LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  גילה שאשתו לסבית – האם ביה"ד יחייב אותו בתשלום כתובתה?

  גבר שנישא כדת וכדין לאישה ומבקש לגרש אותה, מחוייב על פי הדין בתשלום הכתובה, לה התחייב במעמד הנישואין, אלא אם יש עילת גירושין השוללת מהאישה את זכויותיה בכתובה.

  עבירת הניאוף היא עילת גירושין הכופה על האישה מתן גט ושוללת את זכותה לכתובה, אך העבירה מתקיימת רק במקרים בהם אישה נשואה מקיימת יחסי אישות עם גבר שאינו בעלה. ומה הדין כאשר אישה בוגדת בבעלה עם אישה אחרת?

  תוכן עניינים

  האם בגידת אישה עם בת מינה מהווה עילת גירושין?

  בראי הדין הדתי, בגידה של אישה עם בת מינה אינה נחשבת לעבירה חמורה כמו עבירת הניאוף שאוסרת על האישה להמשיך להשאר נשואה לבעל (ואף אוסרת עליה מלהנשא למאהב). לפיכך במקרה של בגידה של אישה עם בת מינה בית הדין לא יכפה על האישה גירושין באופן אוטומטי.

  אף על פי כן, מדובר בעבירה שעשויה לחייב את האישה בגירושין אם מתקיימות עילות גירושין הנלוות לבגידה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה הן עילות הגירושין מאישה לסבית?

   אישה מורדת

   אישה לסבית המסרבת לקיים יחסי מין עם הבעל במשך תקופה או שעזבה את הבית, עשויה להיות מוגדרת כמורדת, ובית הדין עשוי לחייב אותה בגירושין ולשלול את זכויותיה למזונות אישה ולכתובה.

   עוברת על דת משה

   בגידה של אישה עם אישה אחרת אמנם לא מהווה עבירה חמורה, אך היא נחשבת למעשה אסור על פי הדין הדתי (בין אם מדין תורה ובין אם איסור מדרבנן), ולפיכך ניתן לחייב אישה נשואה שקיימה יחסי אישות עם בת מינה בגירושין.

   יחד עם זאת, במקרה שהבעל ידע עוד לפני הנישואין על נטייתה המינית, או שהוא סלח לה לאחר הבגידה והמשיך לחיות עמה, ורק לאחר מכן תבע גירושין, יתכן ובית הדין לא יחייבה בגירושין בשל עילה זו.

   בגידה באמון והטעייה

   בתי הדין הרבניים קיבלו גם עילות חיוב בגירושין כאשר בגידת האישה גרמה לעינוי לבעל עקב הבגידה באמונו והטעייתו, וגרמה להרס חיי המשפחה. בתי הדין אף הוסיפו וקבעו שניתן לחייב אישה בגירושין בכל עילה בה ניתן לחייב גבר בגירושין, וכפי שניתן לגרש בעל שבגד באשתו משום היותו "רועה זונות", ניתן לחייב בגירושין גם אישה שנוהגת באותה הדרך.

   האם בית הדין יחייב בעל בתשלום כתובה לאישה לסבית?

   במקרה שבית הדין הרבני יקבע שהאישה היא האשמה בפירוק הנישואין בשל בגידתה ויחייב אותה בגירושין בשל אחת מהעילות הרלוונטיות לבגידתה, כגון מורדת או עוברת על דת משה, הוא עשוי לפטור את הבעל מתשלום מזונות אישה וכתובה.

   יחד עם זאת חשוב לציין את ההגנה העומדת לאישה כאשר הבעל טוען שהיא עוברת על דת משה. מי שטוען לעילה זו, עליו לתת לאישה התראה שתשנה את דרכיה בטרם לבקשת הגירושין, וללא כל התראה, האישה עשויה להיות זכאית לכתובתה, על אף שעברה את העבירה.

   האם האב יקבל זכויות יתר ברכוש מאחר שאשתו לסבית?

   חלוקת הרכוש בין בני הזוג מתקיימת על פי הדין האזרחי, גם אם בית הדין הרבני קנה סמכות לדון בסוגיה. על פי הדין האזרחי לבגידה או לנטייה מינית של אחד מבני הזוג, אין השפעה על חלוקת הרכוש.

   כך למשל במקרה בו פסק בית הדין הרבני שיש לחלק את הרכוש באופן לא שוויוני בין בני זוג עקב בגידתה של האישה, בית המשפט העליון ביטל את פסק הדין וקבע חלוקה שוויונית של הרכוש.

   חוק יחסי ממון קובע שחלוקת רכוש בין בני זוג תעשה באופן שוויוני, אלא בנסיבות מיוחדות המצדיקות חלוקה אחרת. בית הדין הרבני סבר שהטעיית בן הזוג והבגידה באמונו, נכנסות בגדר החריג לחוק המאפשר חלוקה לא שוויונית של הרכוש.

   לדידו של בית הדין, אי נאמנות מינית הובילה לכך שכוונת השיתוף של בן הזוג התבססה על שקר ושאילו ידע על הבגידה לא היה מתכוון לשתף את הרכוש. בית הדין קבע כי מדובר במצב של "שיתופיות מוחלשת" בשל הפגיעה בקיום משק בית משותף ובכוונתו לחלוק את הרכוש, ופסק כי הרכוש יאוזן באופן לא שוויוני.

   בית המשפט העליון הפך החלטה זו ופסק שהבגידה לא השפיעה על ההתנהלות הכלכלית של משק הבית או על המאמץ המשותף, ואין מקום לתת משקל לבגידה על שאלת חלוקת הרכוש.

   הזכות לכתובה נשללת מאישה רק בהתקיים עילה המצדיקה זאת

   בשורה התחתונה, בגידה של אישה עם בת מינה היא חמורה פחות מבגידה של אישה עם גבר, ולא תחייב את האישה אוטומטית בגירושין, אלא בעילות המצדיקות זאת.

   רק אם האישה תחוייב בגירושין ולא תעמוד לה כל טענת הגנה מפני עילת הגירושין, זכותה לכתובה תשלל.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש – LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף