LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  הסכם גירושין בהסכמה

  הליך גירושין יכול להיעשות בשתי דרכים, או באמצעות הליך גירושין על כל משמעותו, כלומר: ניהול הליכים משפטיים מייגעים, או באמצעות הסכם מוגדר מראש, שנעשה בהסכמת הצדדים.

   

  תוכן עניינים

  מהו הסכם גירושין שנעשה בהסכמה?

  הסכם גירושין הוא הסכם בין בני זוג שברצונם להיפרד, שנועד להסדיר את נושא הגירושין והנושאים הנלווים לו. הסכם גירושין כולל בדרך כלל את ענייני אופן ביצוע הגירושין, את ענייני המשמורת על ילדים משותפים ככל שישנם, וכן גם עניינים הנוגעים למזונות, ולאופן חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג.

  הסכם גירושין בהסכמה, כשמו הוא נעשה בהסכמתם של בני הזוג, בין אם לבדם ובין אם בעזרה של אחרים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   במי אפשר להיעזר בעת חתימה על הסכם גירושין?

   כאמור, הסכם גירושין יכול להיערך ולהיחתם באמצעות שני בני הזוג לבדם ובהסכמתם. אך הוא גם יכול להיות תוצר של הליך גישור שנערך בין בני הזוג, או תוצר של משא ומתן שנערך ע"י עורכי דינם של בני הזוג. בנוסף, הסכם גירושין יכול להיעשות באמצעות עורך דין משותף, ששני בני הזוג שכרו לשם כך.

   כמו כן, הסכם גירושין יכול להיחתם באמצע הליך משפטי, לאחר שהצדדים הבינו את סיכוייהם ואת סיכוניהם.

   מה כולל הסכם גירושין שנעשה בהסכמה?

   הסכם גירושין הנעשה בהסכמה, עשוי כאמור לכלול מספר היבטים, אך הוא גם יכול להיות ממוקד. לדוגמא : הוא עשוי לכלול רק הסכמה בנוגע לאופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג.

   מנגד, הוא עשוי לכלול הסכמה על חלוקת הרכוש, ועל משמורת הילדים.

   ככלל, הסכם גירושין שנעשה בהסכמה, שמשקף את מכלול העניינים הנתונים למחלוקת, צריך להכיל את הנושאים הבאים:

   משמורת ילדים : רצוי שהסכם גירושין שנעשה בהסכמה יכלול את ענייני משמורת הילדים המשותפים של בני הזוג. הסכמה מוקדמת עשויה לחסוך התדיינויות וריבים רבים בעתיד.

   הילדים גדלים, ההוצאות גדלות או קטנות, והחיים הם דינמיים. לכן, חשוב להתייחס למכלול העניינים הנוגעים למשמורת תוך מתן תשומת לב לשינויים אפשריים.

   דמי מזונות : בנוסף לענייני המשמורת, להסכם גירושין שנעשה בהסכמה חשוב לצרף גם הסכמות הנוגעות לתשלום המזונות ושיעורם.

   הוצאות שונות : דמי המזונות הם לעולם לא סוף פסוק, שכן הוצאות ילדים מתבטאות גם בהוצאות נלוות לא אחת ששני בני הזוג צריכים לשאת בהם. לכן, הסכם טוב, יכלול גם עניינים הנוגעים להוצאות שונות לטובת הילדים, בנוסף למזונות ולמשמורת. כגון: הוצאות רפואיות, בית ספר, חוגים וכיו"ב.

   חלוקת רכוש : הסכם גירושין בהסכמה, רצוי שיכלול את ענייני הרכוש המשותף. נושא זה הוא מושא למחלוקות רבות וריבים הן בשלב הגירושין ואף עוד לפני. חשוב מאוד להסדיר את הנושא בהסכמה כדי למנוע ריבים מיותרים. הסכם גירושין טוב, אף שהוא נעשה בהסכמה ישקף נאמנה את חלוקת הרכוש ולא יותיר מי מבני הזוג בחיסרון כיס.

   אופן הגירושין : חשוב לקבוע את אופן הגירושין כבר בהתחלה. כלומר, לקבוע כי בני הזוג יתגרשו ולא יערימו קשיים בקבלת הגט וכיו"ב.

   גילוי נאות : הליך גירושין כולל לעיתים התנהגות לא ראויה מטעם מי מבני הזוג. התנהגות כזו באה גם לידי ביטוי בשלבים של משא ומתן. כגון: בהעלמת נכסים, הסתרתם, ושאר ניסיונות מרמה מצד מי מבני הזוג. גם בהסכם גירושין שנעשה בהסכמה חשוב לכלול סנקציה, וסעיף של גילוי נאות שבמסגרתו בני הזוג מתחייבים כי כל רכוש או עובדה שלגביה הם מצהירים ומסכימים, היא אמת לאמיתה.

   כיצד מאשרים הסכם גירושין?

   הסכם גירושין, גם כאשר הוא נעשה בהסכמה, צריך לקבל תוקף של ערכאה משפטית מוסכמת. ככל שמדובר בענייני רכוש, משמורת ומזונות, ניתן לאשר את הסכם הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה.

   אך חשוב להדגיש כי גירושין ונישואין נערכים בישראל ע"י בית הדין הרבני. לכן, ככל שמדובר בהסכם שגם כולל את אופן הגירושין, יש לקבל תוקף של פסק דין ע"י בית הדין הרבני בנושא זה.

   ככל שמדובר בענייני רכוש, משמורת ומזונות, ניתן לאשר את הסכם הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה

   האם אפשר לבטל הסכם גירושין?

   ניתן לבקש את ביטולו של הסכם הגירושין. שכן לא אחת מתגלות עובדות חדשות, או שנסיבות חיים משתנות מטעם שני בני הזוג.

   לדוגמא : לעיתים אחד מבני הזוג לוקה במחלה שלא מאפשרת לו לעבוד, וכפועל יוצא לכלכל את ילדיו.

   לכן, ניתן לפנות לערכאה המשפטית שאישרה את הסכם הגירושין (בהתאם לנושא כפי שפורט לעיל) ולבקש את שינויי ההסכם או ביטולו בהתאם לנסיבות העניין. כמו כן, ניתן גם לבטלו או לשנותו פשוט בהסכמת הצדדים.

   מדוע עדיפה הפשרה?

   פשרה, ככל פשרה גוררת עמה קשיים רבים בדרך, אך עדיפה ככלל דרך הפשרה והוויתור מאשר דרך המלחמה. במיוחד בהליכי גירושין בהם אף צד לעולם לא באמת יוצא מנצח.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש – LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף