פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב 677786

טלפון: 077-9974772

מידע חשוב נוסף

אני רוצה להתגרש – בעלי לא

קשר נישואין בין בני זוג, ככל הסכם או חוזה בין שני צדדים, תלוי ועומד על רצונם של הצדדים לקיימו. כאשר שני בני הזוג מעוניינים בקיומו, הכול זורם על מי מנוחות. אולם במקרה שבו האישה באה ומצהירה כי היא רוצה להתגרש ובעלה אינו מעוניין בכך, או במקרה הפוך שבו הבעל מצהיר כי הוא רוצה להתגרש אולם אשתו לא, הרי שהליכי הגירושין הולכים ומסתבכים ויכולים להגיע למחוזות ומקומות שאף אחד מהם לא התכוון להגיע לשם.

אני רוצה להתגרש – בעלי לא

אני רוצה להתגרש – בעלי רוצה שלום בית. האם ניתן לכפות עליי להסכים?

הצד שאיננו מעוניין להתגרש, במקרה זה הבעל, הגיש לביה”ד “תביעה לשלום בית”. בתביעה מתבקש ביה”ד להורות לצד שמעוניין להתגרש,  לשוב לחיות כזוג נשוי (כולל חיי אישות), במטרה לנסות ולשקם את חיי הנישואין שלהם.

  1. הבעל יכול להגיש את התביעה גם אם החל הדיון בבימה”ש לענייני משפחה. ביה”ד מזמן את הצדדים, בדלתיים סגורות, ובוחן יחד עם בני הזוג את האפשרות להמשיך ולחיות כזוג נשוי. אם התרשם ביה”ד כי יש סיכוי לשלום בית, נותן ביה”ד פסק ולפיו על בני הזוג לנסות ולחזור לחיות כזוג נשוי. ביה”ד מוסמך לחייב את האישה המעוניינת להתגרש לקבל ייעוץ זוגי, להזמין חוות דעת של יועץ לגבי הסיכויים לשלום בית וכד’. מדובר למעשה בניסיון לשקם את חיי בני הזוג, לאכיפת בן הזוג לחיי נישואין, וכן להשבת הזכויות הכרוכות בנישואין.
  2. כמובן שאי אפשר לכפות על האישה שלום בית. אולם כאשר בית הדין הרבני קיבל תביעה לשלום בית, על הצדדים מוטלת החובה לקיים את פסק הדין. אם אישה מסרבת לקיים את פסק הדין, ביה”ד מוסמך להפעיל סנקציות על האישה המעוניינת להתגרש והדבר עלול אף להשליך על זכויותיה הממוניות בהליך הגירושין שיבוא לאחר מכן.

אני רוצה להתגרש – בעלי מסרב. האם אהיה “מסורבת גט”?

נשים רבות חוששות להתחיל הליך גירושין חד צדדי מהפחד כי הבעל לא יסכים לגירושין ואף יתנקם בהן בשל רצונן, יסרב לתת להן גט ולמעשה ישאיר אותן מסורבות גט.

לפי ההלכה היהודית, בעל חייב לתת גיטו מרצון. כלומר, מעשה הגט חייב להיות מרצונו החופשי של הבעל ואינו יכול להיות תוצר של לחצים ואיומים שכן גט שניתן תחת איומים, מכונה “גט מעושה” שהוא פסול.

גברים רבים מנצלים את רצונן של נשיהם להתגרש כדי להשיג תנאים וויתורים כלכליים תמורת הסכמתם לתת גט, ובמקרים רבים מציבים תנאים המקשים על הסכמת האישה, למרות רצונה להתגרש.

כיוון שבני הזוג נותרו נשואים, הרי שהאישה אסורה להתחתן עם אחר, ואם הרתה מאחר, ילדיה בחזקת “ממזרים“. מאידך, הבעל עדיין חייב במזונות ולעיתים חיוב המזונות הוא מנוף כלכלי ללחץ על הבעל על מנת שיסכים לתת גט לאשתו.

אם ביה”ד שוכנע כי במקרה שלפניו יהיה זה נכון וצודק לחייב את הבעל במתן גט, הרי שהוא מוציא צו המחייב את הבעל לתת גט לאישה. אם הבעל עדיין מסרב לתת גט, בידיו של ביה”ד מגוון סנקציות כלכליות ופליליות, ונמנה כמה: שלילת רישיון נהיגה, איסור יציאה מן הארץ, מאסר בפועל, נידוי חברתי והוקעה ציבורית של הסרבן (צירוף למניין, אמירת קדיש, חרם, איסור קבורת הסרבן בקבר ישראל וכד’), חיוב במזונות האישה בסכומים גבוהים, שלילת כספי ביטוח לאומי ועוד.

במרבית המקרים, קשת רחבה זו של סנקציות מספיקה “לשכנע” את הצד המסרב להתגרש, לתת גט. אולם ידועים ומפורסמים מקרים של סרבנות גט של הגבר שנמשכה עשרות שנים למרות כל הסנקציות החמורות שננקטו כנגד הבעל הסרבן.

אני רוצה להתגרש – בעלי לא. האם אוכל לתבוע את בעלי הסרבן בתביעת נזיקין?

בשנת 2004 התקבלה לראשונה תביעת נזיקין כנגד סרבן גט. השופט נימק את החלטתו בין השאר בנימוק:

“אי מתן הגט מהווה פגיעה קשה ביכולתה לנהל אורח חיים סביר ותקין, דבר המגיע לכדי התעללות נפשית הנמשכת שנים רבות” וכן “אין מדובר בקביעת סנקציה נוספת כנגד סרבן הגט, שתכליתה לזרז את מתן הגט, ובית משפט זה אינו עוסק באמצעים לסידור הגט בעתיד, אלא אך ורק בהשלכות הישירות הנובעות מאי מתן הגט, על זכות האישה לפיצויים נזיקיים“.

יחד עם זאת, בתי הדין הרבניים אינם ששים לחייב בעל שניתן כנגדו פס”ד נזיקי בהליך אזרחי שכן חששם הוא שהגט יהיה “גט מעושה” דהיינו שפסה”ד האזרחי הוא שכופף את רצון הבעל ואין זה רצונו האמיתי והכן. אולם כאמור, מאז ניתנו כמה וכמה פסקי דין אזרחיים כנגד הצד המסרב לתת גיטו.

ומהן העילות לתביעה? רשלנות – שכן הבעל הפר את חובת הזהירות כלפי אשתו וכן עילת הפרת חובה חקוקה – שכן הבעל אינו נשמע לפסקי דין שהוצאו כנגדו והפרת חוק כבוד האדם וחירותו.

סיכום: כאשר האישה מעוניינת להתגרש ובעלה מסרב, עליה להתכונן למצב שבו ייתכן ובעלה יוציא פס”ד בתביעה לשלום בית ועליה לקיים אותו במלואו, אולם לא ניתן לכפות עליה לקבלו לאורך זמן. סירוב של הבעל לתת גט עלול להכניס את האישה לסטטוס של “מסורבת גט” אם למרות כל הסנקציות, בעלה יעמוד בסירובו לתת גט. יש בפניה האפשרות לתבוע אותו בתביעה נזיקית שייתכן שהיא תוביל לריכוך סירובו ולהתרצותו למתן הגט המיוחל.

האמור לעיל ובכל המאמרים באתר האם להתגרש אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף