עת בה מוגשת תביעת הגירושין וניתן להגישה גם לאחריה. סמכות השיפוט בתביעות תוקנה לבית הדין הרבני רק אם לא הוגשו תביעות מקבילות לבית המשפט לענייני משפחה.
   כמו כן, הכריכה יכולה להיעשות גם בעל פה במהלך הדיון בבית הדין הרבני.

   מה קורה עם התביעה הכרוכה במצב בו תביעת הגירושין נדחית?

   ככל שבית הדין הרבני דחה את תביעת הגירושין בשל העדר עילה, תסתיים סמכותו של בית הדין לדון גם בתביעה הכרוכה.

   ככל שבית הדין הרבני דחה את תביעת הגירושין בשל העדר עילה, תסתיים סמכותו של בית הדין לדון

   מה קורה במצב בו פוקעת תביעת הגירושין הכרוכה?

   הסמכות שהוקנתה לבית הדין הרבני באמצעות כריכה פוקעת אם:

   • תביעת הגירושין נדחתה
   • תיק תביעת הגירושין נסגר ללא כל הכרעה

   ערעור על החלטה של בית הדין הרבני בעניין סמכות לדון בנושא כרוך

   כשבית הדין הרבני קובע כי הוא בעל סמכות לדון בנושא כרוך בתביעה, קביעה זו דינה ככל החלטה אחרת של בית הדין והערעור עליה יוגש תוך בקשת רשות ערעור תוך 10 ימים לבית הדין הרבני הגדול.

   כשבית הדין הרבני קובע כי הוא לא בעל סמכות לדון בנושא כרוך מסוים, קביעה זו דינה כפסק דין והערעור עליה יוגש תוך 30 ימים לבית הדין הרבני הגדול.

   קביעה של בית משפט לענייני משפחה בעניין כריכת תביעת גירושין

   כשבית המשפט לענייני משפחה קובע כי הוא בעל סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה של בית הדין הרבני, דינה ככל החלטה אחרת של בית המשפט וניתן להגיש לגביה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 30 ימים.

   כשבית המשפט לענייני משפחה קובע כי הוא לא בעל סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה של בית הדין הרבני, דינה של הקביעה כפסק דין וניתן לערער עליה באמצעות הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים.

   בסיכומו של דבר, קיימים יתרונות רבים בתביעת גירושין כרוכה, עם זאת יש להיוועץ עם עורך דין לענייני משפחה ולהגישה בצורה מסודרת, כנה העומדת במבחן המשולש שלעיל.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף