LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  הליכי גירושין – חמשת ההליכים החשובים ביותר בכל גירושין

  לכל הליך, יש התחלה אמצע וסוף. אך באמצע, בדרך כלל ישנם כמה שלבים שיש לעבור בדרך.

  כאשר מדובר בהליך הגירושין, ההתחלה, היא ביום שבו אחד מבני הזוג מודיע על הכוונה להתגרש ולא בשאלה האם להתגרש. הסוף, הוא ביום שבו הערכאה המשפטית האחרונה חותמת את הכרעתה בעניינם של בני הזוג.

  תוכן עניינים

  אך ישנם זוגות שהליך הגירושין עצמו, כלומר "האמצע", יכול לקחת זמן רב, בעיקר בשל מחלוקות ויריבות משפטית ארוכה ומייגעת. ישנם בני זוג שהליך הגירושין בעניינם יהיה קצר, בעיקר משום שקיימות ביניהם הסכמות על העניינים הנוגעים לגירושין, ואין הם מעוניינים לנהל הליך גירושין ארוך.

  הגם שכל הליך גירושין יכול להסתיים ולהתנהל בדרך שונה, ישנם חמישה הליכים שלא פוסחים על אף זוג "מתגרש", כדלקמן:

  ההליך הראשון – ההחלטה, ההודעה על הגירושין ועזיבות הבית

  ההליך הראשון בשלב הגירושין, שהוא לא הליך "משפטי" או פורמאלי, אך הוא אולי ההליך החשוב ביותר, והוא שלב "ההודעה". שכן זהו בעצם השלב שפותח את הליך הגירושין, שכן ללא הודעה על רצון להתגרש, הגירושין לא היו באים לעולם.

  בנוסף, בדרך כלל כאשר אחד מבני הזוג מודיעים על רצון להתגרש, הצעד השני הוא עזיבת הבית, באופן הזה שאחד מבני הזוג עובר להתגורר אצל חבר, משפחה, או שוכר (או שוכרת) דירה נפרדת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ההליך השני – גישור וניסיון להגיע להסכמות

   השלב השני לאחר ההודעה על הגירושין, הוא שלב העיכול מצד אחד, ושלב השיח מצד שני.

   אין ספק שלאחר ההודעה על הרצון להתגרש, שני הצדדים לוקחים לעצמם כמה ימים להתאושש ולתכנן את דרכם הלאה, הן בפן המשפחתי- אישי והן בפן המשפטי לעיתים. זהו פרק הזמן שבו מודיעים למשפחה המורחבת, ופרק הזמן שמנצלים כדי להתייעץ עם עורך דין.

   בנוסף, השלב השני העיקרי הוא שלב "הגישור" או "השיח".

   כלומר, יודגש שלא מדובר בגישור פורמאלי- משפטי, אלא שלב שבו לאחר שבני הזוג מנהלים שיג ושיח בינם ובן עצמם לגבי אופן הגירושין.

   לעיתים אותו שיח מביא להסכמות מלאות על אופן הגירושין, המשמורת, וחלוקת הרכוש, ואף לעיתים הוא מביא דווקא לשלום בית ומונע את הגירושין.

   אך לצערנו, לעיתים גם השיח הזה דווקא מביא להעמקת הקרע, ולאי הסכמה מוחלטת, אשר מביאה לניהול הליך משפטי מורכב ומיותר.

   ההליך השלישי – הגשת תביעת גירושין לבית הדין הרבני

   בין אם בני הזוג מגיעים להסכמות בינם ובין עצמם, ישנם עוד שלושה שלבים שלא ניתן להימלט מהם, והם השלבים הפורמליים.

   כאמור, גם אם בני הזוג מסכימים על מתן גט ללא כל מחלוקת, עדיין עליהם (או על אחד מהם) להגיש תביעה לגירושין לבית הדין הרבני. שהרי האחרון הוא המוסמך לאשר את הגירושין באופן משפטי ופורמאלי.

   כאשר בין בני הזוג אין הסכמה על הגירושין, עשוי הליך מתן הגט להתארך, ולהפוך להליך משפטי לכל דבר בו המבקש להתגרש יצטרך להוכיח "עילת גירושין" ועוד.

   אך כך או אחרת, מדובר בשלב שלא ניתן לדלג עליו, באף וריאציה.

   גם אם בני הזוג מסכימים על מתן גט ללא כל מחלוקת, עדיין עליהם להגיש תביעה לגירושין לבית הדין הרבני

   ההליך הרביעי – הסדרת משמורת הילדים והמזונות

   גם הליך הסדרת משמורת הילדים והמזונות הוא הליך שלא ניתן לדלג עליו.

   בין אם הוא מוסכם ובין אם לאו, על בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת את דעתם לענייני המשמורת.

   בנוסף, עוד לפני חתימת הגט בדרך כלל, פונה אחד מבני הזוג לבית המשפט או בית הדין על מנת שיפסקו לטובתו מזונות זמניים. זהו חלק מההליך המתואר, שכן המזונות הזמניים הם שלב בדרך לאישור המזונות הסופיים בהמשך ההליך.

   יוער גם, שבני הזוג צריכים או לקבל הכרעה מערכאה משפטית או לקבל אישור של ערכאה משפטית אשר מאשרת את הסדר המשמורת והמזונות הקיים ביניהם ככל שהוא קיים.

   ההליך החמישי – הסדרת הרכוש המשותף

   לאחר שהעניינים המהותיים יותר הוסדרו, קרי: משמורת הילדים המזונות, והגירושין עצמם, מגיעים לשלב האחרון, השלב שבו בני הזוג עורכים חלוקת רכוש.

   חלוקת הרכוש אינה צריכה בהכרח אישור של ערכאה משפטית, אך היא זקוקה להסכמה או להכרעה מסוימת. לכן, ישנם בני הזוג שיזקקו להכרעה משפטית, אך ישנם בני הזוג שיסתפקו בהסכמה על חלוקת הרכוש המשותף שלהם בעצמם, ויפעלו בהתאם.

   לסיום – כיצד ניתן להקל על הליך הגירושין?

   הדרך להקל על הליך הגירושין הוא לכבד את בן זוגכם, ולהשתדל להגיע להסכמות אשר תוכלנה לייתר את ההליך המשפטי, שעלותו הכספית היא גבוהה, ועלותו האישית היא גבוהה אף יותר. תזכרו שגם אם מתגרשים, אפשר לעשות זאת בכבוד ובצורה מהירה והגונה.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש – LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף