LawLink_MainPic האם להתגרש?
LawLink_MainPic האם להתגרש?
פנייה לייעוץ אישי  אחוז הגירושין בישראל 2023

  אחוז הגירושין בישראל נמצא במגמת עלייה במשך השנים. אם בשנות ה-70 עמד אחוז הגירושין בישראל על 0.8 לכל אלף איש באוכלוסייה הכללית, בשנות ה-2,000 הגיע אחוז הגירושין ל-1.8 לכל אלף איש.

  אחוז הגירושין בישראל 2023

  מגמת העלייה המתמשכת בגירושין בישראל גורמת לנו לתהות מה הוא אחוז הגירושין בישראל 2023? האם בישראל מתגרשים יותר ביחס לשאר מדינות העולם? באיזו עיר מתגרשים הכי הרבה? ומה הדרך הטובה ביותר להתגרש בישראל?

  תוכן עניינים

  אחוז הגירושין בעולם

  אחוז הגירושין בעולם המערבי גבוה מאחוז הגירושין בישראל והוא עומד על כ-3 זוגות לכל 1,000 איש באוכלוסייה הכללית. כך למשל בארה"ב שיעור המתגרשים עומד על 3.7 זוגות לכל 1,000 איש באוכלוסייה הכללית. בבלגיה שיעור המתגרשים עומד על 3.3 ובליטא על 3.1.

  לעומת זאת במדינות שהדת השולטת בהן היא נצרות קתולית, ניתן לראות אחוז מתגרשים נמוך ביותר. כך למשל בצ'ילה שיעור המתגרשים עומד על 0.2 בסך הכל, במקסיקו על 0.7, ובאירלנד על 0.8.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אחוז הגירושין בישראל

   על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל (הלמ"ס) אחוז הגירושין בישראל בשנת 2023 הוא 47.3%. בשנת 2021 התגרשו בישראל 16,300 זוגות, לעומת בשנת 2020 אז התגרשו בישראל 15,307 זוגות.

   שיעור הגירושין הגולמי בישראל נותר זהה בין השנים 2021 ו-2020 והוא עומד על 1.7, לכל 1,000 איש באוכלוסייה הכללית. נתון זה נמצא בירידה ביחס לשנים שלפני מגפת הקורונה, אז עמד שיעור הגירושין הגולמי על 1.8 (שנים 2018-2019).

   יצוין כי שיעור הגירושין מתוך אוכלוסיית הנשואים עלה ובעוד בשנת 2020 הוא עמד על 8.5 לכל 1,000 נשואים, בשנת 2021 הוא עלה ל-8.9 לכל 1,000 נשואים.

   באיזה עיר יש הכי הרבה גרושים?

   נכון לשנת 2020 נרשם בחריש שיעור המתגרשים הגבוה עם 18.7 מתגרשים על כל 1,000 תושבים נשואים. הבאה בתור היא אילת עם 17.6 מתגרשים על כל 1,000 תושבים נשואים.

   בשנת 2019 נרשם מספר המתגרשים הגבוה ביותר בירושלים, עם 857 זוגות שהתגרשו באותה השנה.

   ובשנת 2018 נרשם אחוז המתגרשים הגבוה ביותר באילת עם 17.4% זוגות שהתגרשו.

   איך מתגרשים בישראל?

   בישראל הסמכות על גירושין של בני זוג יהודים נתונה לבית הדין הרבני.

   כמו כן לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני נתונה סמכות מקבילה בכל העניינים הנלווים לגירושין. כגון חלוקת הרכוש, משמורת ילדים וכו'.

   על מנת להתגרש בישראל יש להגיש בקשה לגירושין לבית הדין הרבני, ולסדר את הגט. בהעדר הסכמה בין בני הזוג על הגירושין יש להגיש תחילה בקשה ליישוב סכסוך. בתקופת הבקשה ליישוב סכסוך מנועים בני הזוג מלהגיש תביעות נלוות לגירושין, ועליהם לנסות ליישב את הסכסוך ביניהם בהסכמה.

   על מנת להתגרש בישראל יש להגיש בקשה לגירושין לבית הדין הרבני

   במקרים שבני הזוג לא מגיעים להסכמה ביניהם, גם לאחר חלוף תקופת עיכוב ההליכים, הבקשה ליישוב סכסוך תיסגר. לאחר מכן בני הזוג יהיו רשאים להגיש תביעות נלוות לגירושין, לאחת מהערכאות המשפטיות המוסמכות, בהתאם למרוץ הסמכויות.

   בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני?

   על פי מרוץ הסמכויות, הערכאה השיפוטית בה יתנהל ההליך היא הערכאה הראשונה אליה פנה אחד מבני הזוג כדין. על מנת לקנות סמכות בבית המשפט לענייני משפחה על בן הזוג להגיש תביעות בכל העניינים בהם הוא מעוניין לדון.

   על מנת לקנות סמכות בבית הדין הרבני על בן הזוג לכרוך את התביעות הרלוונטיות לתביעת הגירושין. התנאים לכריכה כדין הם: בן הזוג כרך את התביעה במפורש, ושבית הדין יתרשם שבן הזוג מעוניין בכנות בגירושין, ושהוא מעוניין בכנות שהתביעה תידון בבית הדין הרבני.

   איך מתגרשים בהסכמה?

   גירושין בהסכמה באמצעות גישור גירושין זו הדרך הטובה, הזולה והמהירה ביותר להתגרש.

   הליך גירושין בהסכמה מתחיל במשא ומתן, גישור והגעה להסכמות. לאחר מכן עורך דין לענייני משפחה מנסח את ההסכמות אליהן הגיעו בני הזוג להסכם גירושין כולל. בני הזוג קוראים את ההסכם, משנים אותו במידת הצורך, ולבסוף חותמים עליו.

   לאחר החתימה על ההסכם, על בני הזוג לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ולאשר את הסכם הגירושין על מנת שינתן לו תוקף. לבסוף על בני הזוג להגיש בקשה לגירושין בבית הדין הרבני, בצירוף הסכם הגירושין המאושר, ולסדר הגט.

   ירידה באחוז הגירושין בישראל – תופעה זמנית או מגמה מתמשכת?

   אחוז הגירושין בישראל הוא נמוך באופן יחסי למדינות מערביות בעולם. בשנים שלאחר מגפת הקורונה, אף חלה ירידה קלה בשיעור הגירושין בישראל. על אף האופטימיות במגמות הירידה באחוזי הגירושין, משערים כי מדובר בירידה זמנית שנובעת מההשלכות הכלכליות של הקורונה על משקי הבית בישראל.

   החשש הכלכלי עשוי לגרום לחלק מהזוגות לדחות את הקץ ולהתעכב עם הגירושין. חשש זה עלול להוות מכשול בפני זוגות שמבקשים להתגרש בהסכמה. בסופו של יום, אם ברור כי כלו כל הקיצים במערכת היחסים הזוגית, עדיפים גירושין בהסכמה על דחיית הקץ שתוביל להסלמה של היחסים ולהליך גירושין יקר וארוך.

   *האמור לעיל ובכל המאמרים באתר LawLink אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף