LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  מהי בדיקת מסוגלות הורית והאם ניתן לערער על תוצאותיה?

  עקרון העל החל בסכסוכי גירושין הוא עיקרון טובת הילד. לערכאה השיפוטית מספר כלים משפטיים המשמשים אותה על מנת לבחון את טובת הילד, אחד מהכלים האלה, הוא בדיקת מסוגלות הורית עליה מתבססת הערכאה השיפוטית לצורך מתן החלטה בטובת הילד.

  הורים רבים חוששים מבדיקת מסוגלות הורית המערערת על הורותם הטבעית, ומבקשים לדעת מהי בדיקת מסוגלות הורית? מה התוצאות שלה? האם הבדיקה תגזור את גורלם ותנתק אותם מילדיהם? והאם ניתן לערער על תוצאותיה?

  תוכן עניינים

  מה בוחנים בבדיקת מסוגלות הורית?

  בחינת מסוגלות הורית מטרתה לבדוק את היכולת של ההורה לספק את הצרכים להם זקוק הילד, לרבות צרכיו הנפשיים. הבדיקה מצביעה על חוזקות ועל חולשות וליקויים בתפקדו של כל אחד מההורים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הבדיקה תתבסס על תסקירי לשכת הרווחה, עדויות שונות שיאספו מההורים עצמם, אבחון קליני של הילד, אבחון קליני של ההורים ותצפית על הקשר של כל אחד מההורים עם הילד.

   מתי תערך בדיקת מסוגלות הורית?

   בדיקת מסוגלות הורית תערך על רקע של אימוץ, על רקע של סיכון לילדים, ובמקרים חריגים של סכסוכי גירושין.

   כלי זה ישמש את בית המשפט במקרים מורכבים, ונקבע כי אין להורות על עריכת בדיקת מסוגלות הורית כעניין שבשגרה, אלא במקרים חריגים שיצדיקו את עריכתה. על מנת לקבוע כי תערך בדיקת מסוגלות הורית על בית המשפט להתרשם כי אכן קיים צורך שיצדיק את עריכת הבדיקה.

   מה הן תוצאותיה של בדיקת מסוגלות הורית?

   לבדיקת מסוגלות הורית וחוות הדעת שמוגשת על ידי מומחה מטעם המכון שערך את הבדיקה ישנן מספר השלכות בהחלטת הערכאה השיפוטית, כפי שיתוארו להלן:

   קביעת משמורת בעקבות בדיקת מסוגלות הורית:

   בעבר בדיקות מסוגלות הורית היו נפוצות יותר לצורך קביעת הורה משמורן, כשבסוף חוות הדעת הייתה המלצה על הורה משמורן אחד או על משמורת משותפת. החל משנת 2021, השלכה זו אינה רלוונטית עוד.

   קביעת זמני שהות בין ההורים לילדים בעקבות בדיקת מסוגלות הורית:

   בשנים האחרונות בתי המשפט לענייני משפחה חדלו מלעשות שימוש במונח "משמורת" והחליפו אותו ב"אחריות הורית משותפת". כיום על שני ההורים מוטלת אחריות הורית על הילדים. זמני שהות עם הילדים נפסקים בהתאם לנסיבות המקרה, כשברירת המחדל היא זמני שהות דומים, אלא אם יש מניעה לכך.

   לפיכך, כיום בדיקת מסוגלות הורית תשליך בעיקר על קיומם ואופיים של זמני השהות בין ההורה והילד. בהתאם לבדיקה ניתן יהא לקבוע את זמני השהות, האם יכללו לינה של הילד בבית ההורה, כמה פעמים בשבוע ובמקרים חריגים הערכאה השיפוטית תשקול את קיום זמני השהות בפיקוח מרכז קשר.

   פיקוח מרכז קשר הורים-ילדים בעקבות בדיקת מסוגלות הורית:

   השלכה נוספת היא על מסגרת זמני השהות בין ההורה והילד, כשבמקרים חריגים ניתן לקבוע כי זמני השהות יתקיימו או יחודשו באמצעות מרכז קשר שמפעילה הרווחה.

   חשוב לדעת כי גם במקרים המורכבים בהם נקבע שבנסיבות יש לערוך בדיקת מסוגלות הורית, ואף אם נקבעו ליקויים בתפקוד ההורה, נפסק כי אין בכל ליקוי בתפקוד ההורה כדי לקבוע שמפגשים עם הילדים יתקיימו באופן מפוקח במרכז קשר.

   עוד חשוב להבין כי גם אם נקבע כי המפגשים יערכו במרכז הקשר, מדובר בהחלטה שהיא זמנית לצורך מענה על קושי מסויים, במטרה שבעתיד המפגשים יתקיימו באופן עצמאי.

   האם ניתן לערער על תוצאות בדיקת מסוגלות הורית?

   בדיקת מסוגלות הורית היא למעשה חוות דעת מטעם עד מומחה והערכאה השיפוטית הדנה בעניין היא זו שבסופו של יום מכריעה בהתבסס על חוות הדעת.

   לאור כך ניתן להגיש בקשה למתן תגובה על חוות הדעת ולהבהיר את הדברים המבוקשים על ידכם, עוד ניתן להגיש לערכאה השיפוטית בקשה לשאלות הבהרה למומחה שערך את חוות הדעת ואף לבקש לזמן את המומחה שערך את חוות הדעת לחקירה בהתאם לכללי סדר הדין המתאימים.

   נוסף על כך ניתן להגיש ערעור על פסק הדין המבוסס על תוצאות בדיקת המסוגלות ההורית לערכאה המתאימה, ולהעלות בו את הטיעונים כנגד אופן עריכת בדיקת המסוגלות ההורית ותוצאותיה.

   בדיקת מסוגלות הורית תערך רק במקרים חריגים

   בסיכום האמור, בדיקת מסוגלות הורית לא תערך בכל מקרה בו אחד הצדדים יעלה בקשה שכזו, אלא במקרים חריגים בהם הנסיבות יצדיקו זאת. השלכותיה של הבדיקה יהיו לעניין קביעת זמני השהות והמסגרת בה יתקיימו זמני השהות, ובמקרה הצורך ניתן לערער על ההחלטה של הערכאה השיפוטית שקבעה את זמני השהות.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף