פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב 677786

טלפון: 077-9974772

מידע חשוב נוסף

הסכם ממון לאחר נישואין

הסכם ממון לאחר נישואיןבעידן הנוכחי זוגות רבים חותמים על הסכם ממון. מהו בדיוק הסכם ממון? מתי צריך לעשות אותו? במה שונה הסכם ממון שנערך לאחר נישואין מהסכם ממון שנערך לפני הנישואין? על כל אלה במאמר שלפניכם.

 

הסכם ממון – מהו

הסכם ממון הוא מסמך שמסדיר את חלוקת הרכוש המשותף ושעליו חתומים שני בני הזוג. ההסכם חייב להיות בכתב ולא בעל פה.

למעשה קיימים שני סוגי הסכם ממון: הסכם ממון שנערך טרם נישואין והסכם ממון שנערך לאחר הנישואין. ההסכם אינו שונה מהותית בשני המקרים, אך ישנו הבדל מבחינת אישור ההסכם כפי שנסביר בהמשך.

מתי צריך לעשות הסכם ממון?

ברירת המחדל של חלוקת הרכוש בגירושין הינה חלוקה שוויונית בכל הנכסים. חלוקה זו מכונה ‘הסדר איזון משאבים’ ומקורה בסעיף 5 לחוק יחסי הממון:

“עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג… זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג”.

הסדר איזון משאבים חל רק על זוגות שהתחתנו לאחר 1.1.1974, אולם על זוגות שנישאו לפני תאריך זה חלה ‘הלכת השיתוף’ שמקורה בפסיקה.

כך או כך, הלכות אלה חלות רק במקרה שבני הזוג לא חתמו על הסכם ממון. וכפי שכותב החוק עצמו:

“לא עשו בני הזוג הסדר ממון… יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה”

משום כך, במידה ואינכם מעוניינים בחלוקה חצי-חצי לפי הוראות החוק או הפסיקה, עליכם לערוך הסכם ממון שיגבר על הוראות החוק.

ניתן לפרט בהסכם את החלוקה עבור כל נכס

בהסכם הממון ניתן לפרט כיצד מתחלק כל נכס ונכס של בני הזוג. למשל: כיצד תתחלק דירת המגורים, על מי היא תירשם בטאבו, כיצד יחולקו הרהיטים ושאר הנכסים שבני הזוג ירכשו במהלך הנישואין, כיצד יתחלקו ההכנסות וכמה כל אחד יישא בהוצאות.

כמו כן, ניתן לציין חשבון בנק מסוים בו יופקדו ההכנסות של כל אחד בנפרד או של שניהם יחד בתור חשבון משותף. מלבד זאת, ניתן להסדיר בהסכם את סוגיות הכתובה, מזונות האשה ומזונות הילדים.

ניתן לשלב בהסכם את סוגיות המשמורת והסדרי ראייה

הסכם הממון, כשמו, נועד להסדיר את חלוקת הרכוש. אך במידה והנכם מעוניינים להסדיר בהסכם גם את סוגיות המשמורת והסדרי הראייה – ניתן להוסיף גם את הסוגיות הללו.

אולם יש להדגיש: בסוגיה שנוגעת לילדים הסכמת ההורים כשלעצמה אינה מספיקה; טובת הילד היא זו שקובעת, ואם ההסכם נוגד את טובת הילד הרי הוא בטל.

הסכם הממון חייב אישור של ערכאה משפטית

בניגוד להסכמים אזרחיים רגילים שיש להם תוקף משפטי מכוח דיני חוזים, הסכם ממון אינו מקבל תוקף משפטי ללא אישור מיוחד.

מהו האישור הנדרש?

החוק קובע כי הסכם ממון שנערך לאחר הנישואין מקבל תוקף משפטי רק לאחר ‘אישור’ של ערכאה משפטית – בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. לעומת זאת, הסכם ממון שנחתם טרם הנישואין מקבל תוקף משפטי גם על ידי ‘אימות’ של רושם הנישואין או של נוטריון.

במאמר הנוכחי אנו עוסקים בהסכם ממון שנערך לאחר הנישואין, ומשום כך האופציה של אימות אצל רושם הנישואין או אצל נוטריון אינה רלוונטית. הסכם ממון לאחר הנישואין מחייב אישור של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

לסיכום:

הסכם ממון אינו חלק הכרחי מהליך גירושין. ניתן בהחלט להתגרש ללא הסכם ממון ולחלק את הרכוש על פי פסיקה של בית המשפט או בית הדין הרבני, שמחלקים את הרכוש חצי-חצי לפי הלכת ‘הסדר איזון משאבים’ או ‘חזקת השיתוף’.

אולם אם אינכם מעוניינים לחלק את הרכוש בצורה שקובע החוק, עליכם לערוך הסכם ממון המפרט את צורת החלוקה המוסכמת עליכם ולאשר אותו בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.

האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף