פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב 677786

טלפון: 077-9974772

מידע חשוב נוסף

מבחן ריחוק הנזק בתביעות רשלנות רפואית

תביעות רשלנות רפואית מוגשות לבתי המשפט בשל שירותים רפואיים הניתנים לכאורה תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה. הסטייה הופכת לרשלנות רק במידה והיא גורמת נזק למטופל, שלא היה נגרם אלמלא הסטייה, וכאשר ניתן להוכיח את הקשר בין ההתרשלות לבין קרות הנזק. רשלנות רפואית היא סוג מסוים ומיוחד של רשלנות, בין היתר בשל ההנחה שמטרת הרופא היא לסייע למטופל ולא להזיק לו. לפיכך, דיני הנזיקין ובתוכם עוולת רשלנות רפואית מאפשרים הטלת פיצוי גם כאשר למזיק לא הייתה כוונה לפגוע.

מבחן ריחוק הנזק בתביעות רשלנות רפואית

מבחן ריחוק הנזק מהווה תנאי מצטבר לקיומו של קשר סיבתי משפטי ולקבלת פיצוי כספי בגין נזק לאחר רשלנות. המטרה של מבחן ריחוק הנזק היא לצמצם את אחריות המזיק ולפטור אותו מתשלום פיצוי בגין נזקים מסוימים, הנחשבים “רחוקים” מבחינה כרונולוגית מאירוע התרחשות הנזק. באופן כללי, עוולת הרשלנות כוללת שלושה יסודות שהם חובת הזהירות, התרשלות וגרימת נזק.

בנוסף, פיצוי בנזיקין ניתן רק כאשר נגרם לתובע נזק וכאשר קיים קשר סיבתי בין התנהגות המזיק לאותו הנזק. תנאי זה מסביר מדוע כדאי להכיר את מבחן ריחוק הנזק ומה משמעותו במהלך ניהול תביעות רשלנות רפואית.

נזק ראשוני מול נזק שניוני

על פי פקודת הנזיקין המהווה את המסגרת החוקית עבור עוולת הרשלנות בכלל והרשלנות הרפואית בפרט, תובע זכאי לפיצוי רק אם אשמתו של הנתבע גרמה סיבתית לנזק. לשם כך נדרש התובע להוכיח קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי. כדאי להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית להוכחת הסיבתיות. הדיון בסוגיית ריחוק הנזק ממוקם לפיכך במסגרת שאלת הקשר הסיבתי המשפטי.

החוק דורש בשלב הראשון הבחנה בין נזק ראשוני לנזק שניוני. הצורך בהבחנה זו מתעורר באירועים נזיקיים המורכבים ממספר התרחשויות עובדתיות, המקשות על בית המשפט למתוח קו בין התנהגות המזיק לבין הנזק בפועל. השימוש

מבחן הריחוק נעשה בשלב שלאחר קביעת האחריות ותפקידו לעזור לבית המשפט להתמודד עם השאלה על אילו מבין הנזקים יחויב המזיקים בפיצויים. נזק ראשוני כולל את סדרת ההתרחשויות כולה כיחידת נזק אחת, כל עוד ההתרחשויות המאוחרות אינן מהוות אירוע בעל אופי ייחודי. לעומת זאת, נזק שניוני מהווה יחידה עצמאית וזאת כיוון שנגרם על ידי התרחשות מאוחרת, שנחשבת לאירוע בעל ייחודיות משלו, בהליך גרימה מובחן.

מה הקשר בין הקשר הסיבתי המשפטי לבין סוגיית ריחוק הנזק?

קשר סיבתי משפטי בוחן את הקשר בין האשם לבין הנזק הראשוני שנגרם, והוא מהווה תנאי להטלת אחריות על הנתבע בגין אותו נזק העומד לדיון. יש להפריד בינו לבין סוגיית ריחוק הנזק, הבוחנת על אילו נזקים יחוב הנתבע מתוך כלל הנזקים שנגרמו עובדתית כתוצאה מאשמתו. במילים אחרות, הקשר הסיבתי דורש קיום קשר מדעי ואנליטי בין המעשה לבין הנזק, בעוד מבחן הריחוק דורש קרבה טבעית ולוגית בין השניים ואף מגדיר נזק רחוק מדי כנזק שאינו בר-פיצוי.

הרבה תביעות רשלנות רפואית מעלות בצורה לא ברורה את המושגים קשר סיבתי משפטי ומבחן ריחוק הנזק. הסיבה לכך היא חוסר מקצועיות של עורכי הדין, אשר לא משתמשים בצורה נכונה בכלים העומדים לרשותם. ההבדל בין השניים פשוט יותר מכפי שנהוג לחשוב: הקשר הסיבתי בין האשם לנזק הוא תנאי להטלת אחריות בגין אותו הנזק, וקרבת הנזק היא תנאי לפיצוי כספי בגינו.

לסיכום, קצרה היריעה מלהרחיב על כל התפיסה המשפטית הנוגעת למבחן ריחוק הנזק. הדבר החשוב הוא להתמודד עם תביעות רשלנות רפואית בעזרת מעורבות של עורך דין הבקיא בדיני נזיקין, בקיא במונחים ומנוסה בניהול מעשי של תביעות.

האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף