LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  המשמעות של הכרזה על ילד כממזר (מדריך משפטי)

  המונח "ממזר" מופיע כבר בתורה, בספר דברים, פרק כ"ג, פסוק ג': "לֹא יָבֹא מַמְזֵר בִּקְהַל ה', גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי לֹא יָבֹא לוֹ בִּקְהַל ה' ". לפסוק זה משמעות רבה גם בישראל שנת 2023, והכרזה על ילד כממזר, היא בעלת השלכות מרחיקות לכת.

  המשמעות של הכרזה על ילד כממזר (מדריך משפטי)

  מי נחשב כממזר על פי ההלכה היהודית? האם כל ילד שנולד מחוץ לנישואין הוא ממזר? האם ילד שנולד לאישה נשואה מהפרייה מלאכותית של תורם זר הוא ממזר? ומה ההשלכות של הכרזה על ילד כממזר?

  תוכן עניינים

  מי נחשב כממזר על פי ההלכה היהודית?

  ממזר על פי ההלכה היהודית הוא ילד שנולד כתוצאה מגילוי עריות חמור. כלומר ממזר הוא ילד שנולד לאישה נשואה מגבר שאינו בעלה, או ילד שנולד כתוצאה מיחסי מין אסורים בין קרובי משפחה.

  האם ילד שנולד לאישה לא נשואה הוא ממזר?

  לא. ממזר בהלכה היהודית הוא ילד שנולד לאישה נשואה מגבר שאינו בעלה, לפיכך כאשר האישה אינה נשואה, הילד לא יהיה ממזר.

  האם ילד שנולד לגבר נשוי מאישה שאינה אשתו הוא ממזר?

  לא. אם האישה האחרת אינה נשואה בעצמה לאדם אחר, הילד לא יהיה ממזר.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם ילד שנולד מנישואי תערובת הוא ממזר?

   לא. כאשר אישה יהודייה נשואה בנישואי תערובת לגבר שאינו יהודי, הילד יהיה יהודי, ולא יחשב כממזר. גם כאשר אישה יהודייה נשואה לגבר שאינו יהודי, הילד שיוולד מגבר אחר שאינו בעלה, לא יחשב ממזר.

   ילד שנולד בהפריה מלאכותית

   נשים רבות שאינן מצליחות ללדת פונות לאפשרות המתקדמת של הפריה מלאכותית. הרבנים אינם אחידי דעים בתשובה לשאלה האם ילד של אישה יהודייה הנשואה לגבר יהודי, ומבקשת להרות מזרע של מי שאינו בעלה, יחשב לממזר.

   ישנם רבנים שטענו כי מדובר בילד שהוא ממזר, שכן הוא נולד מזרע של גבר שאינו בעלה. מנגד רבנים רבים, ביניהם הרב עובדיה יוסף, פסקו כי ילד נהיה ממזר, רק כשמדובר ביחסי מין אסורים, ואם לא התקיימו יחסי מין, אין ממזרות.

   ביום 28.12.16 פסק הרב יצחק יוסף, נשיא בית הדין הרבני הגדול בירושלים, בפסק דין שעסק בשאלה האם להתיר לערוך בדיקת רקמות להוכחת אבהות, במקרה בו עלה חשש שאישה שהרתה מהפרייה מלאכותית, הרתה מזרע של גבר אחר, ולא מזרע הבעל.

   בית הדין הרבני התיר לערוך בדיקת רקמות וקבע שגם אם נעשתה טעות, והאישה הרתה מזרע של גבר אחר, אין חשש ממזרות, בשל כך שהאישה הרתה מהפריה חוץ גופית, ואין כאן ביאת איסור.

   מה ההשלכות של הכרזה על ילד כממזר?

   הכרזה על ילד כממזר היא בעלת השלכות קשות וארוכות טווח. ילד שהוכרז כממזר נאסר עליו לבוא בקהל ישראל למשך דורות רבים.

   המשמעות היא שהילד יהיה פסול חיתון ונאסר עליו ועל צאצאיו להינשא כדת וכדין, למשך דורות רבים. יחד עם זאת, ממזר רשאי להינשא בישראל עם ממזרת או אישה לא יהודייה שהתגיירה.

   המשמעות היא שהילד יהיה פסול חיתון ונאסר עליו ועל צאצאיו להינשא כדת וכדין

   מי הם פסולי חיתון?

   פסולי חיתון הם מי שאסור להם להינשא זה עם זו על פי ההלכה היהודית. על פי ההלכה, פסולי חיתון הם בין היתר ממזרים, קרובי משפחה הנכללים באיסור גילוי עריות, נשים עגונות, וכו'.

   האם בית המשפט יבצע בדיקת רקמות לגילוי ממזרות?

   המערכת המשפטית, לרבות בית הדין הרבני, מנסים להימנע כמה שיותר מהכרזה על ילד כממזר, בשל ההשלכות הקשות של הכרזה על ילד כממזר. לפיכך, החוק קובע כי בדיקת רקמות תערך אך ורק לאחר הגשת בקשה לבית המשפט, שיקבע האם ניתן להתיר את עריכת הבדיקה או לא.

   לאחר שמוגשת בקשה להתיר בדיקת רקמות, בוחנים האם יש חשש ממזרות. אם נקבע שיש חשש ממזרות, בית המשפט או בית הדין הרבני לא יאפשרו לבצע בדיקת רקמות, במטרה שלא לגרום לכך שהילד יוכרז כממזר, ועל מנת להימנע מפגיעה בטובת הילד.

   מנגד, כאשר אין חשש לממזרות, למשל כשהאישה אינה נשואה, או כשהאישה נשואה לגבר שאינו יהודי, בית המשפט או בית הדין הרבני, יתירו בדיקת רקמות.

   צמצום רשימת פסולי החיתון בישראל

   בשורה התחתונה, המשמעות של הכרזה על ילד כממזר, היא כי הילד וצאצאיו יוכרזו כפסולי חיתון ולא יוכלו להינשא בישראל.

   השלכות קשות אלה, הביאו את מערכת המשפט, לא לאפשר לערוך בדיקת רקמות לצורך גילוי האב במקרים של חשש ממזרות, במטרה להימנע מהכרזה על ילד כממזר, ומהכנסתו לרשימת פסולי החיתון לדיראון עולם.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף