LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  מהו תסקיר של עובדת סוציאלית?

  תסקיר עובדת סוציאלית לסדרי דין שתמונה לבחון את טובתו של קטין בהליך גירושין, הוא תסקיר שמתבקש על ידי בית המשפט לענייני משפחה במקרים של אי הסכמה מהותית, או בהתאם להסכמה של ההורים למינוי.

  הורים רבים חוששים ממינוי תסקיר עובדת סוציאלית, ואינם יודעים כיצד לנהוג במקרים אלה מה שעשוי לגרום להורה להתמודד עם מינוי העו"ס באופן שגוי וליצור רושם שלילי שעשוי להשפיע על עריכת התסקיר. חשוב לנו שתקבלו את כל הכלים והידע המשפטי הנדרשים במקרה של מינוי עו"ס.

  תוכן עניינים

  מהו תסקיר עובדת סוציאלית לסדרי דין?

  במקרים בהם הורים מתגרשים אינם מסכימים בעניינים מהותיים הרלוונטיים לילדיהם הקטינים, לרבות אי הסכמה בעניין זמני שהות, ובמקרים בהם נראה כי נדרש להגן על הקטין, תמונה עו"ס לסדרי דין לצורך מתן חוות דעת על מצבו של הקטין והקשר שלו עם כל אחד מההורים, ותתבקש המלצתה על מצבו של הקטין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה כולל תסקיר עובדת סוציאלית?

   תסקיר עובדת סוציאלית לסדרי דין יכלול פירוט הפעולות שביצעה העו"ס ומסקנותיה לגבי העניין המבוקש על ידי בית המשפט, בהתבסס על הפעולות שביצעה, כפי שהן יתוארו להלן:

   1. איסוף חומר על הקטין ממוסדות החינוך, מוסדות הבריאות בהם הוא מטופל וכו'.
   2. מפגש עם הקטין (כשגילו מאפשר זאת).
   3. מפגש או שיחה עם כל אחד מההורים בנפרד.
   4. ביקורי בית אצל כל אחד מההורים שעשויים להתקיים בתיאום מראש או ללא כל התראה מוקדמת (ביקור פתע).
   5. מפגש תצפית אינטראקציה בין הקטין לבין כל אחד מההורים (לרוב באמצעות ביקור הבית).

   מה סמכותה של עובדת סוציאלית?

   בהתאם לחוק הסעד, בית המשפט רשאי לצוות על עובדת סוציאלית לסדרי דין, לחקור על קטין ולתת חוות דעתו בתסקיר בכתב לבית המשפט. סמכות העובדת הסוציאלית שבידה צו בית משפט – לחקור על הקטין, להכנס לכל מקום בו עשוי להימצא הקטין ולחקור כל אדם שיש לו ידיעות בעניין הקטין.

   בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ולחוק הנוער (טיפול והשגחה) לעו"ס סמכות לצורך הגנה על קטין, לחקור כל אדם אף ללא צו מבית המשפט.

   האם בית המשפט מחוייב להמלצות תסקיר של עובדת סוציאלית?

   לא. חוות דעת של עו"ס לסדרי דין דינה כדין חוות דעת מומחה, בית המשפט יתבסס על חוות דעתה, ויתן לה משקל בשיקול דעתו, אך הוא אינו כפוף לה וההחלטה נמצאת בסמכות ונתונה לשיקול דעת בית המשפט בלבד.

   אף על פי כן, בפרקטיקה, ברוב המקרים, בית המשפט יתן משקל נכבד להמלצות התסקיר ויאמץ אותן, אלא אם ראה לנכון במקרים חריגים שלא להסתמך עליהן.

   האם ניתן לערער על תסקיר של עובדת סוציאלית?

   לא ניתן לערער על תסקיר עו"ס בפני עצמו, אלא ניתן להגיש לבית המשפט תגובה לתסקיר שניתן, ולפרט שם את הטענות כנגד אופן עריכת התסקיר או מסקנותיו.

   כמו כן, ניתן להגיש ערעור על פסק דין המתבסס על תסקיר עו"ס או בקשת רשות לערעור על החלטת בית המשפט הנוגעת לתסקיר. חשוב לדעת כי החוק קובע שטענה שתסקיר לא נערך על פי הוראות חוק הסעד, לא תשמש עילה לערעור, ונדרשות טענות מהותיות על אופן עריכת התסקיר ומסקנותיו.

   האם ניתן להיות מיוצג על ידי עורך דין בפגישות עם עובדת סוציאלית?

   הנחיות הרווחה הן כי לא ניתן להיות מיוצג על ידי עורך דין לענייני משפחה בפגישות עם עובדת סוציאלית שכן מדובר בהליך טיפולי שאינו משפטי.

   בית המשפט העליון פסק בעניין זה כי אין זכות ייצוג להורה בוועדות השונות. ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה במקרה שמונתה עו"ס ומבוקש כי יהא ייצוג על ידי עורך דין, ובית המשפט יתן הוראות מתאימות בהתאם לשיקול דעתו, בהתחשב בנסיבות.

   כמו כן במקרה שיוגש תסקיר לבית המשפט ניתן יהא לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה בעניין התסקיר שהוגש, שם ניתן יהא לטעון טענות בעניין תוכן הפגישות עם העו"ס.

   על אף שבוועדת סילמן הועלתה הצעה למתן זכות ייצוג במקרים של ועדה להגנת הילד (הוצאת הילד למסגרת חוץ ביתית) ועל אף שהאגודה לזכויות האזרח הציעה לעגן את הזכויות לייצוג משפטי גם בפני וועדות תכנון טיפול והערכה, הדבר לא הוסדר מעולם בחקיקה.

   נכון להיום להורים אין זכות ייצוג על ידי עורך דין בפגישות עם עובדת סוציאלית ואף לא בוועדות שונות בעניין ילדיהם הקטינים.

   איך מומלץ לפעול כשבית המשפט ממנה עובדת סוציאלית?

   בשורה התחתונה, מינוי עובדת סוציאלית לסדרי דין יכול להשפיע באופן ניכר על החלטות בית המשפט בעניין זמני השהות שלכם עם ילדיכם ובעניינים מהותיים אחרים כגון שינוי מוסד חינוכי, שינוי מקום מגורים, הוצאתם מהבית וכו'. חשוב לפעול נכון מול העו"ס, לגלות סבלנות על אף הקושי הכרוך בפגישות עימה ולהמנע מחיכוכים ועימותים.

   על אף שאין זכות ייעוץ בעורך דין במהלך הפגישות עם העו"ס, עורך דין לענייני משפחה יכול לסייע לכם בהתמודדות עם העו"ס, להדריך אתכם כיצד לנהוג בפגישות עימה, ולהגיש בקשות ותגובות מתאימות במקרים הנדרשים.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף