LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  גירושין לבעלי עסקים [מדריך משפטי]

  בפני בני זוג שאחד מהם או שניהם בעלי עסק, עומדים אתגרים רבים בעת הגירושין.

  גירושין לבעלי עסקים מחייבים את בני הזוג לשקול את היתרונות והחסרונות של כל האפשרויות העומדות בפניהם, לעמוד בפני החלטות קשות הן בנוגע להמשך ניהול העסק והן בנוגע לפרידה שלהם, ולבחור באפשרות המתאימה להם ביותר כבעלי עסקים.

  תוכן עניינים

  מאפיינים של גירושין של בעלי עסקים

  גירושין של בעלי עסקים מאופיינים בקשיים רבים בכל הנוגע לחלוקת הרכוש בין הצדדים ולעיתים אף בחישוב דמי המזונות. בניגוד לשכר המתקבל מעבודה כשכיר, יש קושי מובנה בחישוב כל האספקטים הנוגעים לתמורה המתקבלת עבור העסק, שלעיתים מהווה גם משלח ידו של בעל העסק וגם נכס בפני עצמו.

  כך למשל הרווחים בעסק אינם ידועים מראש, קשה לצפות אותם, אין שכר קבוע, אין בטחון תעסוקתי והרווחים נמצאים בסיכון גדול אל מול שכר המתקבל מעבודה כמו במקרים של קריסה כלכלית של העסק.

  בנוסף, הרווחים נתונים למניפולציות בקלות יחסית, למשל באמצעות העמסת הוצאות פיקטיביות על בית העסק לצורך הקטנת הרווחים או באמצעות אי דיווח על הכנסות, דבר שיקשה מאוד על חלוקת הרכוש ביניכם ואף יכול להשפיע על דמי המזונות.

  כמו כן קל מאוד להבריח נכסים מהעסק וקשה מאוד לחשב את שוויו האמיתי של העסק. שווי העסק יחושב לא רק על פי שווי נכסיו אלא גם בהתאם לשווי המוניטין של העסק. נוסף על כך שיטת החלוקה של העסק בין בני הזוג, מתבססת על צפי עתידי שלא בהכרח ישקף את ערכו האמיתי של העסק בעתיד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חלוקה של זכויות פנסיוניות בגירושין כשאחד מבני הזוג בעל עסק

   חוק חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, הסדיר את חלוקת הנכסים הפנסיונים בין בני הזוג, כך שלבן הזוג זכויות בפנסיה, פיצויים וקצבאות של בן הזוג השני, בכל תקופת הנישואין. כלומר, גם אם בן הזוג השני לא היה חלק מהעסק בכל תקופת הנישואין, הוא יהא זכאי למחצית מהזכויות הפנסיוניות שנצברו לבעל העסק, כמו בכל מקרה של זכויות פנסיוניות המתקבלות מעבודה.

   יצויין כי חוק ההתייעלות הכלכלית המחייב גם עצמאים להפקיד לחסכון פנסיוני, נכנס לתוקפו רק בשנת 2017, וישנם מקרים בהם בעל עסק לא צבר פנסיה רבה במהלך חייו. בכל מקרה בין אם מדובר בפנסיה גבוהה ובין אם מדובר בפנסיה נמוכה, הזכויות הפנסיוניות הקיימות יתחלקו בין בני הזוג בהתאם לחוות דעת אקטוארית ובה שלוש חלופות לחלוקת הזכויות הפנסיוניות:

   1. חישוב ערכן העתידי של הזכויות הפנסיוניות והעברתן המיידית לקרן הפנסיה של בן הזוג השני.
   2. מימוש שווי הזכויות הפנסיוניות באופן מיידי.
   3. מימוש שווי הזכויות הפנסיוניות במועד הפרישה.

   כיצד מעריכים את שווי העסק בגירושין?

   שווי העסק בגירושין יחושב לרוב על ידי מומחה מטעם בית המשפט. המומחה יעריך את שווי העסק על פי שיטת היוון תזרים המזומנים. לפי שיטה זו, המומחה לא יסתמך רק על הנתונים הקיימים ולא יעריך את שווי העסק בהתאם לשווי השוק או שווי הנכסים, אלא ינסה לצפות פני עתיד ולהוון את תזרים המזומנים של העסק.

   אם בחרתם לערוך ביניכם הסכם גירושין, אתם רשאים לאמוד את שווי העסק בהתאם לרצונכם, כשמומלץ לפנות למומחה מוסכם מטעמכם שיעריך את שווי העסק שלכם וימנע מחלוקות מיותרות שיובילו לפיצוץ המשא ומתן.

   כיצד מחשבים מוניטין בגירושין?

   מוניטין עסקי הוכר כנכס של העסק, וככזה ניתן לאמוד את שוויו ולחלקו בין בני הזוג. על מנת לחשב את מוניטין העסק, מחשבים את שווי הנכסים של העסק ומקזזים אותו מערכו של העסק. שווי המוניטין של העסק הוא ההפרש בין שווי העסק כולו לשווי הנכסים של העסק.

   כיצד מונעים הברחת נכסים בגירושין?

   על מנת למנוע הברחת נכסים בגירושין, ראשית עליכם להתחקות אחר כל הפעולות שבן הזוג עושה בעסק ולתעד אותן. במידת הצורך מומלץ לשכור גם חוקר פרטי שיתחקה אחר הפעולות שנעשות בעסק ויאתר את כלל נכסי העסק.

   מדובר בהוצאה שתשתלם לכם ויכולה למנוע מפח נפש גדול. מקרים רבים של הברחות נכסים מסתיימות בהעלמת מלאי הציוד, או העלמת כספים, העברתם לשותפים פיקטיביים וכיו"ב, שלאחר מכן קשה מאוד לאתרם וקשה מאוד להוכיח כי הנכסים אכן הוברחו.

   אם אין לכם גישה לעסק, לחשבונות הבנק וכיוצ"ב ויש לכם חשד להברחת נכסים או אם הצלחתם לתעד הברחות של כספים, יש באפשרותכם לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה לצו שימנע את המשך הברחת הנכסים. ניתן להוציא צו מניעה זמני לדיספוזיציה ברכוש, צווי עיקול במעמד צד אחד, צווים לגילוי וחיפוש מסמכים וכו'.

   כיצד מאתרים נכסים או עסקים של בן/בת הזוג?

   באמצעות חוקר פרטי. אתם יכולים לפנות לביצוע עבודת הבילוש בעצמכם, ולנסות להתחקות אחר הנכסים, לאסוף ראיות ולתעד את הכל, אך לרוב נסיונות כאלה לא יניבו כל פרי, ותשארו ללא הנכס בידיכם.

   כאשר אתם נאלצים לאתר נכסים שהוברחו, הזמן משחק תפקיד משמעותי, והיכולת להוכיח באמצעות ראיות ממשיות גם כן. "תחושת הבטן" שלכם אינה מספיקה לבית המשפט, ונטל הראייה להוכיח כי הוברח רכוש מוטל עליכם. מדובר במלאכה מורכבת שיש להשאיר למומחים.

   מה קורה כששני בני הזוג שמתגרשים עובדים בעסק משותף?

   במקרים מסוימים שני בני הזוג עובדים יחד בעסק, והוא מהווה את משלח ידם ומקיים אותם כלכלית. במקרים אלה, בני הזוג צריכים לבחור כיצד יחלקו ביניהם את העסק.

   לצורך כך מומלץ לשקול היטב את חשיבות העסק בחייכם, האם מדובר בקריירה? האם יש באפשרותכם לעזוב את העסק ולהתחיל לעבוד במקום אחר? ובמקביל גם את סוג הקשר ביניכם, בני הזוג. מומלץ לבחון את סוג הקשר האישי והעסקי ביניכם, הן בטרם לסכסוך והן לאחר הסכסוך ולהחליט בהתאם לכך כיצד כדאי לכם לחלק את העסק.

   כיצד מתבצעת חלוקת העסק בגירושין?

   ישנן שלוש אפשרויות לחלוקת העסק בגירושין:

   1. פדיון רווחי העסק – מכירת העסק לגורם שלישי וחלוקה שווה של הכספים שהתקבלו עבור הנכס, או סגירת העסק, פדיון הרווחים מהעסק, וחלוקה שווה של הכספים שהתקבלו.
    במקרה זה תפרדו סופית זה מזה ומהעסק שלכם ולא תקשרו גורלכם יחד.
   2. העברת הזכויות בעסק לאחד מבני הזוג – באמצעות אומדן שווי העסק שיערך על ידי מומחה והעברת מחצית משוויו של העסק לבן הזוג השני שיוותר על זכויותיו בעסק.
    במקרה זה מדובר בהפרדת כוחות מוחלטת ביניכם, אך לא בפרידה מוחלטת מהעסק.
   3. ניהול העסק במשותף – שניכם ממשיכים לנהל את העסק במשותף.
    במקרה זה שניכם שומרים על חלקכם בעסק, אך יש לקחת בחשבון שהפרידה ביניכם לא תהא מוחלטת, ותאלצו להמשיך להיות שותפים לעסק על כל המשתמע מכך.

   כיצד שומרים על העסק למרות הגירושין?

   העסק משגשג ומקיים כל אחד מכם, ואין לכם תוכניות לסגור אותו או למכור את חלקכם בו. מה עושים? האם ניתן להמשיך לנהל אותו במשותף למרות הגירושין?

   זוהי שאלה פרטנית, שכל זוג צריך לברר עם עצמו בטרם לקבלת החלטה כבדת משקל כגון זו. עליכם לשאול את עצמכם האם אתם מסוגלים לקיים תקשורת ביניכם? האם אתם סומכים האחד על השנייה? מה ההתנהלות שלכם בעסק תדרוש מכם? איזה מחיר היא תגבה מכם? האם ניתן "להפריד כוחות" בתוך העסק?

   בני זוג שאינם מסוגלים להסתדר ביניהם והליך הגירושין כולו מלווה במלחמות רבות, נקמנות ותיעוב, לא יוכלו להמשיך לשמור על עסק משגשג וככל הנראה ידרדרו את העסק עד לכדי חדלות פרעון. לעומת זאת בני זוג שמסוגלים לתקשר ביניהם, ועל אף שהאהבה הרומנטית ביניהם נגמרה, האמון שלהם זה בזו מבחינה עסקית עודנו שם, יוכלו להצליח לנהל עסק יחד.

   בכל הנוגע להתנהלות העסקית עצמה יתכן שתצטרכו לעשות חושבים מחדש, אולי כדאי לשנות את התפקידים של כל אחד מכם ולמנוע בכך התערבות של בן זוג אחד בניהול של בן הזוג השני. תקשורת טובה בין בני הזוג עשוייה לעזור לכם להמשיך לנהל יחד את העסק ולהצליח בכך.

   לצורך כך מומלץ לשקול גם פנייה לגורמים שיוכלו לעזור לכם לתקשר נכון יותר, כמו יועץ זוגי או מגשר, ואף ליועץ עסקי שיתן לכם נקודת מבט אובייקטיבית בכל הנוגע למחלוקות העסקיות שלכם ולחלוקת התפקידים המתאימה למצבכם ולמצב העסק שלכם.

   לא מערבבים עסקים ומשפחה – האמנם?

   למעשה, לא ניתן להפריד עסקים ממשפחה, אלא בהסכם ממון שאושר על ידי בית המשפט. כל עוד בני הזוג לא הסכימו ביניהם על הפרדה רכושית בכל הנוגע לעסק, העסק יחשב בעת הפרידה לרכוש משותף של בני הזוג, שיש לחלקו שווה בשווה בעת הגירושין, בין אם הם עבדו בו יחד ובין אם העסק היה על שם אחד מהם בלבד.

   שיטת החלוקה של העסק, תתבצע בהתאם לרצון והיכולת של בני הזוג להצליח לנהל את העסק יחד. מקרים רבים אנשים שאינם מסתדרים בפן האישי יתקשו להצליח להסתדר בפן העסקי ולקיים שותפות פורייה. אך אין זה הכרח, ישנם בני זוג שעל אף שאבד הכלח על הקשר הרומנטי ביניהם, דווקא בפן העסקי, הם פורחים ביחד ושווה להם מבחינה כלכלית לשמור על העסק המשותף, על אף הקושי הטמון בכך.

   האם העסק הוא רכוש משותף?

   עסק שהוקם לאחר הנישואין

   עסק שהוקם לאחר הנישואין, נחשב לרכוש משותף של בני הזוג, ואין זה משנה אם העסק נרשם על צד אחד בלבד, או על שם שניהם. המשמעות היא שגם אם רק אחד מבני הזוג עמל ועבד בעסק, ואילו השני כלל לא היה חלק מהעסק, או שבן הזוג השני היה רק שכיר בעסק, זה לא משנה את העובדה שהעסק הוא רכוש משותף לשני בני הזוג.

   עסק שהוקם לפני הנישואין

   עסק שהוקם לפני הנישואין עשוי גם הוא להיחשב לרכוש משותף. אמנם חוק יחסי ממון אינו חל על נכסים שהושגו לפני הנישואין, אך אם תוכח כוונת שיתוף בעסק, בית המשפט יראה בו כרכוש משותף, גם אם הוא לא נרשם על שם בן הזוג.

   כיצד בעלי עסקים יכולים לשמור על העסק שלהם?

   באמצעות הסכם ממון, תוכלו לקבוע מראש את זכויות בן הזוג בעסק, ולמנוע מחלוקות קשות על אופן חלוקתו בגירושין.

   מהו צו דיספוזיציה וכיצד הוא ישפיע על העסק?

   צו דיספוזיציה הוא צו מניעה, שמטרתו למנוע שינוי ברכוש של בני הזוג. צו זה ניתן כשיש חשד להברחה או שינוי של נכסים, כמו למשל הוצאה של ציוד עסקי או מלאי מהעסק, הברחת כספים מהעסק ועוד.

   צו דיספוזיציה שמונע שינוי ברכוש עסקי, כמו למשל מלאי בחנות, עלול לגרום להפסדים עצומים בעסק, במיוחד כשמדובר במלאי בעל תוקף קצר, כמו למשל מלאי של מכולת.

   בית המשפט יבחן את השיקולים הללו בטרם יפסוק את צו המניעה שימנע שימוש שוטף בעסק. הוא יבחן את הראיות והאם הן מעידות על סיכון שבן הזוג אכן מבריח רכוש עסקי מהעסק, את הגישה של בן הזוג השני לעסק ולחשבונות, ואת ההפסדים שיגרמו ממתן הצו.

   כמו כן בן הזוג שמבקש את צו הדיספוזיציה, נדרש במרבית המוחלט של המקרים, להפקיד ערבות להבטחת הוצאות בן הזוג השני, ומתחייב לפצות את בן הזוג השני, בשל נזקים שיגרמו בגין צו המניעה, אם צו המניעה יפקע או יצומצם.

   בשורה התחתונה על מנת לצלוח גירושין עם עסק ולעשות את הבחירות הנכונות שיטיבו עמכם מבחינה כלכלית ואישית, מומלץ לשקול היטב את כלל השיקולים הנכונים לכם ולעסק. עורך דין בענייני משפחה יספק לכם את כלל המידע הנחוץ לכם וייעץ לכם כיצד נכון לפעול בהתאם לנסיבות, כך שלא תפסידו את הכסף המגיע לכם מהעסק שלכם.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש – LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף