LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  הצלחה: הוכחנו שהסכם הממון קיפח את זכויות האישה באופן קיצוני. ההסכם המקפח בוטל!

  תקציר

  אישה נוכרייה היגרה לישראל ונישאה לגבר בעל צרכים מיוחדים. האישה חתמה על הסכם ממון בהוראת אמו של הגבר. הסכם הממון, שנוסח בעברית, היה שונה מהסכם הממון שנוסח בשפתה, עליו חתמה האישה במדינה ממנה היא הגיעה, בטרם הנישואין.

  האישה לא הבינה את משמעותו של ההסכם החדש, שקיפחה את זכויותיה. בית המשפט קבע כי הסכם הממון קיפח את האישה באופן חריג וקיצוני, ופסק כי יש לבטל את ההסכם המקפח.

  אמו של הגבר לא הסתפקה בכך וערערה בשם בנה גם לבית המשפט המחוזי, שדחה גם הוא את הטענות, ופסק כי ההסכם בטל.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   רקע

   בחור בעל צרכים מיוחדים הגיע לפרקו מבלי שנישא. אמו של הבחור ביקשה למצוא לו שידוך בכל מחיר. משלא נמצא שידוך כזה בישראל, טסה האם יחד עם בנה לארץ נוכרייה, במטרה למצוא לבחור כלה. במדינה הזרה פגש הבחור בכלה המיועדת, והאם מיהרה ליידע אותה כי עתידה בישראל מובטח, בכפוף לשני תנאים: 1. עליה להתגייר. 2. עליה לחתום על הסכם ממון.

   הבחורה חתמה על הסכם הממון שנוסח בשפתה, והתגיירה לדרישת האם. כשהגיעה ארצה, חתמה על הסכם ממון נוסף, הפעם בשפה העברית.

   לאחר עשרות שנות נישואין וילד אחד, ביקשה האישה להתגרש מהגבר שהיה נתון למרות אמו משך כל חייהם. אך הפלא ופלא, גילתה האישה להפתעתה, כי הסכם הממון עליו חתמה בעברית, שונה מההסכם שנוסח בשפתה, וכי ההסכם בעברית מדיר אותה מהרכוש שבבעלות הגבר.

   האישה המופתעת הגיעה אלינו לקבל ייצוג משפטי, וביקשה לחלק את הרכוש ביניהם באופן צודק והוגן, בניגוד להסכם הממון המקפח עליו חתמה.

   האתגרים עמם התמודדנו בתיק זה

   זוגות רבים מתגרשים על רקע מעורבות הורים בחיי הנישואין שלהם, אך תיק זה היה ייחודי ומאתגר במיוחד.

   האישה הייתה שידוך ש"הובא" ממדינה זרה על ידי אמו של הגבר. האישה הגיעה לישראל ללא שפה, ללא כל משפחה, וללא כל תמיכה.

   מנגד עמדה אמו של הגבר בעל הצרכים המיוחדים, שהייתה מעורבת בחיי הנישואין של בני הזוג מהורתו של הקשר הזוגי ועד לסופו המר. לקראת סוף הנישואין, האם אף התמנתה כאפוטרופוס על בנה בשל החמרת מגבלותיו השונות של הגבר.

   האם ניהלה הליך עיקש כנגד האישה, בשמו של בנה. היא פתחה במאבק להרחקת האישה מבית המגורים, ניהלה הליכים רבים כנגדה, לא הסתפקה בפסק הדין שביטל את ההסכם המקפח ופנתה להגיש ערעור גם לבית המשפט המחוזי, ואף הגיעה גם עד כדי השחתת רכושה של האישה.

   ההישגים שלנו

   1. הוכחנו לבית המשפט כי ההסכם שאושר בשנות ה-80 של המאה הקודמת, היה הסכם מקפח ועושק.
   2. הוכחנו שאמו של הגבר נהגה בחוסר תום לב ומבלי כל הגינות כלפי האישה, עת החתימה אותה על הסכם חדש בעברית, מבלי שהאישה יכלה לקרוא בעצמה את תוכנו או הבינה אותו לאשורו.
   3. הוכחנו לבית המשפט כי האישה לא זכתה לייצוג משפטי הוגן. האישה הייתה חסרת כל עוגן משפחתי בישראל, וחסרת כל אדם מלבד ה"שידוך" שהכירה זה עתה, ולא הכירה את זכויותיה.
   4. הוכחנו גם בבית המשפט המחוזי, כי אין כל טעם לערעור כנגד החלטת בית המשפט לענייני משפחה. הערעור נדחה, והגבר חוייב בהוצאות משפט נוספות.
   5. משמעות ההחלטות היא שהאישה תזכה לחלוקה שוויונית צודקת והוגנת של הרכוש.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש – LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף