עורך דין האם להתגרש
עורך דין האם להתגרש
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

בית פיילוט, קומה 2
תל אביב 6777886

טלפון: 077-9974772

מידע חשוב נוסף

טקס גירושין על פי חוקי האסלאם

הדרך לטקס גירושין בקרב בני הדת המוסלמית החיים בישראל מיושם על פי חוקי האסלאם המסורתיים – שרעיה, ומתבצע באמצעות בתי הדין השרעים בישראל.

טקס גירושין על פי חוקי האסלאם (טקס גירושין)

נישואין על פי האסלאם

הנישואין בדת המוסלמית נחשבים למעשה חשוב מאוד. כללי השריעה חלים כבר מרגע בחירת בן/ת הזוג, לאורכם של חיי הנישואין, וכן בחלק מהמקרים גם עד להתרתם בטקס גירושין.

באסלאם, קשר הנישואין נוצר תחילה באמצעות הסכם נישואין מסורתי. ההסכם לא חייב להיות בכתב, או מאושר על ידי גורם רשמי כלשהו. כאשר תוקף ההסכם, מותנה לכל היותר בצדדים עצמם ובעדיהם. כלומר, מדובר בחוזה הנערך על פי כללי המסורת, ולא כזה שנערך במשרד עורכי דין.

כמו כן, על פי הקוראן, מעמד האישה מוגבל בהשוואה לזה של הגבר. כך לדוגמה, הזכות לבקש גירושין מוקנה לגבר בלבד ואף בלא סיבה. עם זאת, במסגרת הסכם הנישואין כאמור, האישה רשאית להתנות על כך, ולדרוש זכות מקבילה. כאשר הדבר מותר גם באמצעות הסכם מאוחר יותר.

לאחר קיבול הסכם הנישואין, על הגבר להתחייב בתשלום “מוהר” המהווה לכאורה את סכום הקנייה של האישה. מטרת המוהר היא להבטיח את קיומו של קשר הנישואין, שהרי על פי המסורת, נישואין עם גבר עני נועדו לכישלון.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טקס גירושין על פי השריעה

קיום טקס גירושין באסלאם לא מצריך היתר או אישור כלשהו, ולפיכך תוקפם של הגירושין לא תלוי בהחלטה דתית או שיפוטית. בנוסף, באסלאם יש 2 סוגים של גירושין:

  1. גירושין שאינם לצמיתות – “רג’עי”
  2. גירושין לצמיתות – “באאן”

בעוד שגירושין מסוג “באאן” סופיים ומוחלטים. בגירושין מסוג “רג’עי”, רשאי הבעל להתחרט ולחזור בו מהגירושין בתנאים מסוימים ותוך פרק זמן מסוים. סוג של “פסק זמן” לתקופה מוגבלת כאשר הדבר מותר עד 3 פעמים.

לאחר טקס הגירושין, זכאית האישה לקבלת “המוהר” כרכושה שלה, ובנוסף, הבעל חב במזונות אשתו בכל מקרה, גם אם הוא עני והיא עשירה.

יצוין, כי בכל מקרה הדין הישראלי לא מאפשר גירושין בעל כורחה של האישה והדבר אף מהווה עבירה פלילית.

גירושין על פי פסק דין בבית הדין השרעי בישראל

החוק הישראלי מעניק סמכות מיוחדת לבית הדין השרעי בנוגע לענייני נישואין וגירושין של בני הדת המוסלמית החיים בישראל. בנוסף, הדין השרעי מתיר לאישה לבקש את התרת הנישואין רק על פי אחת מהעילות הבאות:

  1. מום בתפקוד המיני של הבעל שלא מאפשר התייחדות.
  2. מום גופני אחר או בשל מחלת נפש.
  3. היעדרות או היעלמותו ממושכת של הבעל.
  4. הבעל מרצה עונש מאסר בפועל לתקופה העולה על 4 שנים.
  5. עקב סכסוך בין בני הזוג.

בכל הנוגע לעילות הקשורות בפגם רפואי כאמור, אזי יורה בית הדין על תקופת ריפוי של שנה, בטרם יאשר את התרת הנישואין.

מכל מקום, עילת הגירושין  הנפוצה ביותר היא עקב סכסוך בין בני הזוג. דרך הטיפול של בית הדין במרבית המקרים, תהא באמצעות מינוי בוררים המקורבים לבני הזוג ומכירים אותם.

מאחר שאין כמעט כל התערבות שיפוטית, מרבית המקרים מסתיימים תוך זמן קצר. מדובר בדרך שנחשבת ליעילה במיוחד, שכן מתווה הגירושין נסגר באמצעות בני משפחה, מכרים, ומכובדים אחרים מבני היישוב.

כמו כן, על מנת שהבוררים יפסקו על טקס גירושין בין הצדדים, מספיקה לכך הצהרה של אחד מבני הזוג על רצונו לסיים את קשר הנישואין.

עם זאת, על הבוררים מוטלת גם החובה לבירור מי האשם בכישלון חיי הנישואין. ככל שאישה תימצא כאשמה וזו שהביא לכישלון הנישואין, עשוי הדבר להשפיע על שיעורו של תשלום המוהר לו היא זכאית.

לסיכום, הדין הישראלי מעניק סמכות מיוחדת לבני כל הדתות בשמירה על כללי המסורת וההלכה בענייני נישואין וגירושין. כמו כן, ועל אף שמעמד האישה על פי המוסרת האיסלמית מוגבל מזה של הגבר, המציאות המודרנית מאפשרת כיום גם לאישה ליזום טקס גירושין.

*האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף