LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  הסכם בין בני זוג שאינם נשואים

  זוגיות יכולה להיעשות בשתי דרכים, או באמצעות נישואין כדת וכדין כפי שניתן לעשות במדינת ישראל, או באמצעות קיומם של חיים משותפים, שמוכרים גם כן בתור מתכונת משפטית מחייבת, המכונה "ידועים בציבור". מה ההבדלים ומהם הדגשים?

  עיקר ההבדלים בין שתי הדרכים המתוארות, באים לידי ביטוי בשלב שבו מערכת היחסים מגיעה לידי מבוי סתום, מה שמביא את בני הזוג לידי פרידה. אז, כאשר מדובר בזוג נשוי, הפרידה מכונה "גירושין". אך כאשר מדובר בזוג הידוע בציבור, הפרידה מכונה "פרידה", והיא גם נעשית באופן קצת שונה וגמיש בהרבה.

  תוכן עניינים

  אך ישנו דבר אחד מהותי ומשותף הן לזוג נשוי והן לידועים בציבור בשלב הפרידה, העובדה שהפרידה בשתי הסיטואציות יכולה להיעשות בהסכמה.

  אילו זוגות נחשבים לידועים בציבור?

  כל זוג שלא התחתן בארץ באמצעות הדין הדתי, או כל זוג שלא נישא במדינה זרה, נחשב בעצם כזוג "הידוע בציבור", ובלבד שאותו זוג מקיים משק בית משותף, ומנהל חיים משותפים כזוג לכל דבר ועניין.

  יובהר שזוגות הידועים בציבור זכאים לכל זכות לה זכאים זוגות נשואים, כגון: משכנתא, הנחות ברשות המקומית, וכל זכות סוציאלית. כך גם משפחות של ידועים בציבור המגדלות ילדים משותפים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם ידועים בציבור צריכים להירשם כידועים בציבור?

   להבדיל מזוג שנישא בחו"ל או זו שנישא בישראל כדת וכדין, בני זוג הידועים בציבור אינם צריכים להירשם באופן פורמאלי בשום מקום. כפי שידועים בציבור אינם צריכים להירשם בשום מרשם פורמאלי, הרי שגם בעת פרידה, ידועים בציבור אינם צריכים להודיע על כך באופן רשמי.

   מהו הסכם בין בני זוג שאינם נשואים

   כאשר מתייחסים להסכם הנחתם בין בני זוג שאינם נשואים, הכוונה היא בעיקר להסכמים הנוגעים או להסדרת היחסים, כגון: הסכם ממון הנחתם בשלב התהוותו של הקשר, או להסכם פרידה או להסכם בדבר "חיים משותפים".

   הסכם ממון

   הסכם ממון הוא הסכם שמסדיר את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג, בין אם הם נשואים ובין אם לאו. כל צד מביא לחיי הזוגיות רכוש מסוים, וכל צד רוצה לשמור על הרכוש שאינו משותף. כגון: דירה ששייכת לאחד מבני הזוג, שנקנתה לפני ההיכרות. לכן, זוגות הידועים בציבור נוהגים לחתום על הסכם ממון בשלב שבו הקשר מתפתח, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות באשר לרכוש המשותף או הנפרד.

   כדי שהסכם ממון יקבל תוקף משפטי, יש לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה.

   כדי שהסכם ממון יקבל תוקף משפטי, יש לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה

   הסכם בדבר חיים משותפים

   תכליתו של הסכם היא בעיקר הצהרתית. הסכמים בדבר חיים משותפים כוללים בעיקר התחייבות של בני הזוג אחד כלפי השניה, כגון: חובה לנהוג בכבוד, חובה לנהוג בכבוד בעת פרידה, חובה לנהוג בשקיפות במהלך הזוגיות ועוד.

   לעיתים, הסכם בדבר חיים משותפים יכול גם לכלול עניינים מהותיים יותר, כגון: חלוקת רכוש, אופן ניהול משק הבית המשותף, אופן גידול הילדים בעת פרידה וכיו"ב.

   הסכם פרידה

   בניגוד להסכם ממון, הסכם פרידה הוא הסכם שאמור להסדיר את אופן הפרידה בין בני הזוג. הסכם זה עשוי לכלול את מירב העניינים הנוגעים לבני הזוג, לדוגמא: את ענייני חלוקת הרכוש, את נושא גידול הילדים המשותפים, ועוד.

   מה חשוב לכלול בכל הסכם בין בני זוג שאינם נשואים?

   כאמור, הסכם בני ידועים בציבור יכול להיות הסכם ממון או הסכם פרידה, ככלל, שני ההסכמים צריכים לכלול מספר היבטים עקרוניים. חלק מאותם היבטים נוגעים רק להסכם הממון (קרי: ענייני רכוש), אך עיקר ההיבטים נוגעים להסכמי פרידה או חיים משותפים, להלן כמה מהנושאים העיקריים:

   סעיף שקובע את חלוקת הרכוש המשותף: ככל שידועים בציבור כורתים הסכם כלשהו, חשוב תמיד להתייחס לענייני הרכוש המשותף. רצוי מאוד לערוך הפרדה בין רכוש שיישאר משותף לשני בני הזוג, לבין רכוש שבני הזוג אינם רוצים לחלוק בו.

   סעיף שקובע את ענייני משמורת הילדים המשותפים: ככל שלידועים בציבור ילדים משותפים, חשוב תמיד לכלול בהסכם ביניהם את ענייני משמורת הילדים ביום פרידה. זאת כדי להימנע ממחלוקות בנושא. בהתאם, יש גם לקבוע את שיעור דמי המזונות, וההוצאות השונות שבהן יחויבו בני הזוג כלפי ילדיהם, כגון: חוגים, טיסות, הוצאות רפואיות ועוד.

   סעיף המסדיר את אופן הפרידה: לדוגמא בני הזוג חיים יחדיו בדירה ששייכת לאחד מהם עוד לפני ההיכרות. מי מבני הזוג ייאלץ לעזוב את הבית ביום פרידה? בדיוק נושאים כאלו חשוב להסדיר בהסכם בין בני זוג שאינם נשואים.

   כאמור, בין בני זוג שאינם נשואים יכולים להיחתם מגוון של הסכמים, הנושאים הוצעו אינם מהווים רשימה סגורה, והם מתאימים למגוון ההסכמים המאפיינים מערכות יחסים כגון אלו.

   נשאלת השאלה, מדוע צריך לערב עניינים משפטיים בזוגיות?

   זוגיות היא דבר נהדר וחשוב, אך לעיתים רצוי לערב במודע ובבקרה את "המשפט" גם בחיים האישיים, וזאת על מנת למנוע את מעורבותו בצורה משמעותית וכואבת בהרבה, בימים קודרים.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש – LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף