LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  הפריה מזרעו של נפטר בגירושין [מדריך משפטי 2024]

  ערך המשכיות החיים וקדושתם בישראל הוא ערך עליון, שניתן למצוא לו מקורות עוד בבראשית במצוות פרו ורבו, וכך גם בכל המקורות היהודיים לאורך ההיסטוריה. אין זה פלא אם כך שכאשר אדם נפטר בטרם הספיק להביא ילדים לעולם, וגרושתו מבקשת להמשיך את זרעו וללדת את ילדיו לאחר מותו, בית המשפט יקשיב לזעקת האישה.

  כיום עדיין אין חוק המסדיר את נושא ההפריה מזרעו של נפטר. על אף שהועלתה בשנת 2022 הצעת חוק לשולחן הכנסת ושוב בשנת 2023, טרם נחקק חוק המסדיר את השימוש בזרע הנפטר לשם הולדה. אך מה קובע בית המשפט כאשר סוגיות אלה מגיעות לפתחו?

  תוכן עניינים

  מה קובע החוק בנוגע לשימוש בזרעו של נפטר בגירושין?

  כיום אין חקיקה המסדירה את נושא ההפריה לאחר המוות, אלא הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. בהתאם להנחייה שימוש בזרע של נפטר לצורך הפרייה יעשה לאחר שתבחן הסכמתו של הנפטר. ההנחייה קובעת כי רק לבת הזוג של הנפטר יש מעמד חוקי לעניין הבאת ילדים מזרעו לאחר מותו, והיא גוברת על עמדות של קורבים אחרים, כגון הורי הנפטר.

  מאז יצאה הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בשנת 2003, טרם הוסדר חוק, אך התפתחה פסיקה של בית המשפט, שענתה על סוגיות שונות של הפריה מזרעו של נפטר.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם גרושת הנפטר רשאית להרות מזרע בעלה לשעבר שנפטר?

   בית המשפט יאפשר שימוש בזרע של נפטר, רק לאחר שתבחן הסכמתו או רצונו המשוער של הנפטר. לצורך בחינת רצונו של הנפטר, יש משמעות לקשר בין האישה המבקשת להרות מזרע הנפטר לבין הנפטר:

   בת זוגו של הנפטר

   כאשר מי שהייתה בת הזוג של הנפטר ערב מותו, מבקשת לעבור הפרייה מזרעו של הנפטר, קיימת חזקה לפיה הנפטר היה מעוניין שהיא תעשה שימוש בזרעו לאחר מותו, אלא אם ניתן להוכיח שהנפטר התנגד לכך.

   בת זוג לשעבר

   כאשר האישה המבקשת לעבור את ההפרייה היא גרושתו של הנפטר, אין חזקה לפיה הוא היה מעוניין שהיא תעשה שימוש בזרעו לאחר מותו, בשל הגירושין.

   אף על פי כן, הגרושה יכולה להוכיח את הסכמתו של הגרוש. אם הגרוש הסכים במפורש, למשל בהסכם, או בחתימה על מסמך שמעיד על הסכמתו שגרושתו תעשה שימוש בזרעו, דרכה תהיה קלה. אך גם במקרים בהם לא ניתנה הסכמה מפורשת, ניתן להוכיח בראיות שונות את רצונו המשוער של הנפטר. למשל באמצעות התכתבויות ביניהם, עדויות של בני משפחתו וכו'.

   אישה זרה

   כאשר מדובר באישה זרה, יש להוכיח כי הנפטר נתן את הסכמתו המפורשת לשימוש בזרעו לאחר מותו. יחד עם זאת, במרוצת השנים, כאשר לנפטר לא הייתה בת זוג, ניתן משקל גם לעמדתם של בני משפחתו שהעידו על רצונו של הנפטר בילדים. כך שכיום גם במקרה של אישה זרה, ניתן להוכיח את רצונו המשוער של הנפטר שיוולדו לו ילדים ולאפשר לה להרות מזרעו.

   בית המשפט אישר את בקשת הגרושה של המנוח, ללדת ילד נוסף

   בית המשפט קובע מתי יעשה שימוש בזרע של אדם שנפטר, בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה, לפיכך בית המשפט יתחקה אחר רצונו המשוער של הנפטר ובהתאם לכך יפסוק האם לאשר את השימוש בזרעו לאחר מותו.

   וכך אירע בהליך 55357-07-21 בו אישה גרושה ביקשה לעשות שימוש בזרעו של הגרוש שנפטר שלוש שנים לאחר שבני הזוג התגרשו. הגרושה הצליחה לשכנע את בית המשפט כי למרות שהנפטר חתם על הכרטיס לפיו הוא מאשר לה לעשות שימוש בזרעו לאחר מותו, בטרם לגירושין, הסכמתו נמשכה גם לאחר הגירושין.

   הגרושה טענה כי הגרוש חלק איתה את הרצון להביא אח לבנם המשותף, וכי הוא המשיך להיות חלק בלתי נפרד מחייה ומחיי הבן, גם לאחר הגירושין. בטענה זו תמכו גם בני משפחתו הקרובים של הנפטר.

   בית המשפט קיבל את טענותיה של הגרושה, קבע שרצונו המשוער של הנפטר היה כי הגרושה תעשה שימוש בזרעו לאחר מותו, גם לאחר הגירושין, ואפשר לגרושה לעשות שימוש בזרעו של הנפטר.

   האם גרושה תוכל להרות מזרע בעלה לשעבר גם במקרה שיש לו בת זוג חדשה?

   הנחיית היועץ המשפט לממשלה קובעת כי מעמדה של בת הזוג גובר על מעמדם של קרובי הנפטר, ביניהם גם הוריו השכולים, מכאן ניתן גם להשליך על מעמדה של בת זוג לשעבר.

   כמו כן במקרה שלנפטר הייתה בת זוג חדשה, החזקה היא כי הנפטר היה מעוניין להביא עמה ילדים לעולם לאחר מותו, אלא אם יוכח אחרת. אם בת הזוג החדשה אינה מעוניינת להביא ילדים לעולם מזרעו של הנפטר, לא ניתן להסיק כי המנוח היה רוצה להביא ילדים לעולם דווקא מגרושתו.

   כך למשל בהליך 7141-15 בו נדונה בקשת הורים שכולים לעשות שימוש בזרע בנם על מנת להפרות אישה זרה, כאשר בת זוגו של הנפטר לא הייתה מעוניינת בכך, בית המשפט דחה את הבקשה.

   האם גרושה יכולה להשתמש בביציות שהופרו מזרעו של בעלה המנוח?

   גרושה יכולה להשתמש בביציות שלה שהופרו מזרעו של בעלה המנוח, רק אם היא הוכיחה בבית המשפט שהמנוח הסכים לכך.

   גם כאשר מדובר בביציות של האישה שהופרו בזרע המנוח, נדרש לקבל את אישור בית המשפט, בדומה למקרה של הפרייה מזרעו של המנוח. אמנם המנוח נתן הסכמתו בעת הפריית הביציות לעשות שימוש בזרעו, אך הסכמה זו אינה מאפשרת את השימוש בביציות המופרות בכל עת.

   אם בני הזוג התגרשו בהמשך ולאחר מכן המנוח נפטר, בת הזוג אינה יכולה לעשות שימוש בביציות המופרות, מבלי שהיא תוכיח שהמנוח הסכים לכך.

   על מנת להוכיח את הסכמת המנוח, על הגרושה להוכיח הסכמה מפורשת של המנוח, שהם חזרו להיות בני זוג לאחר הגירושין, או שהמנוח הביע הסכמה משתמעת, למשל באמצעות הודעות כתובות, הקלטות, מסמכים, עדים כמו בני משפחה ומכרים של המנוח וכו'.

   הסכם הפריה חוץ גופית

   ניתן למנוע את עוגמת הנפש במקרים בהם בני הזוג שהיו בהליכי פוריות, התגרשו ולאחר מכן המנוח נפטר. על מנת שהאישה לא תופתע לגלות לאחר מות הגרוש, שהיא אינה יכולה לעשות שימוש בביציות המופרות שלה, בני זוג יכולים לתאם מראש ציפיות ביניהם, ולערוך הסכם להפריה חוץ גופית, בטרם לטיפולי הפוריות.

   בהסכם להפריה חוץ גופית יכולים בני הזוג לקבוע מראש מה התנאים לביטול הסכם ההפריה, האם גירושין מבטלים את ההסכם, האם פטירה מבטלת את ההסכם, מה יעשה בזרע שניתן, מה יעשה בביציות שכבר הופרו בזרע וכיו"ב.

   הסכם הפריה חוץ גופית חתום על ידי בני הזוג, הוא ראייה ברורה ומפורשת לרצונו של המנוח, גם כאשר מדובר בבני זוג שכבר התגרשו.

   הורות לאחר מות הגרוש

   בשורה התחתונה, כיום טרם נחקק חוק המסדיר את השימוש בזרע הנפטר ובתי המשפט פועלים בהתאם להנחיית היועץ המשפטי ולרוח הפסיקה שנולדה במהלך השנים.

   על פי הפסיקה בית המשפט יאשר שימוש בזרע נפטר בגירושין, במקרים שיוכח לפניו שרצונו המשוער של המנוח היה להביא ילדים לעולם מגרושתו, גם לאחר הגירושין. אך טוב יעשה המחוקק אם יסדיר, אחרי שנים רבות, את נושא ההפרייה מזרעו של נפטר.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף