LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  גילית שבעלך הומוסקסואל – האם בית הדין הרבני יורה על גירושין?

  בית הדין הרבני פועל בהתאם לדין הדתי, ולפיכך התפיסה הציבורית היא כי עצם נטייתו המינית של בעל הומוסקסואל תחייב אותו בגירושין, אך לא כך הדבר.

  האיסור ההלכתי הוא לא על עצם הנטייה המינית אלא על קיום משכב זכר, ואין בכך בהכרח כדי לחייב בגירושין, אלא בנסיבות שיצדיקו זאת בהתאם לדין הדתי.

  תוכן עניינים

  אם בעלך יצא מהארון בפנייך וגילית שהוא הומוסקסואל או אם הוא בגד בך עם גבר אחר, חשוב שתקבלי את כל המידע הנחוץ לך כדי לדעת האם בית הדין הרבני יחייב אותו בגירושין והאם את זכאית לתשלום כתובה.

  האם בית הדין הרבני יחייב בעל הומוסקסואל במתן גט?

  בית הדין הרבני עשוי לחייב בעל הומוסקסואל במתן גט, יחד עם זאת לא מדובר בחיוב אוטומטי רק מעצם נטייתו המינית, והנסיבות יבחנו בכל מקרה לגופו בהתאם לעילות הגירושין, שהינן כפופות לדין הדתי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   העילות העיקריות לפיהן יורה בית הדין הרבני על גירושין כאשר הבעל הומוסקסואל

   עובר על דת משה

   עובר על דת משה היא עילה הלכתית לגירושין לפיה האיש עובר על ההלכה. בעל הומוסקסואל שבגד באשתו עם גבר אחר עובר על העבירה החמורה ביותר של משכב זכר שנחשבת לעבירת תועבה.

   יחד עם זאת אם האישה ידעה על כך מלכתחילה ונישאה לו, או גילתה זאת וסלחה לו, יתכן והעילה לא תחייב אותו בגירושין.

   בעל מום

   ההלכה רואה בגבר המקיים משכב זכר כבעל מום. במקרים בהם התגלה לאישה לאחר הנישואין שלגבר יש מום, היא יכולה לבקש לחייבו בגירושין.

   יחד עם זאת, אם האישה ידעה על המום בטרם לנישואין, עילה זו לא תעמוד לה.

   מאיס עליי בטענה מבוררת

   מאיס עליי היא עילת גירושין לפיה בן הזוג נמאס על מי שמבקש את הגירושין. על מנת שעילה זו תחייב גירושין על הטוען להוכיח סיבה מוצדקת ומבוררת שלא ניתן לפתור אותה.

   כך למשל אישה יכולה לטעון מאיס עליי כאשר היא מגלה שבעלה הומוסקסואל ועל אף כל הנסיונות לפתור את הקשיים ביניהם, לא ניתן היה להשכין ביניהם שלום בית בשל היות הגבר הומוסקסואל, כמו במקרים של אי קיום יחסי אישות ממושך.

   האם אישה שגילתה שבעלה הומוסקסואל זכאית לכתובה ופיצויים?

   אין דעה חד משמעית על שאלה זו, ובסופו של דבר זה תלוי נסיבות. ישנן דעות שגורסות כי האיש אינו אשם בנטייתו המינית שאינן תלויות בו, ולכן אין להענישו בכתובה ובפיצוי. כך למשל אם האישה ידעה מלכתחילה שהוא הומוסקסואל או גילתה במהלך הנישואין והמשיכה לחיות עמו, יתכן והיא לא תהיה זכאית לכתובתה.

   יחד עם זאת במקרים בהם בית הדין הרבני יקבע כי הגבר אשם בפירוק הנישואין, בית הדין הרבני עשוי לחייב אותו בתשלום כתובה ואף בתשלום פיצויים לאישה.

   יש לציין כי גם כאשר נפסקת לאישה כתובה, היא מקוזזת במרבית המוחלט של המקרים עם הרכוש שהאישה זכאית לו במסגרת איזון המשאבים.

   איך בית הדין הרבני מתייחס לאישה שבגדה בבעלה עם אישה אחרת?

   לעומת גבר המקיים יחסי מין עם גבר אחר ועובר עבירה חמורה, בית הדין הרבני אינו רואה באישה שקיימה יחסים עם אישה אחרת כעוברת על עבירה חמורה. אישה נחשבת נואפת רק במקרים בהם היא נשואה ומקיימת יחסי אישות עם גבר אחר שאינו בעלה. לפיכך בית הדין הרבני לא יחייב אותה באופן אוטומטי בגירושין, כמו במקרה של אישה שבוגדת עם גבר אחר.

   יחד עם זאת, בית הדין הרבני עשוי לראות בכך עילת גירושין בנסיבות מסויימות, למשל אם האישה תוגדר כמורדת שמסרבת לחיות עם בעלה חיי אישות או תעזוב את הבית. במקרה בו בית הדין הרבני יקבע כי האישה אשמה בפירוק הנישואין, בית הדין עשוי לשלול את זכותה למזונות אישה ולכתובה.

   בית הדין יורה על גירושין רק כאשר יש עילת גירושין תקפה

   בשורה התחתונה, מדובר בנושא מורכב שהדעות בו אינן חד משמעיות, כשחלק מהדיינים סוברים כי עצם הנטייה המינית של הבעל אינה תלויה בו ולכן אין להענישו בתשלום כתובה ופיצוי.

   יחד עם זאת אם לנטייה המינית מתלווה עילת גירושין תקפה, כגון הפסקת קיום יחסי אישות, עזיבת הבית, בגידה עם גבר אחר וכדומה, בית הדין עשוי לחייב את הגבר בגירושין ואף בתשלום כתובה ופיצויים, בהתאם לנסיבות.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף