LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  הצלחה: הוכחנו שכספי הירושה שימשו רכוש משותף של בני הזוג. הירושה חולקה בגירושין

  תקציר

  אישה שהתגרשה ביקשה לחלק את הרכוש שהצדדים צברו במהלך החיים המשותפים באופן הוגן וצודק.

  האישה שהייתה מיוצגת על ידינו טענה שהירושה שקיבל הבעל, היא חלק מהרכוש המשותף, לאור כך שהבעל הכניס את הכספים לחשבון בנק משותף ששימש את הצדדים במהלך הנישואין.

  בית המשפט קבע, כי על אף שחוק יחסי ממון מחריג ירושה מהרכוש המשותף, במקרה זה הוכחה כוונת שיתוף בכספי הירושה, ועל כן היא תאוזן באופן שוויוני בין הצדדים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   רקע

   אישה שהייתה נשואה שנים רבות לבעלה ביקשה להתגרש ממנו ולהסדיר את חלוקת הרכוש. בני הזוג לא ערכו הסכם ממון ולא הגיע להסכם גירושין, ועל כן פנתה האישה למשרדינו לקבל ייצוג בהליך גירושין בבית המשפט לאיזון משאבים בין בני זוג.

   האישה ביקשה לקבל מחצית מהרכוש המשותף של בני הזוג, לרבות כספים שקיבל הבעל בירושה. האישה טענה כי הכספים הוכנסו לחשבון בנק משותף על שם שני הצדדים, ושימשו אותם במהלך חיי הנישואין, לכיסוי חובות, השקעות שונות, צרכי תרבות ופנאי.

   הבעל התנגד לחלוקת הירושה שקיבל בגירושין, וטען כי על פי חוק יחסי ממון, ירושה אינה חלק מהרכוש המשותף.

   האתגרים עמם התמודדנו בתיק זה

   ככלל, חוק יחסי ממון קובע כי בעת הגירושין יחולקו כל הנכסים המשותפים של בני הזוג. החוק מחריג ממצבת הנכסים המשותפים, נכסים שהתקבלו בירושה במהלך הנישואין.

   יחד עם זאת, בית המשפט מכיר בכך שבמקרים בהם מקבל הירושה התכוון לשתף את הירושה עם בן הזוג, כספי הירושה יחשבו כרכוש משותף. במקרה זה התמודדנו בהצלחה עם האתגר המורכב להוכיח לבית המשפט כי הבעל התכוון לשתף את האישה בכספים שקיבל בירושה.

   ההישגים שלנו

   הוכחנו כוונת שיתוף של הבעל בכספי הירושה שקיבל מהוריו המנוחים, עם האישה:

   • הוכחנו שהבעל הכניס את כספי הירושה לחשבון משותף.
   • הוכחנו שהצדדים עשו שימוש בכספי הירושה לצרכי הבית, ושהאישה אף עשתה שימוש בכספים לצרכים אישיים שלה, ללא שהבעל הביע כל התנגדות.

   בית המשפט קיבל את עמדתנו שכספי הירושה הינם רכוש משותף שיש לחלק בין בני הזוג באופן שוויוני.

   על אף טענות הבעל שלאור נסיבותיו האישיות, מחלותיו השונות והשכר הנמוך שלו יש לחלק את הירושה שקיבל באופן לא שוויוני, הוכחנו שמרבית השנים הבעל השתכר בסכום גבוה יותר משל האישה וצבר כרית בטחון יציבה, ושלא מדובר במקרה חריג המצדיק חלוקה לא שוויונית של הרכוש המשותף בכלל, וכספי הירושה בפרט.

   משמעות ההחלטה היא שחלוקת הרכוש תערך באופן שוויוני והוגן, ותכלול גם את כספי הירושה ששימשו את בני הזוג כרכוש משותף במהלך הנישואין.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף