עורך דין האם להתגרש
עורך דין האם להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  רחוב יגיע כפיים 2,
  בית פיילוט, קומה 2
  תל אביב 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מידע חשוב נוסף

  דוגמא להסכם חיים משותפים

  המסגרת המשפחתית המוכרת והמסורתית, אינה עוד הברירה היחידה של בני זוג החפצים לחיות ביחד. זוגות רבים, מסיבות שונות, מעדיפים למסד את חייהם המשותפים שלא באמצעות טקס נישואין מסורתי וחתונה כדת משה וישראל, ופונים לאלטרנטיבות המוצעות להם כיום כגון חתונה אזרחית בקפריסין או חיים משותפים כידועים בציבור.

  דוגמא להסכם חיים משותפים

  הסכם חיים משותפים בא להסדיר בצורה הסכמית את אורח החיים וחלוקת הרכוש בין בני זוג המעוניינים לקיים משק בית משותף כזוג נשוי לכל דבר ועניין, אולם אינם נשואים באופן פורמלי, ואינם מעוניינים להינשא. דוגמא להסכם חיים משותפים יכול להיות גם במקרה שבני הזוג הם מאותו המין וכמובן שאינם יכולים להינשא בישראל, אולם עדיין מעוניינים להסדיר מבחינה משפטית את עקרונות החיים המשותפים שלהם.

  הסכם חיים משותפים מגן על האינטרסים של שני הצדדים ומונע מחלוקות משפטיות העלולות לצוץ בעת פרידה וכרוכות בחלוקת הרכוש המשותף שאותו צברו בני הזוג ואף בנוגע למשמורת ודמי מזונות לילדיהם של בני הזוג, אם ילדים משותפים ואם ילדים שהצטרפו לתא המשפחתי בעקבות ההסכם שחתם אחד מהוריהם.

  חשיבתו של הסכם חיים משותפים – הפן הכלכלי

  עריכת הסכם חיים משותפים בין בני זוג חשובה בייחוד לכל הנוגע לחלוקה הכלכלית של משאבי בני הזוג ונכסיהם המובאים למסגרת החיים המשותפים. במקרים רבים הסכם חיים משותפים נחתם בין בני זוג הנמצאים בפרק השני של חיי הזוגיות שלהם וכל אחד מהם צבר רכוש ונכסים הבאים עימו למסגרת המשותפת.

  בני זוג החיים במשותף אולם ללא הסכם חיים משותפים, במקרה של פרידה עלולים להיקלע למצב שרכושם שהביאו איתם לתא המשפחתי, יינתן בחלקו לבן הזוג הפורש, זאת מכוח הלכת השיתוף הגורסת כי כל אחד מבני הזוג רשאי לטעון לזכויות קנייניות ברכושו של האחר, כל עוד לא הוכחה כוונה הפוכה לפיה אין כוונת שיתוף בנכס שבמחלוקת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אם אחד מבני הזוג הוא בעל רכוש רב, סביר שירצה לשמור על רכושו ברשותו ולא לחלקו עם בן הזוג במקרה של פרידה, ולכן הפתרון המשפטי הוא חתימה על הסכם חיים משותפים המסדיר את חלוקת הממון במקרה של פרידה.

   תקפותו של הסכם חיים משותפים

   בני זוג שאינם נשואים כדת וחתמו על הסכם חיים משותפים, אינם חייבים לאשרו בערכאה משפטית, בניגוד להסכם ממון שנחתם בין בני זוג נשואים. די בחתימת הצדדים על ההסכם, ככל הסכם משפטי אחר, כדי שהסכם חיים משותפים יהיה תקף.

   יחד עם זאת דוגמא להסכם חיים משותפים שקיבל תוקף של פסק דין לאחר שהוגש לאישור הערכאה המשפטית, היא קבלת זכויות מרשויות ממשלתיות שונות, זכויות השמורות לבני זוג נשואים בלבד. למשל, המוסד לביטוח לאומי מכיר בהסכם חיים משותפים שקיבל תוקף של פסק דין, כהסכם המכריז על בני הזוג כזכאים לקבלת הטבות של זוגות נשואים.

   האם ניתן לבטל הסכם חיים משותפים? האם הוא ככל הסכם משפטי אחר?

   הסכם חיים משותפים שנחתם בידי הצדדים, חוסה אף הוא תחת חוק החוזים, ומשכך, ככל חוזה אחר נתון לביטול בהתקיים אחת מהעילות הקבועות בחוק, לדוגמה:.

   1. טעות או הטעיה – אחד מבני הזוג טוען שבן זוגו הטעה אותו במצבו המשפחתי, הכלכלי או כל הטעיה שלו היה מודע לה, לא היה חותם על הסכם חיים משותפים
   2. כפיה או עושק – אחד מבני הזוג טוען שהחתימה על הסכם חיים משותפים לא בוצעה מרצונו החופשי, אלא תוך כפיה שמטרתה השתלטות בן הזוג על רכושו, או כל סיבת כפיה אחרת
   3. חוזה למראית עין – אחד מבני הזוג טוען כי החתימה על הסכם חיים משותפים נועד להונות צדדים שלישיים ואינו מתיימר להציג את המצב האמיתי

   גם בגישתה להסכם חיים משותפים, גורסת הפסיקה כי יש לשאוף ולקיים את ההסכם שנחתם בין הצדדים תוך נטרול הסעיפים הבעייתיים. אם המצב בין בני הזוג מאפשר זאת, מבלי לשבור את רקמת התא המשפחתי, הרי שזו תהיה גישתו של בית המשפט.

   דוגמא להסכם חיים משותפים – סעיפים מרכזיים

   1. "האיש והאישה מקיימים יחסי חברות ואהבה מלאים, מתגוררים תחת קורת גג אחת ומקיימים משק בית משותף, לכל דבר ועניין"
   2. "הצדדים מעוניינים לנהל את יחסי הממון ביניהם בהפרדה רכושית מלאה באופן שכל הרכוש שהובא לתא המשפחתי ע"י מי מבני הזוג, יהיה שייך לו באופן מלא ולבן הזוג השני, לא תהיה כל תביעה או טענה לגבי רכוש זה – במקרה של פרידה מכל סיבה שהיא"
   3. "הצדדים מסדירים בהסכם זה את זכויות כל אחד מבני הזוג שהיא תוצאה של החיים המשותפים ומסכימים על העדר זכויות כלכליות כתוצאה מהחיים המשותפים"
   4. "הצדדים מצהירים כי לא יהיו להם דרישות הדדיות לעניין מזונות, הן במהלך החיים המשותפים הן לאחר פקיעת הקשר ביניהם"
   5. "הצדדים מסכימים כי כל חוב שיהיה לאחד מהם כלפי צד ג', הוא לבדו יישא בו ולבן הזוג לא תהיה אחריות מסוג שהוא לגבי חוב זה"
   6. "הצדדים מסכימים כי כל הרכוש שייצבר במהלך החיים המשותפים ואשר בני הזוג היו אחראים באופן שווה להיווצרותו, יחולק באופן שוויוני בעת פרידת בני הזוג"

   לסיכום: הסכם חיים משותפים מאפשר לבני הזוג למסד את החיים המשותפים שלהם ולהסכים על ההשלכות הכלכליות והאחרות הנובעות מפרידתם. הסכם זה המקבל תוקף של פסק דין, מאפשר לבני הזוג לקבל מרשויות המדינה, הטבות של זוגות נשואים.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף