עורך דין האם להתגרש
עורך דין האם להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  רחוב יגיע כפיים 2,
  בית פיילוט, קומה 2
  תל אביב 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מידע חשוב נוסף

  סעיפים שחשוב שיופיעו בהסכם חיים משותפים

  הסכם חיים משותפים הוא חלק מהשינויים שחלו במבנה התא המשפחתי המסורתי. התקשרות חוזית הפכה להיות תחליף ליחסים המתבססים אך ורק על אמון הדדי שנוצר כתוצאה מיחסי בני הזוג.

  סעיפים שחשוב שיופיעו בהסכם חיים משותפים

  התקשרות חוזית זו באה לידי ביטוי ביחוד בצורות התא המשפחתי החדשות כמו: בני זוג שאינם נשואים, הסכמים בין בני זוג המוגדרים פסולי חיתון עפ"י ההלכה היהודית, בני זוג מאותו מין  או בני זוג מדתות שונות.

  הסכמי חיים משותפים נבנו עם התפתחות המציאות והלכו אחריה באופן שהגדירו את צורת החיים המשותפת על היבטיה השונים: מהי המשמעות הכלכלית של מגורים משותפים? איך ינוהל משק הבית המשותף? מה מעמדם של הילדים שייוולדו? האם המכונית המשפחתית שהייתה שייכת לאחד מבני הזוג, שייכת כעת לשניהם? ומה עם הדירה?

  הסכם חיים משותפים כאמור, מסדיר בצורת הסכם משפטי לכל דבר, את מארג היחסים המשותפים ונותן מענה לסיטואציות העשויות להתעורר אם וכאשר יחליטו בני הזוג על הפרדת כוחות. ההסכם מגן את זכויותיהם של בני הזוג ומונע סכסוכים משפטיים לעתיד לבוא.

  מהם הסעיפים שחשוב שיופיעו בהסכם חיים משותפים?

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הצהרה על חיים משותפים בזוגיות – הבסיס להסכם חיים משותפים

   להלן דוגמה לפרק ההצהרה:

   הואיל והצדדים אינם נשואים זה לזו, אולם הם חיים תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף כידועים בציבור ואף רצונם להמשיך בכך מתוך אהבה, רעות, דאגה זה לזו וקיום מערכת זוגית לכל דבר ועניין…

   הפרק הראשון הפותח הסכם על חיים משותפים מטרתו להצהיר על כוונת הצדדים, על רצונם לחיות את חייהם במשותף, ועל העקרונות המנחים אותם בניסוח הסכם חיים משותפים. סעיף הצהרתי זה חשוב במיוחד כאשר בני הזוג מעוניינים לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה והוא מכריז קבל עם ועדה כי הוא בא לעגן את חיי בני הזוג ועל כן יש לבית המשפט סמכות לאשרו.

   בסעיף זה באים לידי ביטוי כל אותם רגשות שאינם ניתנים לכימות וניסוח משפטי קר. בטרם ייכנסו לגוף ההסכם הבנוי כהסכם משפטי לכל דבר, בני הזוג מצהירים על הבסיס הרגשי שעליו מושתת הסכם חיים משותפים, הגם שבעיקרו הוא טכני.

   הסכם ממון – המרכזי מבין הסעיפים שחשוב שיופיעו בהסכם חיים משותפים

   הסכם ממון הוא חוזה שנועד להסדיר את ענייני הרכוש בין בני הזוג וחלוקתו ביום שבו ייפרדו דרכיהם. ההסכם נועד להגן על זכויות בני הזוג ברכושם ומונע את החלת הלכת השיתוף. גם בהסכם חיים משותפים, אולי במיוחד בו, חשוב מאוד לקבוע את הסדרי חלוקת הרכוש בין בני הזוג שכן במקרים רבים בני הזוג מגיעים לחתימה על הסכם חיים משותפים כהתחלה של פרק ב' כשברשותם כבר רכוש שצברו בעבר.

   ללא סעיף הממון כחלק מהסכם חיים משותפים, תחול על בני הזוג, הלכת השיתוף.

   דוגמה לסעיף בענייני רכוש:

   הצדדים מעוניינים ליצור הפרדה רכושית מלאה ומסכימים כי כל אחד מבני הזוג יישאר הבעלים על רכושו ועל כל זכות מכל מין וסוג שהוא הרשומה על שמו עפ"י כל דין. לעניין זה "זכויות" כוללות כל זכות כספית או אחרת, בין שנצברה לפני חתימת הסכם חיים משותפים ובין לאחריו. בין מיטלטלין ובין מקרקעין.

   הסדרת ניהול משק הבית המשותף וזכויות הילדים

   ניהול משק בית משותף בסיטואציה שבה בני הזוג אינם נשואים, מעלה שאלות רבות: האם כדאי לפתוח חשבון בנק משותף? איך יחולקו ההוצאות היום יומיות? אם יעברו לדירתו של אחד מבני הזוג, האם בן הזוג השני צריך לשלם שכר דירה? ומה עם הילדים שכל אחד מבני הזוג מביא איתו? מה מעמדם?

   שאלות אלו ואחרות חייבות לקבל מענה במסגרת הסעיפים שחשוב שיופיעו בהסכם חיים משותפים. זה הבסיס לניהול משק בית תקין ההכרחי לקיום תשתית של תא משפחתי.

   דוגמה לסעיף ניהול משק בית משותף:

   אם הצדדים יבחרו לגור תחת קורת גג אחת, יתנהל משק בית משותף באופן שבכל ההוצאות על מזון וכל הכרוך בתחזוקת הבית, יחולקו בצורה שווה בין הצדדים. לעניין ניהול חשבון בנק משותף, הצדדים מסכימים לפתוח חשבון בנק משותף, יפקידו בו את הכנסותיהם ויוציאו דרכו את הוצאותיהם. לכל אחד מבני הזוג תהיה זכות חתימה בחשבון, אולם הוצאה חריגה או הוצאה כספית מעל סכום שייקבע בין הצדדים, יצריך את חתימות שני בני הזוג.

   דוגמה לסעיף לעניין ילדי בני הזוג:

   הילדים שאינם משותפים, יהיו שווי זכויות בבית המשותף ללא קשר לזמן הימצאם בבית. כל צד מהצדדים ישמור על רווחת כל ילדי בני הזוג ויכבד כל החלטה של הורה בקשר לילדיו. הצדדים יעשו כל מאמץ כי הסדרי הראיה של כל צד, לא יפגעו בזמן האיכות של שני בני הזוג וילדיהם הגרים עימם באופן שיימצא זמן מספיק לשמירה על רקמת התא המשפחתי והיחסים בין כל הגרים בבית.

   לסיכום: הסכם חיים משותפים נועד להסדיר בצורה חוזית, את מרקם התא המשפחתי שנוצר כתוצאה מרצונם של בני הזוג שאינם נשואים זה לזו. על ההסכם להכיל את כל הנושאים המרכיבים רקמה זו ולכן בין הסעיפים שחשוב שיופיעו בהסכם חיים משותפים, ניתן למנות: הצהרת כוונות, הסדרת היחסים הממוניים, ניהול משק הבית המשותף וההתייחסות לילדי בני הזוג

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף